Pravila EU-a o azilu: Reforma Dublina 

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Infografika  

Priljev migranata i tražitelja azila u Europu posljednjih godina ukazao je na potrebu poštenijeg i efikasnijeg sustava. Saznajte više u našoj infografici.

Iako se rekordni priljev migranata u EU kojem smo svjedočili u 2015. i 2016. godini smanjio, Europa će vjerojatno, zbog svog geografskog položaja i stabilnosti, ostati željena destinacija za mnoge migrante i tražitelje azila koji bježe od međunarodnih i internih sukoba, klimatskih promjena i siromaštva.


Kako bi povećali spremnost za prihvat migranata i tražitelja azila i osigurali veću solidarnost i pošteniju raspodjelu između zemalja EU-a potrebno je preispitati pravila EU o azilu, posebice Uredbu iz Dublina.   


Što je Uredba iz Dublina?


Postupak traženja izbjegličkog statusa određen je Uredbom iz Dublina, najvažnijim elementom Zajedničkog europskog sustava azila (CEAS, od eng. Common European Asylum System), koja određuje koja je zemlja EU-a odgovorna za obradu zahtjeva za azil. Parlament je 6. studenog 2017. predložio pregovore vladama država članica EU-a o preustroju te Uredbe.


Prema predloženoj reformi zemlja ulaska u koju je tražitelj azila prvi put ušao više ne bi bila automatski odgovorna za obradu zahtjeva za azil. Umjesto toga, tražitelji azila trebali bi biti raspodijeljeni između država članica. Države članice koje ne prihvate svoj udjel tražitelja azila mogle bi imati smanjeni pristup fondovima Europske unije. Nadalje, mjere sigurnosti bile bi povećane, a svi tražitelji azila registrirani i provjereni. Maloljetnici bi bili bolje zaštićeni, a spajanje obitelji ubrzano.


Iako je Parlament od studenog 2017. spreman započeti pregovore i uvesti promjene u Uredbu o Dublinu, vlade država članica još nisu postigle dogovor.


Saznajte više o predloženim promjenama u infografici i briefingu.


Prema podacima UNHCR-a u 2018. godini 13,6 milijuna ljudi prisilno je raseljeno zbog progona, sukoba ili nasilja. Time je ukupan broj prisilno raseljenih ljudi diljem svijeta porastao na 70,8 milijuna. Zemlje u razvoju udomljavaju 84 posto izbjeglica. 


Saznajte više o ostalim inicijativama Parlamenta za poboljšanje Zajedničkog europskog sustava azila.