Parlament protiv provođenja smrtne kazne 

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

56 zemalja i dalje koristi smrtnu kaznu  

Saznajte više o smrtnoj kazni u svijetu u našoj infografici.

Do 2019. godine 142 zemlje ukinule su smrtnu kaznu u praksi ili po zakonu, dok je 56 zemalja i dalje koristi. Te godine izvršeno je najmanje 657 smaknuća u 20 zemalja, isključujući Kinu za koju ne postoje službeni podaci, ali se smatra da je izvršeno na stotine smrtnih kazni. Preko 25 tisuća ljudi osuđeno je na smrt te čeka izvršenje kazne. Broj smaknuća u 2019. najmanji je u zadnjem desetljeću, dok je 2018. smaknuto 690 osoba, a 2017. njih 993.


Oko 86 posto izvršenih smaknuća u 2019. dogodilo se u samo četiri zemlje - Iranu, Saudijskoj Arabiji, Iraku i Egiptu. Brojke za Kinu državna su tajna. (Izvor: Amnesty International)


Postoji snažno opiranje ukidanju smrtne kazne u Aziji, Bliskom Istoku i Sjedinjenim državama. Međutim, 80 posto afričkih zemalja ukinulo je smrtnu kaznu ili je proglasilo moratorij.

Infografika: Smrtna kazna u svijetu  

Kako se EU bori za ukidanje smrtne kazne


Kao dio aktivnosti u zaštiti ljudskih prava, Europska je unija najveći donator u borbi za ukidanje smrtne kazne u cijelom svijetu. Sve su države članice ukinule smrtnu kaznu u skladu s Europskom konvencijom o ljudskim pravima.


EU se zalaže za ukidanje smrtne kazne na razne načine:

  • zabranjuje trgovinu robom koja se može koristiti za mučenje i smaknuća,
  • koristi trgovinsku politiku kako bi ohrabrila poštivanje ljudskih prava,
  • podržava nevladine organizacije u zemljama koje još uvijek imaju kaznu kako bi osvještavale građane, nadzirale i dokumentirale stanje,
  • stalni je promatrač pri UN-u i zalaže se za mjere za ukidanje smrtne kazne,
  • Parlament je usvojio rezolucije i domaćin je raspravama koje osuđuju aktivnosti zemalja koje koriste smrtnu kaznu, a rezolucija iz 2015. posebno osuđuje korištenje smrtne kazne kako bi se suzbila oporba ili zbog vjerskih uvjerenja, seksualnosti ili bračne nevjere.

Bjelorusija je jedina europska zemlja koja izvršava pogubljenja, a Rusija je proglasila moratorij.


Kada je ukinuta smrtna kazna u državama članicama