Europski parlament pokreće informativnu kampanju za europske izbore 2014. 

Priopćenje za tisak 
 
 

Podijeli ovu stranicu: 

DJELUJ. BIRAJ. UTJEČI.  

Danas, 10. rujna Europski parlament pokreće svoju informativnu kampanju za izbore koji će se održati 2014. godine. Ova kampanja nastavit će se i nakon samih izbora, sve dok novoizabrani Parlament ne izabere novog predsjednika Europske komisije.

"Jedini način da se ozakoni i utječe na proces odlučivanja u EU je kroz Europski parlament ", naglašava Anni Podimata (socijaldemokrati, Grčka), jedna od dvojepotpredsjednika Ep-a zaduženih za komunikaciju . "Neki smatraju da političkim odlukama Europske Unije u trenutnoj ekonomskoj krizi, nedostaje legitimitet. EU birači imaju isključivu mogućnost da odrede tko će biti politička većina u Parlamentu, koji će odrediti smjer zakonodavstva i boriti se protiv loše politike."

"Europski parlament je vijeće građana - mi smo glas građana u procesu donošenja odluka, naglasio je Othmar Karas (kršćanski demokrati, Austrija), drugi potpredsjednik EP-a odgovoran za komunikaciju. "Ali ovaj put je drugačije. Ova izborna kampanja vodit će se do samih izbora u svibnju, ali i dalje, sve dok Parlament ne izabere predsjednika Europske komisije i ne odobri sve povjerenike.

Većina zakona danas se donose na EU razini, što daje Europskom parlamentu jednako snažnu ulogu kao bilo kojem nacionalnom parlamentu. Birači stoga trebaju znati koje se odluke donose u Bruxellesu (ili Strasbourgu) i kako mogu utjecati na te odluke.

Kampanja će imati četiri faze. Prva faza počinje danas, uz predstavljanje osnovnog mota DJELUJ. BIRAJ. UTJEČI. Cilj ove faze je objasniti koje su nove moći Europskog parlamenta i implikacije istih na građane EU .

Druga faza, od listopada do veljače 2014., istaknut će pet ključnih tema - gospodarstvo, radna mjesta, kvalitetu života, novac i EU u svijetu - na nizu interaktivnih događanja u europskim gradovima .

Treća faza, izborna kampanja, počinje u veljači i fokusirat će se na izbore za Europski parlament od 22. - 25. svibnja. Kako se izbori približavaju ovi datumi će se dodati u logotipu.

Nakon izbora, zadnja faza usredotočit će se na novoizabrani Europski parlament, izbor sljedećeg predsjednika Europske komisije i inauguraciju nove Komisije.

Logo s riječima DJELUJ. BIRAJ. UTJEČI. naglašava da EU birači mogu ostvariti svoju moć kroz glasačke kutije, kako bi odredili budućnost Europe.