Jedinstveno digitalno tržište 

Priopćenje za tisak 
Plenarna sjednica 
 
 

Podijeli ovu stranicu: 

EP je pozvao države članice i Komisiju da stanu na kraj preprekama koje usporavaju rast digitalnog jedinstvenog tržišta u rezoluciji izglasanoj u četvrtak. Zastupnici su također istakli potrebu da se stvore jednaki uvjeti poslovanja za poduzeća koja posluju na jedinstvenom digitalnom tržištu kako bi im se omogućilo tržišno natjecanje i umanjila zlouporaba vladajućeg položaja. Nadalje, pozvali su Komisiju da razmotri prijedloge čija je svrha odvajanje tražilica od ostalih komercijalnih usluga.

Jedinstveno digitalno tržište sadrži potencijal i moglo bi dosegnuti 260 milijardi EUR godišnje, te pridonijeti oporavku Europe od krize i potaknuti konkurentnost europskog gospodarstva, kaže se u tekstu, usvojenom sa 384 glasova za, 174 protiv i 56 suzdržanih. Zastupnici upozoravaju na izazove kao što su problem fragmentacije tržišta i nedostatka uzajamnog djelovanja i povjerenja u online servise, regionalne i demografske nejednakosti u pristupu tehnologijama koji predstavljaju prepreku brzom razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta i s kojima se treba suočiti kako bi se jedinstveno tržište razvilo u potpunosti.


Provedba EU pravila za internetske pretraživače


U tekstu se ističe da je tržište internetskih pretraživača od posebne važnosti za jamčenje konkurentskih uvjeta na jedinstvenom digitalnom tržištu. Zastupnici pozdravljaju obećanja Komisije da još više istraži prakse tražilica.


Pri upotrebi tražilica postupak pretraživanja i njegovi rezultati trebali biti nepristrani kako bi pretraživanje interneta bilo nediskriminirajuće I kako bi se zajamčila veća konkurencija i veća ponuda za korisnike i potrošače te očuvala raznolikost izvora informacija.


Indeksacija, ocjenjivanje, prezentacija i rangiranje koje provode tražilice moraju biti nepristrani i transparentni, navodi se u izvješću.


Zastupnici su pozvali Komisiju da razmotri prijedloge čija je svrha odvajanje tražilica od ostalih komercijalnih usluga.Telekom paketi


Zastupnici naglašavaju da bi se prema cjelokupnom internetskom prometu trebalo odnositi jednako, bez diskriminacije, ograničavanja ili ometanja, neovisno o pošiljatelju, primatelju, vrsti, sadržaju, uređaju, usluzi ili primjeni.

Isto tako traže od zemalja članica da započnu pregovore o telekomunikacijama, kako bi se stalo na kraj naknadama za roaming unutar EU-a, i da se osigura veća pravna sigurnost u vezi s neutralnošću mreže i poboljša zaštita potrošača unutar jedinstvenog digitalnog tržišta.


 

Zajednički standardi za računalstvo u oblaku


Zastupnici pozivaju Komisiju da preuzme vodeću ulogu u promicanju međunarodnih standarda i specifikacija za računalstvo u oblaku, te da predloži prijedlog zakona

kojima se poštuje privatnost i koje su pouzdane, dostupne i vrlo interoperabilne, sigurne i energetski učinkovite.