EP podržao direktivu o Evidenciji podataka o putnicima (PNR) 

Priopćenje za tisak 
 
 

Podijeli ovu stranicu: 

Airlines will have to hand EU national authorities their passengers' data to help fight terrorism and serious crime ©AP Images/European Union - EP  

Europski parlament odobrio je u četvrtak novu direktivu koja regulira uporabu podataka o putnicima (PNR) u svrhu prevencije, otkrivanja, istraživanja i procesuiranja terorističkih i teških kaznenih djela. Direktiva će obvezati zrakoplovne tvrtke da predaju podatke svojih putnika nacionalnim tijelima za sve letove iz trećih zemalja u EU i obratno.

"Usvojili smo novi važan alat u borbi protiv terorista i krijumčara. Prikupljanjem, dijeljenjem i analizom PNR podataka naše obavještajne agencije mogu otkriti obrasce sumnjivog ponašanja koje onda treba pratiti. PNR nije čarobni štapić, ali zemlje koje imaju nacionalne PNR sustave dokazale su da je PNR djelotvoran", rekao je izvjestitelj Parlamenta, Timothy Kirkhope (ECR, Velika Britanija).

"Prikupljanje i pohranjivanje podataka ljudi izazvalo je razumljive zabrinutosti, ali ovaj zakon je razmjeran rizicima s kojima se suočavamo. Vlade EU-a moraju sada početi s provedbom ovog sporazuma", dodao je Kirkhope.


Države članice će morati osnovati " odjel za informacije o putnicima" (PIU) koje će upravljati PNR podacima prikupljenima od zračnih prijevoznika. Podaci bi bili zadržani na razdoblje od pet godina: u izvornom obliku prvih šest mjeseci, a zatim "skriveni", što znači da bi se sakrili određene određeni podaci iz kojih bi se izravno mogao identificirati ispitanik, kao što su ime, adresa i kontakt podaci.


PIU bi bio nadležan za prikupljanje, pohranu i obradu podataka iz PNR-a, te za prijenos nadležnim tijelima, kao i za razmjenu podataka s PIU-ovima drugih država članica i Europolom. Direktiva navodi da bi se ti prijenosi podataka trebali provesti samo na temelju načela "od slučaja do slučaja" i isključivo za specifične potrebe "sprječavanja, otkrivanja, istrage i procesuiranja terorističkih djela ili teških kaznenih djela".


Direktiva će se primjenjivati na sve letove iz trećih zemalja u EU i obratno, ali i na letove unutar EU. Ako država članica odluči primijeniti ovu Direktivu na letove unutar EU-a, u pisanom obliku mora obavijestititi Komisiju. EU članice mogu se odlučiti za prikupljanje i obradu PNR podatka od putničke agencije i organizatora turističkih putovanja koji pružaju usluge povezane s putovanjima, uključujući rezervacije letova za koje prikupljaju i obrađuju podatke iz PNR-a.


Zaštitne mjere za čuvanje podataka

 

  • Nacionalni PIU imenuje službenika za zaštitu podataka zaduženog za praćenje obrade podataka iz PNR-a i provedbu odgovarajućih zaštitnih mjera.

  • Pristup potpunom PNR skupu podataka, koji omogućuje korisnicima da odmah identificiraju nositelja podataka, odobrilo bi se nakon početnog razdoblja zadržavanja samo pod vrlo strogim i ograničenim uvjetima.

  • Sve obrada PNR podataka treba biti prijavljena ili dokumentirana

  • Države članice zabranjuju obradu podataka iz PNR-a kojima se otkrivaju rasa ili etničko podrijetlo osobe, njezini politički stavovi, vjera ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, zdravstveno stanje ili seksualni život ili spolna orijentacija.

 

Preispitivanje

 

Komisija će provesti preispitivanje svih elemenata ove Direktive dvijegodine od prijenosa u nacionalno zakonodavstvo, a pri provedbi tog preispitivanja, Komisija će posebno voditi računa o: pridržavanju primjenjivih standarda zaštite osobnih podataka, duljini razdoblja čuvanja podataka, učinkovitosti razmjene podataka između država članica, te o potrebi i proporcionalnosti prikupljanja i obrade podataka iz PNR-a.

 

Sljedeći korak


Nakon što je EP odobrio prijedlog, on sada mora biti službeno odobren od strane Vijeća. Nakon što je objavljen u Službenom listu Europske unije, zemlje članice imat će dvije godine da ovaj zakon prenesu o svoje nacionalno zakonodavstvo.