Izabrano 14 potpredsjednika i 5 kevstora Europskog parlamenta 

Priopćenje za tisak 
Plenarna sjednica 
Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Izabrano 14 potpredsjednika i 5 kevstora Europskog parlamenta  

Nakon izbora predsjednika EP-a, zastupnici su u srijedu izabrali 14 potpredsjednika u dva kruga . Da bi bili izabrani kandidati moraju dobiti aposlutnu većinu važećih glasova u prvom ili drugom krugu. Novi potpredsjednici dolaze iz šest klubova zstupnika. Zastupnici su aklamacijom izabrali 5 kvestora.

Zastupnici koji su u prvom krugu izabrani za potpredsjednike po redoslijedu ostvarenih glasova:

 

Mairead McGUINNESS 466
Bogusław LIBERADZKI 378
David-Maria SASSOLI 377
Rainer WIELAND 336
Sylvie GUILLAUME 335
Ryszard CZARNECKI 328
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO 323
Evelyne GEBHARDT 315
Pavel TELIČKA 313
Ildikó GÁLL-PELCZ 310
Glasalo: 680 zastupnika

Nevažeća: 62 glasa

Važeći glasovi: 618

Absolutna većina potrebna: 310


Zastupnici koji su u drugom krugu izabrani za potpredsjednik:

 

 Ioan Mircea Pasçu (S&D, RO) 517

Dimitrios Papadimoulis (GUE/ NGL, EL) 469

Ulrike Lunacek (Greens/EFA, AT) 441

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE, DE) 393


Glsalo: 672

Nevažeća: 34 glasa

Važeći glasovi: 638

Absolutna većina potrebna: 320

 


Kvestori su izabrani u srijedu popodne, aklamacijom.


Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR) 459

Andrey Kovatchev (EPP, BG) 432

Vladimir Manka (S&D, SK) 332

Catherine Bearder (ALDE, UK) 313

Karol Karski (ECR, PL) 213Pratite izbore putem EP Live

Pratite @EuroParlPress za sve novosti.