Smanjenje PDV-a za e-knjige 

Priopćenje za tisak 
 
 

Podijeli ovu stranicu: 

Građani EU-a jeftinije će plaćati e-knjige, a državama članicama omogućit će se smanjenje PDV-a i primjena porezne stope koja se primjenjuje na tiskane knjige.

Građani EU-a mogu se veselit jeftinijim e-knjigama  

Europski parlament u četvrtak je usvojio  prijedlog Komisije koji bi omogućio državama članicama smanjenje PDV-a na e-knjige i primjenu iste stope PDV-a na elektroničke publikacije (na primjer na e-knjige, e-novine i e-časopise) i tiskane publikacije.

 

Trenutno se na e-knjige plaća 15% poreza (EU standardna minimalna stopa), dok države članice mogu oporezivati tiskane publikacije po nižoj stopi (od najmanje 5%), dok je nekim državama članicama odobrena mogućnost oporezivanja po stopi manjoj od 5% ili čak primjena nulte stope poreza na određene publikacije.

 

 

„Živimo u digitalnom svijetu. Upravo tamo na dnevnoj bazi tražimo informacije, a i potražnja za elektroničkim publikacijama sve je veća. Stoga bi se snižena stopa PDV-a na knjige, novine i časopise trebala primjenjivati i na elektroničke publikacije što će ih učiniti dostupnijima, te potaknuti daljnje stvaralaštvo, a u konačnici utjecati i na rast gospodarstva,“ izjavila je Marijana Petir.

 

„Sve više mladih koristi elektronske uređaje i platforme za vlastito informiranje i učenje. Smatram da bi se državama članicama trebalo omogućiti primjenjivanje snižene, izrazito snižene ili čak nulte stope PDV-a na elektroničke publikacije kako bismo mladima omogućili olakšani pristup traženim online publikacijama i potaknuli inovacije i ulaganja u tehnološki napredak,“ istaknula je Dubravka Šuica.

 

"Postojeće rješenje oporezivanja publikacija je nelogično jer ne omogućuje povoljnije porezne stope i za elektroničke publikacije. Stvaranje povoljnih uvjeta za elektroničke publikacije potpuno je na tragu europske politike Digitalne unije i ambicija da Europska unija bude lider na digitalnom području. Moj stav je da bi trebalo ići i korak dalje te elektroničke publikacije oporezivati po nižoj poreznoj stopi naspram tiskanih publikacija," naglasio je Jozo Radoš.

 

„Prema važećoj Direktivi o PDV-u, elektronske publikacije se oporezuju prema standardnoj stopi PDV-a od najmanje 15%, što nije slučaj kada govorimo o tiskanim publikacijama za koje države članice mogu primjenjivati sniženu, izrazito sniženu ili čak nultu stopu PDV-a. Pozdravljam prijedlog Komisije kako bi se u svim državama članicama na elektronske publikacije mogle primjenjivati snižene, izrazito snižene ili čak nulte stopa PDV-a koje su već dostupne za tiskane publikacije čime bi se izjednačio njihov položaj na tržištu,“ rekao je Davor Škrlec