Energija: ambiciozni ciljevi za obnovljive izvore i energetsku učinkovitost 

Priopćenje za tisak 
Plenarna sjednica 
 
 

Podijeli ovu stranicu: 

  • povećanje energetske učinkovitosti od 32,5 % do 2030. godine
  • udio obnovljivih izvora energije do 2030. mora biti 32 %
  • zamah drugoj generaciji biogoriva
Europljani će imati pravo trošiti, skladištiti i prodavati obnovljivu energiju koju proizvedu - ©AP Images/European Union-EP  

EP traži obvezujuće ciljeve do 2030. godine za obnovljive izvore (32%) i energetsku učinkovitost (32,5%) što bi trebalo imati ključnu ulogu u ispunjavanju klimatskih ciljeva EU-a.

Parlament je u utorak potvrdio privremeni dogovor postignut s Vijećem EU-a u lipnju o energetskoj učinkovitosti (434 glasova za, 104 protiv i 37 suzdržana), te o obnovljivim izvorima energije (495 glasova za, 68 protiv, 61 suzdržan). Prihvaćen je i dogovor o upravljanju Energetskom unijom (475 glasova za, 100 protiv, 33 suzdržana). Riječ je tri važna zakona koji su dio paketa Čiste energije za sve Europljane.


Do 2030. godine, energetska učinkovitost u EU-u mora se poboljšati za 32,5 %, dok udio energije iz obnovljivih izvora treba iznositi najmanje 32 % bruto konačne potrošnje EU-a. Oba cilja trebaju se preispitati do 2023. godine. Ovi se ciljevi jedino mogu povećati, ali ne i smanjiti.


Niži računi za energiju

Povećanjem učinkovitosti energije, Europljanima će se smanjiti računi za energiju. Osim toga, Europa će smanjiti oslonac na vanjske dobavljače nafte i plina, poboljšat će lokalnu kakvoću zraka te zaštititi klimu. Prvi put države članice bit će obvezne uspostaviti posebne mjere energetske učinkovitosti za pomoć pogođenima energetskim siromaštvom.


Države članice moraju osigurati pravo građanima na proizvodnju obnovljive energije vlastitu potrošnju, pohranu te na prodaju proizvedenih viškova.


Prijelaz prema drugoj generaciji biogoriva


Druga generacija biogoriva može imati značajnu ulogu u smanjenju emisije ugljika u transportu, a najmanje 14% goriva za potrebe prometa morat će do 2030. dolaziti iz obnovljivih izvora.


Međutim, prve generacije biogoriva s visokim rizikom od "neizravne promjene korištenja zemljišta" (kada se travnjaci i šume pretvaraju u površine za proizvodnju hrane, što povećava emisiju CO2) neće se više računati u ciljeve EU-a za obnovljive izvore energije od 2030. godine. Od 2019., udio prve generacije biogoriva u tim ciljevima postupno će se ukidati, sve dok ne dosegne nulu - 2030. godine.


Novo upravljanje za postizanje Energetske unije

Svaka država članica mora predstaviti desetogodišnji "integrirani nacionalni plan za energiju i klimu" s nacionalnim ciljevima, doprinosima, politikama i mjerama do 31. prosinca 2019. te svakih deset godina poslije toga.


Izjave

Izvjestitelj za energetsku učinkovitost Miroslav Poche (S&D, Češka): "Povećana energetska učinkovitost je „win-win“ politika za sve Europljane. To je dobar dogovor za naše građane, jer će donijeti značajna smanjenja potrošnje energije, čime se smanjuju računi. To je također sjajna vijest za konkurentnost europske industrije, smanjenje troškova i poticanje ulaganja."


Izvjestitelj za obnovljive izvore José Blanco López (S&D, Španjolska): "Učinili smo manje privlačnima daljnju proizvodnju biogoriva na bazi usjeva te potaknuli proizvodnju novih biogoriva. Uspjeli smo osnažiti pravo na potrošnju energije iz vlastite proizvodnje.“


Sljedeći koraci

Nakon što Vijeće prihvati sporazum, nova će pravila biti objavljena u službenom glasilu i stupiti na snagu 20 dana nakon toga. Uredba o upravljanju će se izravno primjenjivati u svim državama članicama, dok će nove elemente dviju direktiva članice morati prenijeti u nacionalna zakonodavstva najkasnije 18 mjeseci nakon stupanja na snagu.