Članicama koje ugrožavaju vladavinu prava prijeti gubitak EU novca 

Priopćenje za tisak 
Plenarna sjednica 
 
 

Podijeli ovu stranicu: 

 • Novi alat za zaštitu EU-proračuna i vrijednosti EU-a 
 • Obustava ili smanjenje isplata 
 • Parlament i ministri EU-a moći će blokirati ili odblokirati financiranje 
 • Zaštita krajnjih korisnika, poput istraživača ili organizacija civilnog društva 

Vladama koje se miješaju u pravosuđe ili ne rade na suzbijanju prijevara i korupcije prijeti suspenzija EU fondova, navodi se u nacrtu zakona kojeg su zastupnici prihvatili u četvrtak.

Uz pomoć skupine neovisnih stručnjaka, Europska komisija bit će zadužena za utvrđivanje „općenitih ključnih nedostataka u vladavini prava“ te za predlaganje odgovarajućih mjera mogu uključivati ​​obustavu plaćanja iz proračuna EU-a ili smanjenje pretfinanciranja. Odluka će se provesti tek nakon odobrenja Parlamenta i Vijeća EU-a. Jednom kada država članica ispravi nedostatke utvrđene od strane Komisije, Parlament i ministri EU-a imaju mogućnost odblokirati zamrznuta sredstva.


Neovisni stručnjaci pomažu Europskoj komisiji


Europska komisija moći će ustvrditi kako je ugrožena vladavina prava, ako se potkopava jedno ili više od sljedećeg:


 • pravilno djelovanje tijela države članice koja su ovlaštena za provedbu EU proračuna
 • ispravno funkcioniranje tijela koje provode financijsku kontrolu
 • odgovarajuća istragu prijevara - uključujući poreznih prijevara – te korupcije i drugih nepravilnosti koje utječu na proračuna EU-a
 • učinkoviti sudski nadzor od strane neovisnih sudova
 • povrat neopravdano plaćenih sredstava
 • sprječavanje i kažnjavanje utaje poreza i poreznog natjecanja
 • suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara te - ako je primjenjivo - s Uredom europskog javnog tužitelja

Kao pomoć Komisiji, osnovat će se skupina neovisnih stručnjaka za ustavna i financijska pitanja. U njoj će biti po jedan stručnjak kojeg će imenovati nacionalni parlament svake članice te pet stručnjaka imenovanih od strane Europskog parlamenta. Stručnjaci će procjenjivati situaciju u svim državama članicama na godišnjoj osnovi te pripremiti javni sažetak zaključaka.


Zaštita krajnjih korisnika


Ovisno o opsegu nedostataka i postupku upravljanja proračunom, Komisija može odlučiti o jednoj ili više mjera, uključujući:


 • suspendiranje sredstava
 • preinake rokova plaćanja
 • smanjenje pretfinanciranja te
 • obustava plaćanja

Vlada će i dalje morati provoditi odgovarajući program EU-a ili financirati i poštovati isplate krajnjim korisnicima, poput istraživača ili organizacija civilnog društva, osim ako se ne odluči drukčije. Komisija bi trebala pomagati korisnicima te nastojati osigurati da oni prime iznose koji im pripadaju.


Komisija će Parlamentu i ministrima EU-a podnijeti prijedlog o prijenosu iznosa koji odgovara vrijednosti predloženih mjera u proračunsku rezervu. Odluka bi trebala stupiti na snagu nakon četiri tjedna, osim ako je Parlament većinom glasova ili Vijeće pomoću kvalificirane većine (tako da niti jedna država članica ne može blokirati odluku), ne izmijeni ili odbaci. Kada Komisija utvrdi da su nedostaci otklonjeni, zamrznuti iznos će se odblokirati istim postupkom


Izjave


Suizvjestiteljica Odbora za proračun Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Španjolska) rekla je: „Poštivanje vladavine prava i svih vrijednosti EU-a temeljna su načela na kojima smo izgradili europski projekt. Nijedna vlada ne može prekršiti te vrijednosti bez posljedica. "


Suizvjestitelj Odbora za proračun Petri Sarvamaa (EPP, Finska) rekao je: „Najvažniji aspekt ovog mehanizma je zaštita krajnjih korisnika – naš model jača taj aspekt, u usporedbi s prvotnim prijedlogom Komisije. Također smo uključili Europski parlament u postupak donošenja odluka, čime se jača demokratska odgovornost svih mjera. "


Sljedeći koraci


Na plenarnoj sjednici usvojena su pravila s 397 glasova za, 158 protiv i 69 suzdržanih. Zastupnici kreću u pregovore o konačnom tekstu propisa s ministrima EU-a koji još nisu usvojili pregovaračko stajalište.


Kontekst


Prijedlog uredbe „O zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama“ sastavni je dio dugoročnog EU proračuna, višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021.-2027.