Prirodni plin: Primjena pravila EU-a i na plinovode kojima se plin u EU dovodi iz trećih zemalja 

Priopćenje za tisak 
 
 

Podijeli ovu stranicu: 

  • plinovodi iz zemalja koje nisu članice EU-a odsad će biti obuhvaćeni zakonodavstvom EU-a 
  • pravna jasnoća za postojeću i buduću infrastrukturu za plin iz trećih zemalja 
  • jasno utvrđeni postupci kada Komisija može odobriti iznimke 

Kako bi se osigurala pravna jasnoća, kao i konkurentna opskrba plinom, Parlament je odobrio nova pravila o tržištu plina koja obuhvaćaju i plinovode izvan EU-a.

Zastupnici Europskog parlamenta prihvatili su u četvrtak reformu pravila EU-a o tržištu plina s 465 glasova za, 95 protiv i 68 suzdržanih kako bi se tim pravilima (uključujući pravila EU-a o tržišnom natjecanju) obuhvatili svi plinovodi koji ulaze u EU iz zemalja koje nisu članice Unije.


Konkurentnije tržište plina u EU-u za dobrobit potrošača

Izmijenjenim pravilima stvorit će se konkurentnije tržište plina u EU-u tako što će se osigurati da isti subjekt ne može biti vlasnik plinovoda koji ulaze na područje EU-a i istovremeno imati kontrolu nad isporukom plina. Plinovodi iz trećih zemalja moraju postati dostupni drugim operatorima, kao što to već vrijedi za plinovode u EU-u. Potrošači bi imali koristi od tržišnog natjecanja koje bi dovelo do nižih cijena.

Ovom se revizijom pojašnjava i pravni okvir za sve buduće projekte s trećim zemljama, uključujući i one s Ujedinjenom Kraljevinom kada ona postane treća zemlja.


Izuzeća moguća samo pod strogim uvjetima

Izmijenjenim pravilima daje se Europskoj uniji isključiva nadležnost kada je riječ o sporazumima o novim linijama opskrbe plinom u EU-u s trećim zemljama, kao i za odobravanje izuzetaka. Komisija može ovlastiti državu članicu, u kojoj se nalazi prva točka ulaska plinovoda, da pokrene pregovore o isporuci putem novog plinovoda iz treće zemlje, osim ako to smatra proturječnim pravu EU-a ili štetnim za tržišno natjecanje ili sigurnost opskrbe. Prije nego što odobri izuzeće od pravila EU-a, Komisija se savjetuje s drugim zainteresiranim državama članicama te na kraju sama odlučuje hoće li odobriti izuzeće ili ne.

Za postojeće plinovode (koji su bili povezani s plinovodima EU-a prije stupanja na snagu ove direktive) država članica može donijeti odluku o odstupanju u roku od jedne godine nakon stupanja na snagu Direktive ako ona nije štetna za tržišno natjecanje.


Izjava

Nakon glasovanja izvjestitelj Jerzy Buzek (EPP, Poljska) izjavio je: „Mnogi dionici koji računaju na profit željeli su da ti pregovori propadnu, s obzirom na to da se bez tog dogovora pravila EU-a ne bi primjenjivala na plinovode koji dolaze iz trećih zemalja. No ono što bi nekima na tržištu donijelo dobit, našim bi građanima i energetskoj uniji kao cjelini donijelo višedimenzionalni gubitak. Odsada, svi plinovodi iz zemalja koje nisu članice EU-a, uključujući Sjeverni tok 2, morat će funkcionirati prema pravilima EU-a o: pristupu trećih strana, razdvajanju vlasništva, nediskriminacijskim tarifama i transparentnosti. To znači veću energetsku sigurnost na našem kontinentu. Oduvijek nam je u Europskom parlamentu to bio glavni cilj i drago mi je što smo ga postigli.”


Sljedeći koraci

Nakon službenog odobrenja ministara EU-a Direktiva će se objaviti u Službenom listu Europske unije i stupiti na snagu 20 dana kasnije. Države članice imat će devet mjeseci za usklađivanje svojeg nacionalnog zakonodavstva s ovom direktivom.

Pozadina

EU trenutačno za svoju potrošnju upotrebljava više od 70 % uvoznog prirodnog plina, uglavnom iz Norveške, Rusije i Alžira, uglavnom putem plinovoda.