Eurozastupnici izglasali veća prava radnika u „gig ekonomiji“ 

Priopćenje za tisak 
 
 

Podijeli ovu stranicu: 

  • dogovorena minimalna prava zaposlenih povremeno ili na određeno vrijeme 
  • radniku se prvog dana na poslu moraju objasniti uvjeti rada, a samo u opravdanim slučajevima najkasnije sedam dana od početka radnog odnosa 
  • probni rok ograničen na šest mjeseci 

Zastupnici su utorak usvojili prijedlog o minimalnim pravima radnika koji rade na ugovore, plaćeni su vaučerima ili rade za internetske platforme poput Ubera

Zakonom, koji je već dogovoren s ministrima EU-a, nalaže se da svaka osoba s ugovorom o radu ili u radnom odnosu definiranom zakonom, kolektivnim ugovorom ili praksom mora uživati ova nova prava. Prema sudskoj praksi Suda Europske unije u obzir se moraju uzeti i radnici koji obavljaju usluge na određeno vrijeme za drugu osobu ili pod njezinim vodstvom, u zamjenu za novčanu naknadu.

To bi značilo da osobe koje su povremeno ili kratkoročno zaposlene, rade na ugovore o radu na zahtjev, ugovore o radu s prekidima, koje su plaćene vrijednosnim kuponima (vaučeri), koje su zaposlene preko internetskih platformi, kao i stažisti i naučnici, zaslužuju niz minimalnih prava ako zadovoljavaju te kriterije i ako rade prosječno najmanje tri sata tjedno ili 12 sati u četiri tjedna. 

Radnici koji su uistinu samozaposleni, neće biti obuhvaćeni novim pravilima.

Povećana transparentnost

U načelu sve je radnike potrebno obavijestiti od prvog dana, a u opravdanim slučajevima najkasnije sedam dana od početka zaposlenja, o osnovnim aspektima njihova ugovora o radu, kao što su opis dužnosti, datum početka, trajanje, naknada, standardni radni dan ili referentni sati rada za one s nepredvidivim rasporedom rada.


Bolja zaštita kod novih vidova zapošljavanja

Posebna pravila kojima se obuhvaćaju novi oblici zapošljavanja:


  • radnicima s ugovorima o radu na zahtjev ili u slučaju sličnih vidova zaposlenja trebala bi se jamčiti minimalna razina predvidljivosti, kao što su unaprijed određeni referentni sati i dani. Oni bi također trebali moći bez posljedica odbiti raditi izvan unaprijed određenih sati ili dobiti naknadu ako im posao nije otkazan na vrijeme.
  • države članice usvojit će mjere za sprečavanje praksi zlouporabe, poput ograničavanja korištenja i trajanja
  • poslodavac ne bi smio braniti, kažnjavati ili sprječavati radnike da obavljaju poslove u drugim poduzećima ako to rade izvan radnog rasporeda koji su dogovorili s tim poslodavcem.

Nova pravila o probnom radu i osposobljavanju

Razdoblja probnog rada ne bi trebala trajati dulje od šest mjeseci ili bi trebala biti razmjerna u odnosu na trajanje ugovora u slučaju zapošljavanja na određeno vrijeme. U ugovoru o produljenju ne bi se smio ponovno uvoditi probni rok.

Osim toga, poslodavac bi trebao osigurati besplatno obvezno osposobljavanje koje će se računati kao radno vrijeme. Takvo bi se osposobljavanje, ako je to moguće, trebalo organizirati u okviru radnog vremena.

Izjava

Enrique Calvet Chambon (ALDE, Španjolska) je izjavio: „Ova je direktiva prvi je veliki korak prema provedbi europskog stupa socijalnih prava, što utječe na sve radnike u EU-u. Svim radnicima koji su bili u neizvjesnosti sada će se osigurati minimalna prava zahvaljujući ovoj direktivi i presudama Suda Europske unije. Odsad ni jednan poslodavac neće moći zlorabiti fleksibilnost na tržištu rada.“


Idući koraci

Konačni je tekst usvojen s 466 glasova za 145 protiv i 37 suzdržanih. Države članice moraju ova pravila uvesti u praksu u roku od tri godine.