Parlament očekuje do ljeta obvezujuća pravila o univerzalnim punjačima  

Priopćenje za tisak 
Plenarna sjednica 
 
 

Podijeli ovu stranicu: 

  • Potrebno je hitno donijeti normu za univerzalni punjač 
  • Nužne su mjere kojima se potrošačima omogućuje donošenje održivih odluka 
  • Treba raditi na smanjenju e-otpada koji nastaje u Europi (u prosjeku 16,6 kg po stanovniku u 2016.) 
Više od deset godina zastupnici traže uvođenje univerzalnog punjača za mobilne telefone, tablete, čitače e knjiga i druge prenosive uređaje  

Europski parlament poziva Komisiju da najkasnije do srpnja 2020. predloži jasnija pravila o univerzalnim punjačima

Postoji „hitna potreba za regulatornim djelovanjem EU-a” kako bi se smanjila količina elektroničkog otpada i osnažilo potrošače za donošenje održivih odluka, izjavili su zastupnici Europskog parlamenta u rezoluciji odobrenoj s 582 glasova za, 40 protiv i 37 suzdržanih, u kojoj se poziva na obvezno uvođenje univerzalnih punjača za sve mobilne uređaje.

Parlament želi da do srpnja 2020. Komisija donese delegirani akt predviđen Direktivom o radijskoj opremi iz 2014. ili, ako je potrebno, odobri drugu zakonodavnu mjeru najkasnije do istog datuma.

Izvršne vlasti EU-a trebale bi osigurati da se zakonodavni okvir za univerzalni punjač „redovito nadzire kako bi se uzeo u obzir tehnički napredak”. To znači da će se pozornost davati tome da postojeće zakonodavstvo ne ograničava inovacije na tržištu. Zastupnici u Europskom parlamentu ponavljaju da su istraživanje i inovacije ključni za poboljšanje postojećih tehnologija i osmišljavanje novih.

Parlament također želi da Komisija:

  • poduzme mjere kako bi se na najbolji način osigurala interoperabilnost različitih bežičnih punjača s različitim mobilnim uređajima;
  • razmotri zakonodavne inicijative kao bi se povećala količine vodova i punjača koji se prikupljaju i recikliraju u državama članicama EU-a;
  • osigura da potrošači više nisu obvezni kupovati nove punjače sa svakim novim uređajem: Strategije za odvajanje kupnje punjača od kupnje novih uređaja trebale bi se uvesti rješenjem o univerzalnom punjaču, međutim, zastupnici u Europskom parlamentu ističu da bi se „svakom mjerom čiji je cilj odvajanje trebalo izbjeći potencijalno više cijena za potrošače”.

Prema procjenama, na svjetskoj razini godišnje se proizvede oko 50 milijuna metričkih tona e-otpada, uz prosječno više od 6 kg po osobi. U Europi je 2016. ukupna količina nastalog e-otpada iznosila 12.3 milijuna metričkih tona, što je prosječno 16.6 kg po stanovniku. Kratki životni ciklusi nekih uređaja također uzrokuju veću količinu elektroničkog otpada, navodi se u rezoluciji.

Pozadina

U Direktivi o radijskoj opremi iz 2014. zakonodavci EU-a pozvali su na razvoj univerzalnog punjača te su Komisiji dali ovlasti da to povede delegiranim aktom.

Komisijin pristup pukog „ohrabrivanja” industrije da razvija univerzalne punjače nije polučio željeni uspjeh. Međutim, postignut je određeni napredak, priopćila je Komisija na plenarnoj raspravi 13. siječnja 2020. U 2009. bilo je više od 30 vrsta punjača, danas postoje tri.

U svojoj rezoluciji o europskom zelenom planu Parlament je pozvao na donošenje ambicioznog novog akcijskog plana za kružno gospodarstvo s ciljem smanjenja ukupnog negativnog učinka proizvodnje i potrošnje EU-a na ekologiju i resurse, pri čemu su ključni prioriteti učinkovitost resursa, nulta stopa onečišćenja i sprečavanje nastanka otpada.

Europska komisija usvojila je 29. siječnja Radni program za 2020. u kojem se obvezuje predstaviti zakonodavnu inicijativu za univerzalne punjače u trećem kvartalu ove godine.