COVID-19: Odlučniji odgovor EU-a radi ublažavanja posljedica krize 

Priopćenje za tisak 
Plenarna sjednica 
 
 

Podijeli ovu stranicu: 

  • Krajnja fleksibilnost pri usmjeravanju još neiskorištenih strukturnih fondova EU-a za pomoć građanima od posljedica pandemije COVID-19 
  • Poboljšana potpora ribarima, djelatnicima u akvakulturi i proizvođačima poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u EU-u 
  • Fond europske pomoći za najpotrebitije nastavit će pružati pomoć tamo gdje je najpotrebnija 
Zastupnici su glasali na daljinu zbog krize COVID-19 © European Union 2020 - EP  

Zastupnici su usvojili dodatne mjere kako bi se sredstva EU-a mogla odmah odobriti, uz iznimnu fleksibilnost, za borbu protiv pandemije COVID-19.

Na izvanrednom plenarnom zasjedanju u petak Europski parlament podržao je paket „Ulagačka inicijativa za odgovor na koronu Plus” (CRII +) koji je 2. travnja putem hitnog postupka predložila Europska komisija.


Odobreni su prijedlozi:


Posebne mjere za fleksibilnu upotrebu sredstva EU-a. Donesenim mjerama omogućit će se državama članicama da prenose sredstva između tri glavna kohezijska fonda (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond), tri različite kategorije regija te posebnih prioritetnih područja tih fondova.


Iznimno će biti moguće u potpunosti financirati programe kohezijske politike povezane s pandemijom COVID-19 putem 100 % sredstava EU-a tijekom obračunske godine koja počinje 1. srpnja 2020. i završava 30. lipnja 2021. Mjerama se također pojednostavnjuje odobrenje programa za ubrzavanje provedbe, olakšavanje upotrebe financijskih instrumenata i pojednostavnjenje revizija.


Novim pravilima poljoprivrednicima će se omogućiti da koriste zajmove ili jamstava pod povoljnim uvjetima za pokrivanje svojih operativnih troškova u iznosu do 200.000 eura. Osim toga, za borbu protiv COVIDE-19 oslobodit će se i neiskorištena sredstva za poljopriovredu namijenjena ruralnom razvoju. Prijedlog je usvojen s 689 glasova za, 6 protiv i 1 suzdržanim.


Posebne mjera za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulutre. Mjere uključuju potporu ribarima koji moraju privremeno prestati s radom, financijsku potporu za proizvođače u sektoru akvakulture ako je proizvodnja suspendirana ili smanjena, potporu organizacijama proizvođača za privremeni smještaj, kao i fleksibilniju preraspodjelu nacionalnih operativnih fondova.


Zastupnici u Europskom parlamentu također su odobrili, nakon neformalnog sporazuma s Vijećem, niz poboljšanja koja će omogućiti pružanje potpore novim ribarima i ribarima pješice (tj. oni koji love bez plovila). Tim će se poboljšanjima prilagoditi i odredbe za najudaljenije regije za rješavanje krize te će se osigurati proračunska fleksibilnost kako bi se pomoglo zemljama koje su iscrpile sva dodijeljena sredstva. Izmijenjeni prijedlog usvojen je s 671 glasom za, 10 protiv i 15 suzdržanih.


Posebne mjere za jamčenje nastavka funkcioniranja Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Mjere uključuju mogućnost financiranja pružanja zaštitne opreme za radnike i volontere, privremeno sufinanciranje od 100 % iz proračuna EU-a te blaže mjere izvješćivanja i revizije tijekom COVIR-19-krize.


Nakon neformalnog sporazuma s Vijećem, zastupnici u Europskom parlamentu također su odobrili izmjene kojima se omogućuje isporuka pomoći korištenjem novih metoda, primjerice putem elektroničkih ili papirnatih kupona, kako bi se osigurala sigurnost svih osoba uključenih u operacije te kako bi se doprlo do najranjivijih i najugroženijih. Odobrene mjere imaju za cilj zaštitu najranjivijih osoba od toga da postanu žrtve COVIA-19 te da im se osigura pomoć u hrani i osnovna materijalna pomoć, uz istodobno poštovanje socijalnog distanciranja i osobne zaštite. Izmijenjeni prijedlog usvojen je s 686 glasa za, 7 protiv i 3 suzdržana.


Sljedeći koraci


Vijeće mora formalno odobriti stajalište Parlamenta. Donesene mjere stupit će na snagu nakon objave u Službenom listu Europske unije u nadolazećim danima.