Europski potrošači uskoro će moći kolektivno braniti svoja prava  

Priopćenje za tisak 
 
 

Podijeli ovu stranicu: 

  • Bolja zaštita potrošača od masovne štete na domaćem ili prekograničnom tržištu 
  • Zaštitne mjere protiv zlouporabe tužbi temelje se na načelu „gubitnik plaća”  
  • Tužbe u ime potrošača podnosit će kvalificirane organizacije 
Europski potrošači bit će bolje zaštićeni u slučaju kada tvrtke od kojih kupuju krše prava EU-a a©AdobeStock_engel.ac  

Parlament prihvatio novi propis koji omogućuje kolektivne tužbe potrošača u EU-u.

Novim pravilima uveden je usklađen model za udružne tužbe u svim državama članicama koji jamči zaštitu potrošača od masovne štete, kao i odgovarajuće zaštitne mjere protiv zlouporabi tužbi.

Sve države članice moraju uvesti barem jedan učinkoviti postupovni mehanizam koji kvalificiranim subjektima (npr. organizacijama potrošača ili javnim tijelima) omogućuje da pokreću tužbe na sudovima radi izdavanja sudskog naloga (za prestanak ili zabranu) ili mjera pravne zaštite (naknada štete). Novim propisima žele se zaustaviti nezakonite prakse i potrošačima olakšati pristup pravosuđu radi boljeg funkcioniranja unutarnjeg tržišta.

Više prava za potrošače uz zaštitu trgovaca

Europski model kolektivne tužbe osigurava da skupine potrošača predstavljaju samo kvalificirani subjekti poput organizacija potrošača koji pokreću tužbe na sudu umjesto odvjetničkih društava.

Kvalificirani subjekti koji pokreću prekogranične tužbe morat će ispunjavati iste kriterije u cijeloj Uniji. Od njih će se tražiti da dokažu određeni stupanj stabilnosti i javnu aktivnost, a uvjet će biti i da su neprofitna organizacija. Subjekti će za pokretanje domaćih tužbi morati ispunjavati i kriterije utvrđene nacionalnim propisima.

Uvedene su i snažne mjere zaštite od zlouporaba tužbi na temelju načela „gubitnik plaća“ u skladu s kojim stranka koja je izgubila spor podmiruje troškove postupka.

Kako bi se dodatno spriječila zlouporaba predstavničkih tužbi, trebale bi se izbjegavati kaznene odštete. Kvalificirani subjekti također bi trebali utvrditi postupke za izbjegavanje sukoba interesa i vanjskog utjecaja, osobito ako ih se financira sredstvima treće strane.

Kolektivne tužbe mogu se podnositi protiv trgovaca koji se sumnjiče za kršenje prava EU-a u širokom spektru područja, kao što su zaštita podataka, putovanja i turizam, financijske usluge, energija i telekomunikacije.

Direktivom su obuhvaćene i povrede koje su prestale prije podnošenja predstavničke tužbe ili prije nego što je postupak dovršen jer i dalje može biti potrebno zabranom prakse spriječiti njihovo ponavljanje.

Izjava

Izvjestitelj Geoffroy Didier (EPP, Francuska) je rekao: „Ovom novom direktivom uspostavljamo ravnotežu između veće zaštite potrošača i pružanja potrebne pravne sigurnosti poduzećima. U vrijeme kada se Europa nalazi pred ozbiljnim ispitom, EU je dokazao da može djelovati i prilagoditi se novim okolnostima, bolje zaštititi svoje građane i ponuditi im nova konkretna prava kao odgovor na globalizaciju i njezine ekscese.“

Sljedeći koraci

Direktiva će stupiti na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Države članice Direktivu moraju prenijeti u nacionalno zakonodavstvo u roku od 24 mjeseca od tog datuma, a potom u roku od dodatnih šest mjeseci početi primjenjivati njezine odredbe. Nova pravila primjenjivat će se na udružne tužbe koje su pokrenute na datum početka njezine primjene ili nakon njega.

Kontekst

Pregovarači Parlamenta i ministri država članica u lipnju 2020. postigli su dogovor o Direktivi koju je u travnju 2018. predložila Europska komisija. Akt koji čini dio paketa novih pogodnosti za potrošače odgovor je na niz nedavnih skandala u kojima je otkriveno da su multinacionalne kompanije kršile prava potrošača. Potrošači, koji su u nekim državama članicama već mogli pokretati kolektivne tužbe, ubuduće će to moći činiti u cijeloj Uniji.