Parlament odobrio sedmogodišnji proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027. 

Priopćenje za tisak 
 
 

Podijeli ovu stranicu: 

  • Glasanjem konačno prihvaćen sporazum Europskog vijeća 
  • Zastupnici su u pregovorima dogovorili najvažnije dodatke za vodeće programe EU-a kao što su Zdravlje, Obzor (istraživanje) i Erasmus+ za dobrobit građana EU-a 
  • Pravno obvezujući plan za uvođenje novih dogovorenih izvora prihoda EU-a 
  • Poboljšana je uloga Parlamenta u nadzoru sredstava za oporavak  
  • Osigurane snažnije odredbe glede biološke raznolikosti i roda 

Parlament je u srijedu dao suglasnost za sljedeći višegodišnji financijski okvir (VFO) kako bi potpora EU-a građanima mogla stići početkom sljedeće godine.

Zastupnici osigurali veća stedstva za istraživanja, javno zdravstvo, studente i ulaganja u zelenu ekonomiju ©AFP_Kenzo TRIBOUILLARD  

U srijedu je odobren tekst dogovoren s Vijećem 10. studenoga o dugoročnom proračunu EU-a za razdoblje 2021. - 2027. s 548 glasova za, 81 protiv i 66 suzdržanih. Tekst dogovoren s Vijećem o Međuinstitucijskom sporazumu (IIA) prihvaćen je s 550 glasova za, 72 protiv i 73 suzdržana.

15 milijardi eura dodatnih sredstava za ključne programe EU-a

Povećanje je rezultat pregovaračkih napora Parlamenta za poticaj 10 odabranih vodećih programa EU-a u sljedećih sedam godina za bolju zaštitu građana od pandemije bolesti COVID-19, pružanje većih mogućnosti sljedećoj generaciji i očuvanje europskih vrijednosti. Zahvaljujući tom kompromisu Europski parlament u realnim vrijednostima utrostručuje omotnicu za EU4Health, osigurava dodatnu godinu financiranja programa Erasmus+ i osigurava da se financiranje istraživanja nastavi povećavati.

- 11 milijardi eura uglavnom će se povući iz iznosa povezanog s novčanim kaznama za kršenje pravila tržišnog natjecanja (koje poduzeća moraju platiti ako ne poštuju pravila EU-a), u skladu s dugotrajnim zahtjevom Parlamenta da bi novac koji je generirala Europska unija trebao ostati u proračunu EU-a. Tim iznosom od 11 milijardi eura postupno će se povećati ukupna gornja granica VFO-a (utvrđena na 1 074,3 milijarde eura u cijenama iz  2018.) na 1 085,3 milijarde eura.

- 4 milijarde eura financirat će se preraspodjelom sredstava i razlikama u okviru VFO-a.

- Osim toga, 1 milijarda eura izdvojit će se za rješavanje svih budućih potreba i kriza, a mogla bi se dodati i vodećim programima.

Nova vlastita sredstva

Pregovarači su se složili s načelom da srednjoročni do dugoročni troškovi otplate duga iz fonda za naplatu ne bi trebali biti na štetu dobro uhodanih investicijskih programa u VFO-u niti bi trebali rezultirati mnogo većim doprinosima država članica koji se temelje na BND-u. Pregovarači Parlamenta stoga su izradili plan za uvođenje novih vlastitih sredstava koja će se tijekom sljedećih sedam godina uključiti u proračun EU-a.

Taj je plan dio „Međuinstitucijskog sporazuma”, pravno obvezujućeg teksta. Osim doprinosa danog od 2021., na temelju količine nereciklirane plastike u zemlji, plan uključuje vlastita sredstva koja se temelje na ETS-u (sustav trgovanja emisijama) (od 2023., možda povezana s mehanizmom za graničnu prilagodbu emisija ugljika). Uključuje i digitalni namet (od 2023.) i vlastita sredstva koja se temelje na porezu na financijske transakcije te financijski doprinos koji korporativni sektor mora dati ili na novoj zajedničkoj osnovici poreza na dobit (od 2026.).

Parlament će pratiti kako se troše sredstva EU-a sljedeće generacije

Kad je riječ o rashodima fondova EU-a za sljedeću generaciju, Parlament je osigurao redovite sastanke triju institucija kako bi se ocijenila primjena sredstava stavljenih na raspolaganje na pravnoj osnovi iz članka 122. Ta iznimna sredstva, izvan redovnog proračuna za ponovno pokretanje gospodarstva na koje pandemija snažno utječe, potrošit će se na transparentan način, a Parlament će zajedno s Vijećem provjeriti svako odstupanje od prethodno dogovorenih planova.

Instrument za oporavak (Next Generation EU) temelji se na članku Ugovora o EU-u (članak 122. UFEU-a) kojim se za Europski parlament ne predviđa nikakva uloga. Pregovarači EP-a stoga su inzistirali i izborili novi postupak kojim se uspostavlja „konstruktivni dijalog” između Parlamenta i Vijeća. Nakon što Komisija procijeni utjecaj svakog predloženog novog pravnog akta na proračun na temelju članka 122., započet će dijalog između Parlamenta i Vijeća.

Horizontalna pitanja: Ciljevi biološke raznolikosti, rodnih i jednakih mogućnosti

Poboljšat će se praćenje kako bi se osiguralo da se najmanje 30 % ukupnog iznosa proračuna Europske unije i rashoda EU-a sljedeće generacije namijeni ciljevima zaštite klime te da će 7,5 % godišnjih rashoda biti namijenjeno ciljevima biološke raznolikosti od 2024., a 10 % od 2026. nadalje.

Rodna ravnopravnost i rodno osviještena politika sada će biti prioritet u VFO-u, i to temeljitom procjenom utjecaja na rodnu ravnopravnost i praćenjem programa.

Pregovarački tim EP-a za sljedeću dugoročnu reformu proračuna EU-a i vlastitih sredstava

Johan Van Overtveldt (ECR, Belgija), predsjednik Odbora za proračune

Jan Olbrycht (EPP, Poljska), suizvjestitelj za VFO

Margarida Marques (S&D, Portugal), suizvjestiteljica za VFO

José Manuel Fernandes (EPP, Portugal), suizvjestitelj za vlastita sredstva

Valérie Hayer (RENEW, Francuska), suizvjestiteljica za vlastita sredstva

Rasmus Andresen (Zeleni/EFA, Njemačka)

Pratite ih na Twitteru: https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866

Izjave pregovarača

Sljedeći koraci


Vijeće EU-a mora službeno odobriti uredbu o VFO-u i Međuinstitucijski sporazum, nakon čega će biti objavljeni u Službenome listu i stupiti na snagu 1. siječnja.