Parlament usvojio „uvjet vladavine prava” za pristup sredstvima EU-a 

Priopćenje za tisak 
Plenarna sjednica 
 
 

Podijeli ovu stranicu: 

  • Vlade EU-a koje krše vladavinu prava riskiraju gubitak pristupa sredstvima EU-a 
  • Zastupnici osigurali preventivni učinak i primjenu kod sustavnih kršenja pravila 
  • Primjenjuje se od 1. siječnja 2021. 

U srijedu su zastupnici odobrili uredbu o zaštiti fondova EU-a od toga da ih zloupotrebljavaju vlade EU-a koje ne poštuju vladavinu prava.

U skladu s novom uredbom proračunska plaćanja EU-a mogu se uskratiti zemljama u kojima utvrđena kršenja vladavine prava ugrožavaju upravljanje sredstvima EU-a. EU istodobno osigurava da u konačnici nisu oštećeni krajnji korisnici.

„Uspjeli smo. To je sada zakon. Ni jedna jednostrana izjava ne može promijeniti tu činjenicu. Sustav uvjetovanosti omogućit će nam da pomno proučimo sumnjive planove za primjenu sredstava EU-a u odnosu na vrijednosti EU-a", izjavio je suizvjestitelj Petri Sarvamaa (EPP, Finska).

„Kao Parlament, pobrinuli smo se za to da sva nužna pitanja uđu u Uredbu i da tekst ostane netaknut. Očekujemo da će Komisija, kao nadzornica Ugovora, samostalno početi s provedbom te uredbe od 1. siječnja 2021. To je i ono što Europljani čekaju", dodao je.

„EU nije poduzeće à la carte, u kojem možete zadržati prava, ali ne ispunjavati svoje obveze. To je zajednica utemeljena na zajedničkim vrijednostima koje države članice i građani moraju poštovati. Mehanizam kojim se proračun EU-a povezuje s poštovanjem vladavine prava danas je veliko postignuće Parlamenta", izjavila je suizvjestiteljica Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Španjolska).

„Europski parlament pobrinuo se da se proračunske sankcije predviđene ovom Uredbom izravno odnose na počinitelje, a ne na krajnje korisnike. To neće utjecati na studente, istraživače, poduzeća i nevladine organizacije jer smo uključili sigurnosnu mrežu za njihovu zaštitu”, zaključila je.

Kako će to funkcionirati?

Nakon što utvrdi da je došlo do kršenja, Komisija će predložiti da se mehanizam uvjetovanosti aktivira protiv vlade EU-a, a zatim će smanjiti ili zamrznuti plaćanja toj državi članici iz proračuna EU-a.

Vijeće će tada imati jedan mjesec za glasanje kvalificiranom većinom o predloženim mjerama (ili tri mjeseca u iznimnim slučajevima).

Zastupnici su uspjeli skratiti rok u kojem će institucije EU-a morati usvojiti mjere protiv neke države članice ako se utvrde rizici od kršenja vladavine prava, na najviše 7 – 9 mjeseci (smanjenje s 12 – 13 mjeseci).

Pravo će se primjenjivati na pojedinačna ili sustavna kršenja

Zahvaljujući Parlamentu novi se zakon primjenjuje ne isključivo samo ako se sredstva EU-a izravno zloupotrebljavaju, kao što su slučajevi korupcije ili prijevare. Primjenjivat će se i na sustavna kršenja temeljnih vrijednosti koje sve države članice moraju poštovati, kao što su demokracija ili neovisnost pravosuđa, ako ta kršenja utječu ili bi mogla utjecati na upravljanje sredstvima EU-a.

Tijekom pregovora zastupnici su uspjeli osigurati i posebnu odredbu kojom se pojašnjava mogući opseg kršenja navođenjem primjera slučajeva, kao što su prijetnje neovisnosti pravosuđa, neispravljanja proizvoljnih/nezakonitih odluka i ograničavanje pravnih sredstava.

Krajnji korisnici bit će zaštićeni

Kako bi se osiguralo da krajnji korisnici koji računaju na potporu EU-a i ovise o njoj, kao što su studenti, poljoprivrednici ili nevladine organizacije, ne budu kažnjeni za postupke svojih vlada, moći će podnijeti pritužbu Komisiji putem internetske platforme koja će im pomoći da dobiju iznose koji su im dodijeljeni. Komisija će isto tako moći izvršiti financijski ispravak smanjenjem sljedećeg obroka potpore EU-a zemlji koja je u pitanju.

Sljedeći koraci

Danas je Parlament izglasao da se nova uredba primjenjuje na sve fondove EU-a u okviru zajedničkog upravljanja od 1. siječnja 2021.

Parlament će glasati i o rezoluciji s preporukama Vijeću i Komisiji za primjenu uredbe o uvjetovanosti –nacrt rezolucije.