Parlament donio nova pravila o primjerenim minimalnim plaćama za sve radnike u Uniji 

Priopćenje za tisak 
 
 

Podijeli ovu stranicu: 

  • Minimalna plaća trebala bi osigurati pristojan životni standard  
  • Pravila EU-a pratit će nacionalne prakse određivanja plaće  
  • Jača se kolektivno pregovaranje u državama gdje je njime obuhvaćeno manje od 80 % radnika 
  • Pravo na pravnu zaštitu za radnike, njihove predstavnike i članove sindikata u slučaju kršenja pravila  
Novim zakonodavstvom EU-a osigurat će se zaštita minimalnih plaća u cijelom EU-u i postići pristojan životni standard. ©AdobeStock/Drazen  

Minimalne plaće u cijeloj Uniji trebale bi osigurati dostojan životni standard i uvjete rada, a države članice trebale bi promicati kolektivno pregovaranje o plaćama.

Parlament je u srijedu s 505 glasova za, 92 protiv i 44 suzdržanih donio novu Direktivu o primjerenim minimalnim plaćama u EU-u.

Tom direktivom, koja je dogovorena s Vijećem u lipnju, poboljšat će se životni standard i uvjeti rada svih radnika u EU-u te promicati gospodarski i socijalni napredak.

S tim ciljem utvrđeni su minimalni zahtjevi za primjerenost zakonski propisanih minimalnih plaća kako su utvrđene u nacionalnom pravu i/ili kolektivnim ugovorima te je poboljšan pristup radnika zaštiti u obliku minimalne plaće.

Nova direktiva primjenjivat će se na sve radnike u EU-u koji imaju ugovor o zaposlenju ili radni odnos. Države članice u kojima je minimalna plaća već zaštićena isključivo kolektivnim ugovorima neće imati obvezu uvesti nova pravila ni univerzalno primjenjivati kolektivne ugovore.

Procjena primjerenosti minimalnih plaća

Određivanje minimalnih plaća ostaje u nacionalnoj nadležnosti, no države članice morat će jamčiti da one omogućuju radnicima dostojan život, uzimajući u obzir troškove života i razine plaća. Za procjenu primjerenosti zakonski propisanih minimalnih plaća države članice mogu sastaviti košaricu proizvoda i usluga po stvarnim cijenama ili upotrijebiti vrijednosti od 60 % bruto medijalne plaće i 50 % bruto prosječne plaće.

Promicanje kolektivnog pregovaranja

Prema dogovorenom tekstu, kolektivno pregovaranje na sektorskoj i međusektorskoj razini ključan je čimbenik za uvođenje primjerenih minimalnih plaća te ga stoga treba promicati i jačati. Države članice u kojima je manje od 80 % radnika obuhvaćeno kolektivnim ugovorima morat će u suradnji sa socijalnim partnerima izraditi akcijski plan za povećanje njihova obuhvata.

Praćenje i pravo na pravnu zaštitu

Dogovorenim tekstom uvodi se obveza država članica da uspostave sustav za provedbu koji uključuje pouzdano praćenje, kontrole i inspekcije na terenu kako bi se osigurala usklađenost s Direktivom i riješio problem izrabljivačkog podugovaranja, lažnog samozapošljavanja, neevidentiranog prekovremenog rada i povećanog intenziteta rada.


Izjave


Nakon glasanja, suizvjestitelj Dennis Radtke (EPP, Njemačka) rekao je: „Trenutačna situacija još jednom jasno pokazuje da su nam potrebna funkcionalna i snažna socijalna partnerstva u Europi. Politika ne može dati sveobuhvatan odgovor na svaki aspekt ove krize.”


Suizvjestiteljica Agnes Jongerius (S&D, Nizozemska) izjavila je: „Cijene namirnica, računa za energiju i stanarina rastu u svemir. Ljudi se stvarno bore spojiti kraj s krajem. Ne smijemo gubiti vrijeme, rad se mora ponovno isplatiti. Ovom se Direktivom utvrđuju standardi kakva bi primjerena minimalna plaća trebala biti. Istodobno potičemo kolektivno pregovaranje kako bi više radnika bilo bolje zaštićeno.

Sljedeći koraci

Vijeće bi u rujnu trebalo službeno odobriti sporazum. Države članice zatim će imati dvije godine da provedu Direktivu.

Dodatne informacije

Članovi Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja u srpnju su podržali neformalni dogovor s Vijećem postignut 6. lipnja 2022.

Minimalne plaće su najviše u Luksemburgu, Irskoj i Njemačkoj, a najniže u Bugarskoj, Latviji i Estoniji. Čak 21 od 27 država članica Europske unije ima zakonsku minimalnu plaću, dok se u preostalih šest (Austrija, Cipar, Danska, Finska, Italija i Švedska) plaće određuju kolektivnim ugovorima.