Zdravstvena unija: snažniji odgovor EU-a na javnozdravstvene krize  

Priopćenje za tisak 
 
 

Podijeli ovu stranicu: 

  • Donesen prvi paket o zdravstvenoj uniji temeljen na iskustvima stečenima tijekom bolesti COVID-19 
  • EU pripravniji i učinkovitiji u koordiniranju odgovora na zdravstvene krize 
  • Jasnija pravila za zajedničku nabavu lijekova i medicinskih proizvoda 
EU će se bolje pripremiti za buduće prekogranične zdravstvene krize © fivepointsix / Adobe stock  

Parlament je odobrio nove mjere za jačanje kapaciteta EU-a za sprečavanje i kontrolu zaraznih bolesti te otklanjanje prekograničnih prijetnji zdravlju.

Zastupnici su s 542 glasa za, 43 protiv i 9 suzdržanih podržali dogovor s Vijećem o produljenju mandata Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC). Novim se propisom nastoje ojačati kapaciteti EU-a za sprečavanje, praćenje i kontrolu izbijanja zaraznih bolesti.


ECDC će surađivati s Europskom komisijom, nacionalnim i europskim tijelima te međunarodnim organizacijama kako bi osigurao da su njihove aktivnosti usklađene i da se međusobno nadopunjuju. Centar će koordinirati standardizaciju postupaka prikupljanja podataka, validaciju podataka te analizu i širenje podataka na razini Unije kako bi osigurao pravodobne i usporedive podatke.


Osim toga, pobliže će pratiti kapacitete nacionalnih zdravstvenih sustava za otkrivanje, sprečavanje, suzbijanje i kontrolu izbijanja zaraznih bolesti, utvrđivati nedostatke te pružati znanstveno utemeljene preporuke.


Sprečavanje, pripravnost i planiranje odgovora


Parlament je također s 544 glasa za, 50 protiv i 10 suzdržanih   usvojio sporazum o nizu mjera koje će pomoći Uniji da bolje predvidi ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju i odgovori na njih.


Nova pravila uključuju poboljšano sprečavanje, pripravnost i planiranje odgovora na nacionalnoj i europskoj razini. Komisiji će se omogućiti da službeno proglasi izvanredno stanje u području javnog zdravlja na razini Unije, čime bi se pokrenula pojačana suradnja unutar EU-a te omogućili pravovremeni razvoj i nabavljanje medicinske opreme.


Također se pojašnjavaju postupci za zajedničku nabavu lijekova i medicinskih proizvoda, uključujući mogućnost da se ograniče paralelne aktivnosti nabave i pregovora za proizvode koji se zajednički nabavljaju na razini EU-a.


Izjave


Izvjestiteljica Joanna Kopcińska (ECR, Poljska) izjavila je: „ECDC pružit će preporuke za jačanje kapaciteta zdravstvenih sustava i imat će ulogu u razvoju zdravstvenih pokazatelja koji će pomoći u kontroli i suzbijanju zaraznih bolesti te rješavanju drugih pitanja javnog zdravlja. Centar će biti bolje opremljen kako bi pružao utemeljeno i neovisno znanstveno stručno znanje te kako bi podupirao djelovanja usmjerena na pripravnost te sprečavanje i kontrolu prekograničnih prijetnji zdravlju.”


Izvjestiteljica Véronique Trillet-Lenoir (Renew, Francuska) dodala je: „Ovime se uzima u obzir mišljenje 74% europskih građana prema kojem se Unija treba više angažirati u rješavanju kriza. Europska zdravstvena unija gradi se korak po korak. Nastavit ćemo s tim projektom u kontekstu rasprava o budućoj konvenciji za reviziju temeljnih ugovora.”


Sljedeći koraci


Nakon konačnog glasanja na plenarnoj sjednici, Europsko vijeće treba formalno odobriti te tekstove prije nego što se objave u Službenom listu Europske unije.


Dodatne informacije


U sklopu uspostave europske zdravstvene unije, Komisija je 11. studenoga 2020. predložila novi okvir za zdravstvenu sigurnost koji se temelji na iskustvu u borbi protiv koronavirusa. Paket uključuje tri predložene uredbe: o većoj ulozi Europske agencije za lijekove, o produljenju mandata Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti i o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju.