Konferencija o budućnosti Europe: građani od EU-a traže više 

Priopćenje za tisak 
 
 

Podijeli ovu stranicu: 

Građani su zatražili od institucija EU-a da rade na prijedlozima Konferencije kako bi Europa se mogla baciti ukoštac sa svojim izazovima  

Institucije EU-a i više od 500 građana 2. prosinca ocijenili su daljnje postupanje u vezi s prijedlozima konferencije o budućnosti Europe.

Europski parlament bio je domaćin događanja u Bruxellesu na kojem se analizirala Konferencija o budućnosti Europe, na kojem su sudjelovali predstavnici Parlamenta, Vijeća i Komisije te građani zbog kojih je Konferencija i ustanovljena. Ispitali su kako institucije EU-a prate prijedloge konferencije.


Otvarajući ovo događanje, predsjednica Parlamenta Roberta Metsola izjavila je: „Europski parlament spreman je odraditi svoj dio u provedbi prijedloga Konferencije o budućnosti Europe u interesu 450 milijuna Europljana koje predstavlja. Vizija zahtijeva hrabrost. Kad je riječ o provedbi prijedloga građana, nijedan prijedlog za promjenu ne bi se smio smatrati neizvedivim. Konferencija o budućnosti Europe i predstavljeni prijedlozi nisu kraj. Ne postoji krajnji datum za budućnost. Ne postoji završeni popis stvari koje treba odraditi. Budućnost je posao u tijeku. Takva je i naša Unija.”


Guy Verhofstadt, u svojstvu bivšeg supredsjedatelja Konferencije, komentirao je: „U vremenima nesigurnosti, politici je potrebna vizija onoga što je pred nama. Na Konferenciji o budućnosti Europe građani su ukazali na daljnje korake. Ovaj je događaj trenutak za raspravu o onome što smo mi, političari, učinili sa zaključcima koje smo zajedno donijeli prošle godine da pogledamo unaprijed. Naše obveze još nisu završle: moramo nastaviti ostvarivati rezultate ne samo u pogledu prijedloga, već i u duhu u kojem su napisani – o novoj ideji Europe koja je spremna za buduće izazove.”


Vijeće su predstavljali ministar europskih poslova Mikuláš Bek iz češkog predsjedništva. U ime Komisije bili su potpredsjednik Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica i Margaritis Schinas.


Rasprava s građanima


Rasprava koja je uslijedila bila je usmjerena na ključne izazove s kojima se Unija danas suočava, uključujući napad Rusije na Ukrajinu i njezine posljedice na svakodnevni život Europljana, kao i potrebu da se ubrza proces postizanja energetske neovisnosti u EU-u. Mnogi govornici usredotočili su se na institucionalne reforme koje će biti potrebne za provedbu prijedloga Konferencije u cijelosti, uključujući one o oporezivanju multinacionalnih poduzeća i suradnji u okviru vanjskih poslova EU-a. Tijekom dana građani su iznijeli pitanja u okviru cijelog niza tema koje obuhvaćaju prijedlozi konferencije, uključujući: klimatske promjene i okoliš; fizičko i mentalno zdravlje; obrazovanje i kulturu; digitalnu tranziciju; izazove povezane s migracijama; prijetnje europskim vrijednostima i proračunu EU-a; stanje europskog gospodarstva; i ulogu mladih u svim tim područjima.


U više je navrata spomenuta mogućnost pokretanja Konvencije za reviziju Ugovorâ EU-a, kao i moguća aktivacija prijelaznih klauzula u postojećem okviru te potreba za daljnjim poboljšanjem komunikacije među institucijama EU-a. Pouke iz dosad nezabilježene participativne demokracije izvučene tijekom ove godine bile su također istaknute u raspravi, uključujući namjeru Komisije da uoči važnih zakonodavnih prijedloga organizira savjetovanja građana, a građani su iznijeli i prijedloge o tome kako osigurati da se glasovi svih sudionika jednako čuju unatoč jezičnim i strukturnim preprekama.


Zastupnici u Europskom parlamentu naglasili su da će Parlament i dalje činiti sve što je potrebno kako bi se osiguralo da ispuni svoju temeljnu misiju i osigura da se EU-a ponaša odgovorno prema svim Europljanima, uz predstavljanje konkretnih primjera o tome kako su prijedlozi konferencije postali ključni pokretači rada Europskog parlamenta, svaki u skladu s njihovim vlastitim prioritetima i prioritetima klubova zastupnika. Također su ponovili poziv Parlamenta da se uspostavi konvencija za reviziju Ugovorâ EU-a, a neki su napomenuli da je u tijeku rad u svim odborima Parlamenta na dovršetku sveobuhvatnog izvješća o zakonodavnoj inicijativi o njegovim prijedlozima u tu svrhu.


Nekoliko je zastupnika izrazilo suprotno mišljenje, sumnjajući u korisnost Konferencije, uz primjedbe da je potrošen novac poreznih obveznika te su općenito kritizirali EU kao cjelinu.


Kontekst


49 prijedloga konferencije uključuje više od 300 mjera o tome kako ih postići, u devet tema, na temelju preporuka europskih i nacionalnih panela građana i građanki, kao i doprinosa s nacionalnih događanja, višejezične digitalne platforme i rasprave u okviru devet tematskih radnih skupina i plenarne skupštine. Tri institucije započele su s provedbom i daljnjom analizom prijedloga konferencije, u skladu sa svojim nadležnostima.