Spremni za 55 %: od 2035. novi automobili i kombiji bez emisija CO2 

Priopćenje za tisak 
 
 

Podijeli ovu stranicu: 

  • Veći doprinos cestovnog prometa za postizanje klimatske neutralnosti EU-a 
  • Nova metodologija za procjenu emisija CO2 tijekom životnog ciklusa vozila 
  • Usklađivanje graničnih vrijednosti emisija sa stvarnim emisijama 
Parlament je donio ambiciozne standardne vrijednosti emisija CO2 za nove automobile i kombije @Michael Flippo / Adobe Stock  

Parlament je odobrio nove ciljane vrijednosti za smanjenje emisija CO2 iz novih automobila i kombija u okviru paketa „Spremni za 55 %”.

S 340 glasova za, 279 protiv i 21 suzdržanih, zastupnici su usvojili dogovor s Vijećem o revidiranim standardnim vrijednostima emisija CO2 za nove automobile i kombije u skladu s povećanim klimatskim ambicijama Europske unije.

Novom uredbom udaraju se temelji za nulte emisije CO2 iz novih automobila i kombija od 2035. (odnosno smanjenje emisija CO2 iz svih novih automobila i kombija u EU-u za 100 % u usporedbi s 2021.). Prijelazni ciljevi smanjenja emisija za 2030. iznose 55 % za automobile i 50 % za kombije.

Uredba obuhvaća i druge ključne mjere:

  • Komisija će najkasnije 2025. predložiti metodologiju za procjenu emisija CO2 tijekom cijelog životnog ciklusa automobila i kombija prodanih na tržištu EU-a i izvješćivanje o njima, prema potrebi popraćenu zakonodavnim prijedlozima
  • do prosinca 2026. Komisija će pratiti razliku između graničnih vrijednosti emisija i stvarne potrošnje goriva i energije, podnijeti izvješće o metodologiji za prilagođavanje specifičnih emisija CO2 proizvođača i predložiti primjerene daljnje mjere
  • proizvođačima koji tijekom kalendarske godine proizvedu malo vozila (od 1000 do 10 000 novih automobila ili od 1000 do 22 000 novih kombija) može se odobriti izuzeće do kraja 2035., dok oni koji registriraju manje od 1000 novih vozila godišnje imaju trajno izuzeće
  • postojeći mehanizam za promicanje vozila s nultim i niskim emisijama, koji nagrađuje proizvođače koji prodaju više takvih vozila (s emisijama od 0 do 50 g CO2/km, npr. električna vozila i učinkovita hibridna vozila na punjenje) nižim ciljanim vrijednostima smanjenja emisija CO2, bit će prilagođen očekivanim trendovima prodaje. Za razdoblje od 2025. do 2029. referentna vrijednost za vozila s nultim i niskim emisijama iznosit će 25 % za nove automobile i 17 % za nove kombije, no 2030. poticaj se ukida
  • počevši od 2025., Komisija će svake dvije godine objavljivati izvješće o procjeni napretka u postizanju cestovnog prometa s nultim emisijama.

Izjava

Izvjestitelj Jan Huitema (Renew, Nizozemska) rekao je: „Ovom uredbom potiče se proizvodnja vozila s nultim i niskim emisijama. Ona obuhvaća ambicioznu reviziju ciljeva za 2030. i nulte emisije od 2035., što je ključno za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. Ti ciljevi pružaju jasnoću automobilskoj industriji i potiču proizvođače automobila na inovacije i ulaganja. Potrošačima će kupnja i korištenje vozila s nultim emisijama biti pristupačniji, a brže će se razviti i tržište rabljenih vozila. Tako će održivi prijevoz postati dostupan svima.”


Sljedeći koraci

Nakon konačnog glasanja na plenarnoj sjednici, Europsko vijeće treba formalno odobriti tekst prije nego što se on objavi u Službenom listu Europske unije.

Kontekst

Komisija je 14. srpnja 2021. u okviru paketa „Spremni za 55 %” predstavila zakonodavni prijedlog revizije standardnih vrijednosti emisija CO2 iz novih osobnih automobila i novih lakih gospodarskih vozila. Namjera mu je doprinijeti klimatskim ciljevima Unije za 2030. i 2050., ostvariti koristi za građane i potaknuti inovacije u području tehnologija s nultim emisijama.