Akreditacije za medije 

 

Novinari, fotografi i ekipe za audiovizualne sadržaje koji nemaju jedinstvenu akreditaciju za medije koja vrijedi u svim institucijama EU-a moraju zatražiti akreditaciju (i, prema potrebi, posebnu dozvolu za snimanje) kako bi mogli raditi u prostorijama Parlamenta.

U načelu, u Europskom parlamentu moguće je dobiti dvije vrste akreditacija:

 1. kratkoročnu akreditaciju za medije
 2. godišnju akreditaciju za medije.

Svi novinari koji imaju pristup u zgrade Parlamenta mogu se koristiti uslugama i prostorijama predviđenima za njih. Prije podnošenja prijave, molimo pročitajte pravila o akreditacijama za medije (EN, FR, DE).

Sučeljavanje vodećih kandidata (23. svibnja)

Akreditacija i pristup sučeljavanju

Izborna noć (9. lipnja)

Akreditacija i pristup tijekom izborne noći

1. Kratkoročna akreditacija za medije

Kratkoročne akreditacije izdaju se na rok od jednog do maksimalno pet radnih dana.

Novinari koji nemaju stalnu bazu u Bruxellesu, Strasbourgu ili Luxembourgu mogu dobiti kratkoročnu akreditacijsku iskaznicu za pojedine sastanke, događaje ili plenarne sjednice. Potrebno je prijaviti se preko ove poveznice za registraciju i otvoriti račun. Poveznica s potvrdom o registraciji bit će upućena preko e-pošte sa adrese noreply@europarl.europa.eu na adresu koja je navedenu tijekom registracije. Nakon zaprimanja potvrde o registraciji može se uputiti zahtjev za akreditaciju prijavom na internetskoj stranici.

Za izdavanje kratkoročne akreditacije za medije potrebni su:

 • preslika valjane novinarske iskaznice ili pismo novijeg datuma koje je uputio glavni urednik, izdavač ili druga odgovorna osoba iz kojeg je jasno da će novinar iz Europskog parlamenta izvještavati za određenu medijsku kuću ili izdanje i u kojem se navodi obrazloženje zahtjeva za akreditaciju. Pismo mora imati službeno zaglavlje, a u njemu se navodi ime novinara te u kojem se svojstvu novinar upućuje, kao i razdoblje za koje se traži akreditacija u Europskom parlamentu. Zahtjevi u vlastito ime nisu dopušteni.
 • fotografija dimenzija za osobnu iskaznicu, 3X4, u formatu jpeg, +/- 100 KB
 • službena identifikacijska iskaznica, u kojoj su navedeni njezina vrsta, broj i rok valjanosti
 • razlog posjeta
 • samostalni novinari moraju pružiti dokaz svoje novinarske aktivnosti (nedavno izdanje u kojem je naveden kao autor i odgovarajući dokaz da prima naknadu za svoj rad).

Nakon što zahtjev bude potvrđen, novinarska iskaznica može se podići u Uredu za akreditacije za medije (lokacija i radno vrijeme vidi dalje u tekstu), samo uz predočenje identifikacijske isprave.


2. Godišnja akreditacija za medije

Godišnja akreditacija za medije valjana je jednu kalendarsku godinu (od siječnja do prosinca) i može se produljiti na zahtjev. Nove prijave za akreditaciju ili zahtjevi za produljenje mogu se podnositi od studenoga za sljedeću godinu te do kraja listopada za tekuću godinu.

Novinari koji redovito izvješćuju o poslovima Europskog parlamenta i žive u Bruxellesu, Luxembourgu ili Strasbourgu, odnosno u blizini, mogu zatražiti godišnju akreditaciju koja vrijedi za sva tri mjesta rada Parlamenta (Strasbourg, Bruxelles, Luxembourg).

Zahtjev za godišnju akreditaciju treba predati putem internetske stranice za registraciju.

Za izdavanje godišnje akreditacije za medije potrebni su:

 • preslika valjane novinarske iskaznice
 • pismo novijeg datuma koje je uputio glavni urednik, izdavač ili druga odgovorna osoba, s obrazloženjem zahtjeva. Pismo mora imati službeno zaglavlje, a u njemu se navodi ime novinara i u kojem se svojstvu novinar upućuje, kao i razdoblje za koje se traži akreditacija u Europskom parlamentu. Zahtjevi u vlastito ime nisu dopušteni
 • fotografija dimenzija za osobnu iskaznicu, 3X4, u formatu jpeg, +/- 100 KB
 • službena identifikacijska iskaznica, u kojoj su navedeni njezina vrsta, broj i rok valjanosti
 • jedan dokaz da je glavno ili drugo mjesto boravka podnositelja zahtjeva u jednom od triju službenih sjedišta Europskog parlamenta (Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg) ili u njihovoj blizini. Dokaz o mjestu boravka mora sadržavati npr. presliku identifikacijske iskaznice, dokaz adrese stanovanja ili ugovor o najmu stana
 • samostalni novinari moraju pružiti dokaz svoje novinarske aktivnosti (nedavno izdanje u kojem je naveden kao autor i odgovarajući dokaz da prima naknadu za svoj rad).

N.B. Posebne akreditacije za medije: Za određene događaje, poput europskih izbora, događanja tijekom vikenda ili izvan redovnog radnog vremena, moguće je zatražiti posebnu akreditaciju. Izdavanje takve akreditacije može ovisiti o posebnim zahtjevima koje će Europski parlament objaviti unaprijed.

Dozvola za snimanje i fotografiranje za predstavnike medija

Kako bi im bilo dopušteno snimanje i fotografiranje u Europskom parlamentu, novinari, televizijske ekipe i fotografi, uključujući i one koji imaju jedinstvenu međuinstitucijsku akreditaciju EU-a, moraju zatražiti akreditaciju za snimanje. Ona se također može dobiti u Uredu za akreditacije za medije i može se zatražiti unaprijed na adresi media.accreditation@ep.europa.eu. Tijekom registracije novinari moraju prihvatiti i potpisati pravila o snimanju i fotografiranju u Europskom parlamentu.


Dozvola za snimanje osobama koje nisu predstavnici medija

Fotografi i televizijske ekipe koji u Europski parlament dolaze na poziv europskih zastupnika ili neke parlamentarne službe zbog posebnih događaja, komunikacijskih ili promidžbenih djelatnosti moraju posjedovati posebnu „ne-medijsku“ dozvolu za snimanje. Zahtjev za dozvolu zainteresirani zastupnik, odnosno služba, ili fotograf odnosno TV ekipa moraju poslati 24 sata unaprijed na adresu media.accreditation@ep.europa.eu. Tražitelji dozvole moraju poštovati i potpisati pravila o snimanju koje nije u svrhe medija. Ovom se dozvolom nositelju ne daje dozvola za ulazak u Europski parlament. Uz ovu iskaznicu nadležno tijelo koje je pozvalo osobu koja nije predstavnik medija mora zatražiti i standardnu propusnicu za posjetitelje. To je tijelo također odgovorno za to da osobe koje nisu predstavnici medija poštuju pravila o snimanju.


Radno vrijeme Ureda za akreditacije za medije

Bruxelles: Ured za akreditacije za medije, Centar za akreditacije, Zgrada Altiero Spinelli, Esplanade Solidarność, 01F035

Radno vrijeme:

 • ponedjeljak – četvrtak 08.30 - 17.45
 • petak 08.30 - 13.00

U Strasbourgu (samo tijekom plenarnih sjednica): Zgrada Louise Weiss (LOW), Ulaz za novinare − prvi ulaz slijeva od prolaza u središnje dvorište (Bronisław Geremek Agora)

Radno vrijeme:

 • ponedjeljak 12.00-20.00
 • utorak – srijeda 08.00-20.00
 • četvrtak od 08.00 do završetka plenarne sjednice

Povezane stranice: