Službenici za odnose s medijima u državama članicama 

Službenici za odnose s medijima koji rade u uredima za vezu Europskog parlamenta diljem Europe odgovaraju na medijske upite u državama članicama o radu Parlamenta i politikama EU-a. Oni su vaša prva kontaktna točka ako ste novinar i tražite konkretne informacije o radu Europskog parlamenta i njegovih zastupnika.