Hogyan választják meg az európai parlamenti képviselőket? 

Az európai választásokat  az első, 1979-es választás óta ötévente rendezik. A 2019-es választások május 23. és 26. között zajlottak le.

Minden tagállam adott számú európai parlamenti képviselőt választhat. Összesen 705 képviselőt választunk, az egyes országok küldöttségeinek létszáma a hatfőstől (Málta, Luxemburg, Ciprus) a 96 fősig (Németország) terjed. A Parlamentnek 705 képviselője van, mindannyian egy-egy tagállamot képviselnek. 2019 májusában 751 képviselőt választottunk meg, de a brit kilépést követően a képviselők száma 705-re csökkent. Ez a csökkenés mozgásteret biztosít az Unió esetleges későbbi bővítése esetére, az Egyesült Királyság távozásával megüresedő helyek egy részét pedig az eddig viszonylag alulreprezentált országok között osztották el.

A képviselői helyek elosztását az európai uniós szerződések határozzák meg. A nagyobb népességgel rendelkező országok több képviselővel rendelkeznek, mint a kisebbek, ám ez utóbbiaknak több képviselőjük van, mint a szigorúan vett arányosság szerint lehetne. A rendszer alapja az ún. „csökkenő arányosság” elve.

Az európai parlamenti választásokat az egyes tagállamok választási szabályai és nemzeti hagyományai szerint bonyolítják le, de vannak közös uniós szabályok is, amelyeket az 1976. évi választási törvény fektet le.