A juttatások összegezve 

Az EP-képviselők munkaidejük nagy részében távol vannak otthonuktól és hazájuktól, ezért számos juttatás fedezi az emiatt felmerülő költségeket (a továbbiakban megadott összegek 2022-tól érvényesek).


Útiköltségek

Az Európai Parlament üléseinek többsége (plenáris ülések, bizottsági ülések, a képviselőcsoportok ülései) Brüsszelben vagy Strasbourgban zajlik. A képviselőknek az ülésekre való utazás tényleges költségét (legfeljebb business osztályú, vagy hasonló repülőjegy, első osztályú vonatjegy vagy €0,56/km összegig személyautóval történő, legfeljebb 1000 km hosszú utazás esetén) bizonylat ellenében térítik meg. Emellett a távolság és az utazás időtartama függvényében átalányjuttatásban is részesülnek a további utazási költségek (autópályadíj, túlsúly, foglalási költség stb.) fedezése céljából.

A képviselőknek megbízatásuk keretében gyakran kell utazniuk mind a megválasztásuk szerinti tagállamban lévő, mind azon kívül eső helyszínekre olyan esetekben is, amikor az utazást nem valamely hivatalos ülésen való részvétel indokolja (hanem például egy konferencián való részvétel vagy munkalátogatás). A képviselők számára emellett évi €4.716 összegig megtérítik a munkájuk során saját tagállamukon kívüli utazásaik költségeit. A megválasztásuk szerinti tagállamban végzett tevékenységeikkel összefüggésben kizárólag útiköltség-térítésre jogosultak, melynek éves összeghatárát az egyes tagállamok határozzák meg.

A képviselőknek visszatérítik tényleges utazási költségeiket © Európai Parlament  

Napi juttatás (más néven „napidíj”)

A Parlament 338 összegű átalányjuttatást fizet a képviselőknek szállásköltségeik és kapcsolódó költségeik fedezésére minden olyan napra, amikor a képviselő Brüsszelben vagy Strasbourgban hivatalos munkát végez, feltéve, hogy aláírták a jelenléti ívet. Ez az összeg a hotelszámlák, étkezések és minden más felmerülő kiadás fedezésére szolgál. A plenáris szavazás azon napjaira, amikor a képviselő a név szerinti szavazások kevesebb mint felén vesz részt, a juttatást a felére csökkentik akkor is, ha a képviselő jelen volt és aláírta a jelenléti ívet.

Az EU-n kívül megrendezett üléseken a juttatás összege €169 (szintén akkor, ha aláírják a jelenléti ívet), a szállodai számlákat viszont külön térítik meg.


Általános költségtérítés

Ez az átalányalapú juttatás a képviselő parlamenti tevékenységéből eredő kiadások fedezésére szolgál, mint amilyen az irodabérlés, és ügyintézési költségek, telefon- és postadíjak, reprezentációs költségek, számítógépek és telefonok, konferenciák és kiállítások szervezése. A juttatás összegét megfelezik azon képviselők esetében, akik egy parlamenti évben (szeptembertől augusztusig) a plenáris ülések feléről megfelelő indokolás nélkül távol maradnak.

2022-ben a juttatás összege havi €4.778.


Orvosi költségek

A képviselők orvosi kiadásaik kétharmadának megtérítésére jogosultak. A térítés nagyságrendjétől eltekintve ezen rendszer részletes szabályai és eljárásai ugyanazok, mint amelyek az EU köztisztviselőire alkalmazandók.


A mandátum végével járó juttatás

Mandátumuk lejártával a képviselők a fizetésükkel egyenértékű, átmeneti juttatásban részesülhetnek annyi hónapon át, ahány évig hivatalban voltak. A juttatás két évnél hosszabb ideig nem járhat. Amennyiben egy volt képviselő valamely parlamentben vagy közhivatalban nyer el tisztséget, az új tisztsége után járó fizetés összegét le kell vonni az átmeneti juttatásból. Ha a képviselő egyidejűleg jogosult az átmeneti juttatásra és az öregségi vagy a rokkantsági nyugdíjra, választania kell a kettő közül.


Egyéb jogosultságok

A Parlament felszerelt irodákat bocsát a képviselők rendelkezésére Brüsszelben és Strasbourgban egyaránt. A képviselők hivatalos ügyben bármelyik városban használhatják a Parlament járműparkját.