Az új európai parlamenti képviselők mandátumvizsgálata 

Az újonnan megválasztott képviselők betöltött feladatokat a választást követően vizsgálatnak vetik alá, amelynek során kiszűrik az európai parlamenti képviselőséggel összeférhetetlen tisztségeket. Összeférhetetlenség áll fenn többek között akkor, ha a képviselő valamely uniós tagállam kormányának vagy parlamentjének tagja, az Európai Bizottság tagja, az Európai Bíróság bírája, az Európai Központi Bank Igazgatóságának tagja, a Számvevőszék tagja vagy az Európai Beruházási Bank tagja. A Szerződések alapján a közösségi alapok kezelésére létrehozott uniós intézmények és szervek aktív tisztviselői sem lehetnek képviselők.

A hivatalos választási eredmények közzététele után az Európai Parlament elnöke bekéri az uniós tagállamoktól a mandátumot szerző jelöltek nevét, és felkéri őket, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket az összeférhetetlenség elkerülése érdekében.

Mielőtt az új képviselők (akiknek megválasztásáról a tagállam értesítette a Parlamentet) átveszik mandátumukat, írásos nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy nem töltenek be a képviselőséggel összeférhetetlen tisztséget. Ezt a nyilatkozatot legkésőbb hat nappal a Parlament alakuló ülése előtt be kell nyújtani.

Az új képviselők utólagos mandátumvizsgálatát a Parlament Jogi Bizottsága végzi el, amely a tagállamok által szolgáltatott információk alapján jelentést készít. A döntést eljuttatja a Parlament elnökéhez, aki erről a következő plenáris ülésen számol be. A Parlament az 1976. szeptember 20-i jogszabály alapján a mandátumvizsgálat mellett esetleges jogvitákról is dönt, azoknak a kérdéseknek a kivételével, amelyekről a nemzeti választójog rendelkezik.

Amennyiben megállapítják, hogy egy képviselő összeférhetetlen tisztséget tölt be, a Parlament „megállapítja a képviselői hely megüresedését”.