Schmitt Pál: Az uniós elnökség csapatjáték 

 
 
Schmitt Pál az Európai Parlamentben - ezúttal köztársasági elnökként  

Magyarország köztársasági elnöke, korábbi EP‑képviselő és olimpiai bajnok szerint a magyar uniós elnökség csapatmunka, amelyben az elnökségnek kettős feladatot kell ellátnia. Schmitt Pál az Európai Parlamentben elmondott ünnepi beszéde után osztotta meg velünk gondolatait az uniós elnökségről, a Duna‑stratégiáról és a nagy vihart kavart magyar médiatörvényről is.

Mennyiben segíti európai parlamenti tapasztalata köztársasági elnöki teendőinek ellátásában, különösen most, a magyar uniós elnökség idején?


Úgy gondolom, hogy az életben egymásra épülnek a dolgok. Minden, amivel karrierem során eddig foglalkoztam, segíti az elnöki munkámat. Sportolóként kitartóan edzettem, diplomataként megtanultam, hogyan képviseljem hazámat külföldön, EP‑képviselőként és az Európai Parlament alelnökeként pedig azt tanultam meg, hogyan lehet a közösségi érdekek tiszteletben tartása mellett képviselni a nemzeti érdekeket. Elmondhatom, hogy a legtöbbet EP‑képviselői múltamból profitálok.


A magyar uniós elnökség lassan a félidejéhez érkezik. Hogyan értékeli az eddigi időszakot?


Minden elnökségnek kettős feladatot kell teljesítenie: csapatjátékosnak és kezdeményezőnek kell lenni egyben. Számunkra a csapatjátékot az jelentette, hogy Spanyolországgal és Belgiummal egy elnökségi triót alkotunk. Olyan nagy, általános európai célok érdekében kell tovább dolgoznunk, amelyekkel kapcsolatban egyedül nem tudtunk volna kezdeményezőként fellépni. Ez a kötelező gyakorlat, hogy egy sportos hasonlattal éljek. Elnökségünk fél éve alatt fontos közösségi prioritásokkal foglalkozunk: gazdasági kérdésekkel, az energiaellátás diverzifikációjával, a közös agrárpolitika módosításával és a bővítéssel.


Ezenkívül megvoltak a mi prioritásaink is: a Duna‑stratégia, a romastratégia, a keleti partnerség ügye és a balkáni országok uniós csatlakozása. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy teljesüljenek ezek a célok, de a történelem olykor átírja a szándékokat. A közel‑keleti események elterelték a figyelmet célkitűzéseink elől. Soros uniós elnökként a közös európai álláspont kidolgozása a feladatunk.


Ünnepi beszédében kiemelte a Duna‑stratégiát. Milyen lehetőségek rejlenek ebben?


Európa régiókban gondolkodik. Több régiókat tömörítő szervezet létezik, és a regionális összefogásról szól a balti‑tengeri stratégia vagy a barcelonai folyamat is. Egy közép‑európai együttműködés van most születőben, és ennek a Duna lehet a jelképe és az összekötő kapcsa. A részt vevő tizennégy ország összehangolja célkitűzéseit és összevonja forrásait a vízgazdálkodás, az energetika, a közlekedés, a kultúra és a környezetvédelem terén. Ahogy a romastratégiával is történt, az EU‑nak vezető szerepet kell játszania és elő kell mozdítania a közösségi érdekeket.


A magyar uniós elnökség elején a Parlament figyelme a vitatott médiatörvényre irányult. Számított erre?


Amikor az új magyar kormány hivatalba lépett, nagy átalakításokba kezdett. Kezelni kellett a gazdaság, az egészségügy, a nyugdíjrendszer, az oktatás és a közbiztonság bajait. A médiatörvény ennek a folyamatnak volt a része. Szükségesnek tartottuk, hogy újragondoljuk a médiaszabályozást a fiatalok, és általában véve az emberi méltóság védelme érdekében. Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy ez egy érzékeny kérdés. Erős ellenállást tapasztaltunk, különösen az online média részéről, ahol a legnagyobb a szabadság, és soha nem volt szabályozva.


A kormány nyitott volt a szabályozás azon részeinek módosítására, amelyek nem voltak összhangban az uniós médiaszabályozással vagy az alkotmánnyal. A médiatörvényt lefordítattuk és elküldtük a Bizottságnak is, hogy véleményezni tudja. A magyar kormány figyelembe vette a Bizottság kifogásait, módosította a törvényt, ezzel a kedélyek is megnyugodtak.


Nagyon változatos karrier áll a háta mögött. Kétszeres olimpiai bajnok, sikeres politikus, közel hét évig volt EP‑képviselő, most pedig köztársasági elnök. Melyek a személyes célkitűzései?


Egy fontos élettapasztalatot szeretnék megosztani, remélve, hogy üzenetem eljut a fiatal olvasókhoz is. Hosszú távú célok helyett mindig az előttünk álló feladatokra kell koncentrálni. Ha az élet fontos felelősséget ruház ránk, akkor minden tőlünk telhetőt meg kell tenni azért, hogy sikeresen megoldjuk a feladatot. Én mindennap tanulok valami újat.