A Parlament új bevételi forrást szeretne az EU-nak 

 
 

A Parlament a válságok közepette támogatta az EU új bevételi forrásait, hogy a költségvetést alkalmassá tegye a jövő kihívásaira.

Az EU költségvetése előtt álló számos kihívás, köztük a Covid19 világjárvány utóhatásai, az ukrajnai háború és az energiaválság közepette a Parlament az EU prioritásaival összhangban támogatta az új bevételi forrásokra vonatkozó javaslatokat.

A javaslat értelmében az EU három új bevételi forráshoz jutna: a kibocsátáskereskedelemből származó bevételhez, a javasolt szén-dioxid-kiigazítási mechanizmus(CBAM) által generált forrásokhoz, valamint a multinacionális vállalatok társasági adózásához kapcsolódó bevételekhez az OECD/G20 által a nyáron elfogadott javaslat alapján.

Az Európai Bizottság becslése szerint az új bevételi források akár évi 17 milliárd eurót is generálhatnak a 2026–2030-as uniós költségvetésben. Segíteniük kell visszafizetni a NextGenerationEU finanszírozására felvett forrásokat, a szociális klímaalap finanszírozását, és részt kell venniük az új kibocsátáskereskedelmi rendszerben, amely hozzájárul a szén-dioxid-mentesített gazdaságra való átálláshoz.

„Az EU-nak új saját forrásokra van szüksége ahhoz, hogy legalább a NextGenerationEU hitelét visszafizesse. Új saját források nélkül 2027 után évente több mint 15 milliárd eurót kell lefaragnunk az uniós programokból – mondta José Manuel Fernandes (EPP, portugál).

Valérie Hayer (Renew Europe, francia) szerint az új saját források hiányában csak két alternatíva lenne: vagy a nemzeti hozzájárulások, tehát az adók növelése, vagy a rendszeres európai programok finanszírozásának csökkentése. „Elutasítjuk, hogy ez megtörténjen. Ezért alakítjuk ki ezeket a saját forrásokat!” – mondta.

A bevétel növelése


Az EU költségvetése hagyományosan a vámokból, a tagállamok által beszedett áfából és a tagállamok éves bruttó nemzeti jövedelmének egy részéből származik. Más forrásokat is tartalmaz, például az uniós versenyjogot megsértő vállalatoktól kiszabott bírságokat és az uniós alkalmazottak fizetésére kivetett adókat.

2020-ban azonban az EU egy rekordméretű, több mint 2 billió eurós ösztönző csomagról állapodott meg, válaszul a világjárvány gazdasági kihívásaira, fellendítve a hosszú távú költségvetést és bevezetve az ideiglenes helyreállítási eszközt; a NextGenerationEU-t.

Ez azt jelentette, hogy az EU adósságot vállalhatott, hogy támogassa a tagállamokat a válság leküzdésében. A kölcsön visszafizetésének segítése érdekében az uniós intézmények megállapodtak, hogy új saját forrásokat vezetnek be, mivel ez diverzifikáltabb és rugalmasabb bevételtípusokat tesz lehetővé.

2021 óta érvényben van a nem újrahasznosított műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrás.

A Parlament 2022. november 23-án fogadta el a saját forrásokra vonatkozó javaslatot. A Tanács a Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag fogadja el határozatát. Hatálybalépés előtt minden tagállamnak ratifikálnia kell azt.

Az Európai Bizottság becslése szerint az új bevételi források akár évi 17 milliárd eurót is generálhatnak