A Parlament jóváhagyta az EU és Vietnám közötti szabadkereskedelmi és befektetésvédelmi megállapodást 

Sajtóközlemény 
Plenáris ülés 
 
 
  • Az EU és Vietnám tíz év alatt fokozatosan felszámolja az egymás közötti kereskedelemre nehezedő vámok 99 százalékát 
  • A megállapodás az éghajlatvédelemre, a munkavállalói jogokra és az emberi jogokra vonatkozóan is tartalmaz kötelező szabályokat 
  • Az Unió egy lépéssel közelebb jutott a régiók közötti kereskedelmi megállapodáshoz délkelet-Ázsiával 
A szabadkereskedelmi egyezménynek köszönhetően várhatóan felível az EU és Vietnám közötti kereskedelem ©Zapp2photo/Adobe Stock  

A Parlament támogatta „az Unió és valamely fejlődő ország között valaha létrejött legkorszerűbb, legátfogóbb és legambiciózusabb [szabadkereskedelmi] megállapodást" Vietnámmal.

A képviselők 401 szavazattal, 192 ellenszavazat és 40 tartózkodás mellett támogatták a szabadkereskedelmi megállapodást. Az „Unió és valamely fejlődő ország között valaha létrejött legkorszerűbb, legátfogóbb és legambiciózusabb megállapodás" segíti magas szintű normák és szabályok terjedését a térségben, és akár egy regionális szabadkereskedelmi és befektetésvédelmi megállapodáshoz is elvezethet, hangsúlyozza a Parlament a döntést kísérő állásfoglalásában, amelyet 416 szavazattal, 187 ellenszavazat és 44 tartózkodás mellett fogadtak el. A megállapdás ugyanakkor a szabad, tisztességes és kölcsönös kereskedelmet támogatja „egy olyan időszakban, amelyet a protekcionista tendenciák erősödése és a többoldalú szabályalapú kereskedelem alapvető megkérdőjelezése jellemez", vélik a képviselők.


Csaknem az összes vámtarifa megszűnik


A megállapodásnak köszönhetően a következő tíz év során fokozatosan lebontják a két fél közti kereskedelmet, többek között a Vietnám szempontjából legfontosabb európai exporttermékeket: gépeket, autókat és vegyi anyagokat sújtó összes vámtarifát. A megállapodásnak köszönhetően a banki, tengeri fuvarozási, postai és egyéb szolgáltatásokat kínáló európai cégek jobban hozzáférnek majd a vietnámi piachoz. Ezen kívül európai vállalatok indulhatnak majd vietnámi állami és pár nagyvárosi, így hanoi közbeszerzési pályázatokon is. A megállapodás védelmet nyújt 169 eredetvédett európai termék - Magyarországról a pálinka, a törkölypálinka és a Tokaji számára.


A megállapodás emellett a környezetvédelemnek és a társadalmi változásoknak - például a munkavállalói jogoknak - is előmozdítója lesz Vietnámban. Vietnám elkötelezte magát az éghajlatváltozás mérséklését célzó Párizsi megállapodás végrehajtására. A vietnámi kormány emellett a Parlament sürgetésére a kényszermunkára és az egyesülés szabadságára vonatkozó, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által előírt alapvető egyezményt is ratifikálni fogja idén (kényszermunka), illetve 2023-ban (egyesülés szabadsága).


Az emberi jogok megsértése esetén a szabadkereskedelmi megállapodás felfüggeszthető.


A szabadkereskedelmi megállapodás részleteiről itt olvashat (angolul).


Kormányok és külföldi vállalatok közötti nézeteltérések rendezése


A Parlament 407 szavazattal, 188 ellenszavazat és 53 tartózkodás mellett az Unió és Vietnám közötti befektetésvédelmi megállapodáshoz is hozzájárulását adta. A megállapodás független befektetési bíróságokat hoz létre, amelyek a kormányok és a külföldi befektetők közti vitás kérdésekben döntenek majd. A parlamenti döntés indokását tartalmazó állásfoglalást 406 szavazattal, 184 ellenszavazat és 58 tartózkodás mellett fogadta el a Ház.


Geert Bourgeois (ECR, Belgium) jelentéstevő

„A most elfogadott, modern megállapodás egyedülálló lehetőséget ad az Uniónak arra, hogy olyan komoly szereplőként léphessen fel a geopolitikai színtéren, aki kiáll a multilaterális kereskedelem mellett, elutasítja a protekcionizmust, és világszerte a munkavállalói ésemberi jogok, illetve a környezetvédelem mellett foglal állást. A megállapodás hozzájárul a jobb életkörülmények kialakulásához Vietnámban, új és jobban fizető munkahelyeket teremt, a kis- és nagyvállalatok számára egyaránt csökkeni a költségeket, és a feleknek kölcsönösen jobb hozzáférést biztosít egymás piacához" - mondta a témáért felelős konzervatív belga képviselő, akinek felszólalása itt tekinthető meg.

Bernd Lange (S&D, Németország), a nemzetközi kereskedelmi bizottság elnöke

„Megtanultuk a történelemből, hogy nem az elszigeteltség változtatja meg az országokat. Ezért szavaztuk az Unió és Vietnám közötti szabadkereskedelmi megállapodás mellett. Így Vietnámban és a régióban egyaránt megerősíthetjük az Unió szerepét. Különösen fontos ez olyan területeken, ahol vita van közöttünk, például a sajtószabadság vagy a politikai vélemények szabadsága terén. Nagyobb mozgásteret harcoltunk ki a vietnámi civil szféra számára. Mostantól az a dolgunk, hogy odafigyeljünk, hogy a gyakorlatban hogyan valósul meg a megállapodás." A bizottság elnökének felszólalása itt tekinthető meg.


A következő lépések


Miután a Tanács hivatalosan is lezárja a szabadkereskedelmi megállapodást, és a felek értesítik egymást az eljárások befejeztéről, a megállapodás a következő hónapban életbe lép. Nem ez a helyzet a befektetésvédelmi megállapodás esetében, amelyet az életbe lépéshez először az összes tagállamban ratifikálni kell.


Háttér

Vietnám Szingapúr után az Unió második legnagyobb kereskedelmi partnere a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségében (ASEAN), a két fél közötti áruforgalom évente 47,6 milliárd euróra rúg, a szolgáltatások kereskedelme pedig 3,6 milliárd euró értékű. Ugyan az Unió évről évre öt-hét százalékkal növeli a Vietnámba irányuló exportját, azonban azzal 2018-ra még mindig 27 milliárd euróval lemaradt az EU-ba exportáló Vietnám mögött.


Európa leginkább távközlési berendezéseket, ruhaneműt és élelmiszeripari termékeket importál Vietnámból, míg fő exportcikkei gépipari és szállítóeszközök, vegyipari cikkek és mezőgazdasági termékek.

A vita magyar felszólalói

Győri Enikő (EPP)