Szavazás a saját forrásokról: a képviselők utat nyitnak a koronavírus utáni helyreállítási tervnek 

Sajtóközlemény 
 
 
  • Az Európai Parlament lehetővé teszi, hogy a tagállamok mihamarabb ratifikálhassák a saját forrásokról szóló határozatot, és megkezdődhessen az Unió gazdaságainak fellendítése 
  • Az új bevételi források bevezetése csak egy jogilag kötelező erejű ütemterv alapján lehetséges 
  • A tanácsi döntés halogatása hátrányosan érintené a társadalmi és gazdasági fellendülést 
A képviselők felgoyrsították a helyreállítási terv végrehajtását a gazdaság beindítása érdekében @AdobeStock/Hedgehog94  

A képviselők felgyorsítják azt az eljárást, amely lehetővé teszi az EU számára, hogy 750 milliárd euró hitelt vegyen fel az Európai Uniós Helyreállítási Eszköz feltöltéséhez.

A képviselők gyorsított eljárásban már most, a szeptemberi plenáris ülésen szavaztak a saját forrásokról szóló határozattal kapcsolatos álláspontjukról. Így újabb akadály hárult el annak a kulcsfontosságú uniós jogszabálynak az elfogadása elől, amelynek révén az Európai Bizottság a helyreállítási alap feltöltésére 750 milliárd euró piaci hitelt vehet fel a gazdaság újraindítására.


A parlamenti álláspont mai elfogadását követően az Európai Unió Tanácsa gyorsan elfogadhatja a saját forrásokra vonatkozó határozatot, és elindulhat a ratifikációs eljárás az Unió 27 tagállamának parlamentjeiben annak érdekében, hogy a helyreállítási program a lehető leghamarabb működésbe léphessen.


A szerdán 455 szavazattal, 146 ellenszavazat és 88 tartózkodás mellett elfogadott véleményében a Parlament fenntartja álláspontját, miszerint új bevételi forrásokat kell bevezetni az uniós költségvetés számára, amelyek legalább a helyreállítási terv költségeit fedezik.

Ezen új saját források bevezetéséhez a Parlament jogilag kötelező erejű ütemterv felállítását kéri. Kitart amellett, hogy gazdaságélénkítést fenntartható módon – például a transznacionális szennyezőkre és a multinacionális vállalatokra kivetett adók bevezetése révén – kell finanszírozni, és a hitel visszafizetését nem szabad a következő generációra terhelni.


José Manuel Fernandes (EPP, Portugália) társ-jelentéstevő szerint


„Az Európai Parlament ma történelmet írt. Az Unió 32 éve nem vezetett be új saját forrást, az Európai Bizottság pedig még soha nem vett fel ilyen nagyságrendű piaci hitelt. Ez a jelentés felszabadítja az utat azelőtt, hogy a Tanács jóváhagyhassa a saját forrásokról szóló határozatot, amelyet aztán a nemzeti parlamenteknek is ratifikálni kell. Számunkra az időfaktor a legfontosabb – az, hogy a Helyreállítási Alap 2021. január 1-jén életbe lépjen. Mire vár hát a Tanács?”


Valérie Hayer (RENEW, Franciaország) társ-jelentéstevő szerint

„.A képviselők mai döntésének köszönhetően egy lépéssel előrébb járunk a helyreállítási alaphoz szükséges hitel felvételében. Most az a feladatunk, hogy megoldjuk: a hitelt a nagy tehcnológiai cégek, az adóelkerülők, a nagy külföldi környezetszennyezők, és azok fizessék vissza, akik az egységes piac előnyeit ugyan kihasználják, de a közös jólétünkhöz és a bolygó védeméhez nem járulnak hozzá.”


További információk a jogalkotási állásfoglalás-tervezetben találhatók.


Háttér


A parlamenti jogalkotási véleményről szóló szavazás elengedhetetlen ahhoz, hogy a Tanács elfogadja, a 27 tagállami parlament pedig ezt követően ratifikálhassa a saját forrásokról szóló határozatot. Ez utóbbi rendelkezik az Unió költségvetésének bevételi forrásairól.


Ez az új határozat lesz a jogalapja annak is, hogy az Unió az Európai Helyreállítási Eszköz finanszírozására hitelt vehessen fel a pénzpiacokról. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag dönt a határozat elfogadásáról. A saját forrásokról szóló határozat (és az új többéves költségvetés) 2021. januárra tervezett hatálybalépése előtt azt az összes tagállam parlamentjének is jóvá kell hagynia.