Miért sürgeti a Parlament új bevételi források bevezetését az Unió számára? 

Frissítve: 
 
Létrehozva:   
 

Az EP biztosította, hogy az Uniónak mielőbb bevezet új, saját forrásokat a költségvetés fedezésére, hogy hatékonyan fel tudja venni a harcot a koronavírus okozta válsággal.

Az egyik javaslat új saját bevételekre a nem újrafeldolgozott műanyag mennyisége alapján kiszámított nemzeti hozzájáruláson alapul  

Az EU 2021-2027-re vonatkozó költségvetéséről és a 750 milliárd eurós Covid19 helyreállítási csomagról szóló, 2020. november 10-ei megállapodás során a Parlament, a Bizottság és a Tanács egyességre jutott az új uniós bevételi forrásokkal kapcsolatban. Ilyen saját bevételek lennének például a műanyagokra kivetett adóból származó bevétel és egy új digitális díj, amelyet a techóriások fizetnének.

Az EU hosszú távú költségvetéséről itt írtunk bővebben.

Melyek az EU saját bevételi forrásai?


Az EU költségvetésének finanszírozása szinte teljes egészében saját forrásokból történik, ezt írja elő az Európai Unió működéséről szóló szerződés. A nemzeti kormányok költségvetésével ellentétben az EU esetében az éves bevételeknek teljes mértékben fedezniük kell az éves kiadásokat. A bevételi forrásokról a Tanács az Európai Parlament véleményét figyelembe véve egyhangúlag határoz, és azt a tagállamoknak is támogatniuk kell. A saját források rendszere nagyjából három évtizedig változatlan maradt, a Parlament már régóta szorgalmazza a felülvizsgálatát. 

Milyen saját bevételi forrásokkal rendelkezik az EU jelenleg?


A jelenlegi költségvetési időszakban (2014–2020) a saját források teljes összege nem haladhatja meg az Unió bruttó nemzeti jövedelmének 1,23% -át.

  • „tradicionális” saját források - főként vámokból állnak
  • a héaalapú saját források - a tagállamok által beszedett héa becsült összegének bizonyos százalékát átutalják az Uniónak
  • a GNI-alapú saját források - tagállamok bruttó nemzeti jövedelmének az adott év költségvetési eljárása során meghatározott egységes százalékát lefölözik
  • egyéb bevételek és az előző évről áthozott egyenleg - ide tartoznak az EU személyzete által fizetett adók, a nem uniós országok egyes uniós programokhoz teljesített hozzájárulásai, valamint a versenyjogi vagy egyéb szabályokat megsértő vállalkozásokra kirótt bírságok.

2021. január 1-jétől életbe lépett a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási hulladék mennyiségén alapuló  bevételi forrás. Ez ösztönzi az egyszer használatos műanyagok hazsnálatának visszaszorítását, segíti az újrafeldolgozást és fellendíti a körkörös gazdaságot.

A saját források jelenlegi rendszerének célja továbbá a tagállami hozzájárulások közötti költségvetési eltérések kiigazítása.

Hogyan reformálják meg az EU saját forrásainak rendszerét? 


A Parlament már régóta azon a véleményen van, hogy az EU bevételi forrásainak rendszere átláthatatlan, igazságtalan és reformra szorul ahhoz, hogy képes legyen kezelni a jelenlegi kihívásokat.

Azért, hogy csökkentse a tagállamok GNI- és héaalapú hozzájárulásaira való támaszkodást, a Parlament új valódi bevételi források bevezetését szorgalmazta, amelyek kapcsolódnak az EU politikáihoz és célkitűzéseihez. A november 10-én elfogadott előzetes megállapodásban foglalt ütemterv az új bevételi források bevezetésére:

A klímasemlegesség megvalósítását célzó új jogszabályok részeként 2021 júliusában az Európai Bizottság közzétette javaslatait a szén-dioxid-határ kiigazító intézkedésről. Az új díj kibocsátási-díj az olyan import termékek (például vas és acél, cement, alumínium vagy műtrágya) esetében alkalmazható, amelyek olyan országból érkeznek, ahol lazábbak a kibocsátáscsökkentésre vonatkozó szabályok, mint az EU-ban.

A Bizottság emellett az EU azon célkitűzésével összhangban, hogy 2030-ig elérje a nettó kibocsátás legalább 55% -os csökkentését javaslatot terjesztett elő a kibocsátáskereskedelmi rendszer felülvizsgálatára.

A Bizottság várhatóan 2021 őszén teszi közzé az uniós digitális illetékre vonatkozó javaslatot.

Az új saját bevételi források bevezetésének előnyei


Ezek az új bevételi források fedezhetik a tagállamok által a helyreállítási alap finanszírozására felvett közös kölcsönt. Új saját források nélkül a felvett pénzeket az uniós programok további csökkentése, vagy a tagállamok magasabb hozzájárulása révén lehetett volna csak visszafizetni.

A Parlament célja az volt, hogy a terhet ne az adófizetők, hanem például a nagy tech cégek, az adóelkerülők, a nagy külföldi szennyezők fizessék meg.

A javasolt saját források azt is biztosíthatják, hogy az EU prioritásai - mint például az európai zöld megállapodás - jobban tükröződjenek a költségvetés finanszírozásában. Emellett támogatnák az egységes piac működését és csökkentenék a GNI-alapú nemzeti hozzájárulásokra való támaszkodást.

Hogyan döntenek az uniós bevételi forrásokról?


A Parlamenttel folytatott konzultációt követően az EU saját-forrás határozatot a Tanács egyhangúlag fogadja el, és azt minden EU-tagállamnak jóvá kell hagynia. A saját forrásokkal kapcsolatos álláspontját a Parlament egy 2020. szeptember 16-i szavazáson hagyta jóvá, 2020. december 16-án pedig a képviselők jóváhagyták az EU 2021–2027-es költségvetését, valamint az új bevételi források bevezetéséről szóló megállapodást.

Miután a tagállamok ratifikálták a saját forrásokról szóló határozatot, az uniós költségvetés reformja 2021. január 1-jétől kezdődő visszamenőleges hatállyal lépett érvénybe. Ez a jogalapod ad annak, hogy az Unió felvehesse a pénzpiacokról a társadalmi és gazdasági helyreállítás finanszírozásához szükséges 750 milliárd euró hitelt.