A Parlament újabb akadályt gördített el a helyreállítási terv útjából 

Sajtóközlemény 
Plenáris ülés 
 
 
  • Felgyorsul a büdzsé bevételi oldalának reformja, hamarabb hozzá lehet férni az európai helyreállítási alap 750 milliárd eurós forrásához 
  • Az új bevételi források – például a műanyagok után fizetendő illeték – segítenek törleszteni a helyreállítási alap miatt keletkező adósságot  
  • A tagállamoknak mielőbb ratifikálniuk kell a saját forrásokra vonatkozó határozatot 
© European Union 2021 -EP  

A képviselők által elfogadott három jogszabály révén megkezdődhet a bevételi források reformja és bővítése.

A jogszabályok a Parlament által 2020 szeptemberében elfogadott és a Tanács által decemberben jóváhagyott sajátforrás-határozatot megvalósítást segítő rendelkezésekkel egészítik ki. Ezekben az uniós bevételek kiszámítására és egyszerűsítésére, a készpénzforgalomra, valamint a monitorozási és ellenőrzési jogokra vonatkozó előírások szerepelnek. Ezekre azért van szükség, hogy a költségvetés megreformált bevételi oldala továbbra is zökkenőmentesen működhessen.


Március 18-ig a 27-ből 13 tagállamban már megtörtént a határozat ratifikálása (ennek pillanatnyi állása itt tekinthető meg - Magyarország még nem hagyta jóvá a határozatot). Amint a tagállamok ratifikálták a saját forrásokról szóló határozatot, a ma elfogadott intézkedéscsomag 2021. január 1-jétől kezdődő visszamenőleges hatállyal érvénybe lép. 2026-ig az uniós bevételek fokozatosan újabb forrásokkal egészülnek majd ki, elsőként az új műanyagilletékkel. A saját forrásokról szóló határozat a jogalapja annak, hogy az Unió felvehesse a pénzpiacokról az Európai Helyreállítási Eszköz finanszírozásához szükséges 750 milliárd euró hitelt.


A jelentéstevők nyilatkozatai


José Manuel Fernandes (EPP, Portugália): „A csomag jóváhagyásával meglesz annak a pénzügyi háttere, hogy amint a tagállamok ratifikálták a sajátforrás-határozatot, az EU további saját forrásokkal alapozza meg a helyreállítási tervet. A mai szavazás újabb emlékeztető arra, hogy gyorsan és határozottan kell cselekednünk a helyreállítás érdekében.”


Valérie Hayer (RENEW, Franciaország): „A Parlament ismét gyorsan cselekedett, hogy a helyreállítás terve ne csak papíron létezzen. Arra kérjük a tagállamokat, hogy a lehető leghamarabb ratifikálják a helyreállítási terv végrehajtásához szükséges sajátforrás-határozatot. Nem késlekedhetünk. Ami azt illeti, a decemberi visszafizetési megállapodás értelmében a Bizottság júniusban köteles jogalkotási javaslatot benyújtani a digitális illetékre mint saját forrásra vonatkozóan, függetlenül az OECD-beli fejleményektől.”

A vitában nem szólalt fel magyar képviselő.


A szavazás eredménye


A műanyaghulladékon alapuló sajátforrásról szóló rendelet

540 szavazat, 109 ellenszavazat, 38 tartózkodás


Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések

560 szavazat, 48 ellenszavazat, 82 tartózkodás


A hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedése

552 szavazat, 69 ellenszavazat, 67 tartózkodás


Háttér


Az EU 2021 és 2027 közötti hosszú távú költségvetéséről (az ún. „többéves pénzügyi keretről”) folytatott egyeztetéseken a képviselőknek sikerült kötelező erejű ütemtervet letárgyalniuk az új uniós bevételi forrásokra. Az ütemterv lépései:


  • Első lépés (2021): a műanyag hulladék utáni hozzájárulás bevezetése 2021 januárjában, júniusig pedig jogalkotási javaslat előterjesztése az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusra, a digitális illetékre, illetve az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer felülvizsgálatára;
  • Második lépés (2022 és 2023): a Tanács legkésőbb 2022. július 1-jéig megtárgyalja az új bevételi forrásokat, hogy 2023. január 1-jéig be lehessen azokat vezetni;
  • Harmadik lépés (2024–2026): a Bizottság 2024 júniusáig további új saját forrásokra vonatkozó javaslatot terjeszt elő, amely magában foglalhat pénzügyi tranzakciós adót, valamint a vállalati szektorhoz kapcsolódó pénzügyi hozzájárulást vagy egy új közös társaságiadó-alapot. A Tanács ezeket legkésőbb 2025. július 1-jéig megtárgyalja, hogy a bevezetésükre 2026. január 1-jéig sor kerülhessen.