A férfiak és nők fizetése közötti szakadék: okok és megoldási javaslatok 

Frissítve: 
 
Létrehozva:   
 

Európában a nők óránként átlagban 14%-kal keresnek kevesebbet, mint a férfiak. Hogyan számítják a nemek közötti bérszakadékot, és mi okozza azt?

A nők és férfiak közötti egyenlőtlenség a fizetésekben is megmutatkozik ©Shutterstock.com/Delpixel  

Bár az egyenlő munkáért járó egyenlő bér elvét a Római Szerződés már 1957-ben bevezette, az úgynevezett bérszakadék továbbra is makacsul fennáll, az elmúlt években csupán minimális javulást sikerült elérni ezen a téren Európában.

Az Európai Parlament további fellépésre szólít fel a bérszakadék csökkentése érdekében. Január 30-án elfogadott állásfoglalásukban a képviselők kötelező szabályokat kértek a Bizottságtól a nők és férfiak bére közötti különbség megszűntetésére és a bérek átláthatóságának biztosítására.

Mi a nemek közti bérszakadék?


A nemek közötti bérszakadék a nők és férfiak átlagos bruttó órabére közötti különbség. A jövedelemadó és a társadalombiztosítási járulékok levonása előtti, a munkavállalót megillető bruttó fizetés alapján számítják ki. A számítások során csak a tíz vagy több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásokat veszik figyelembe. Az EU-ban a nemek közti bérszakadék átlagosan 14,1% volt 2019-ben.

A nemek közti bérszakadék egyes okai a foglalkoztatás, az iskolai végzettség és a munkatapasztalat különbségeivel függnek össze. A többit a nemek közti kiigazított bérszakadéknak nevezik.

Eltérő az eredmény az egyes tagállamokban


Az EU-ban a bérszakadék jelentős eltéréseket mutat, 2019-ben a következő országokban volt a legmagasabb: Észtország (21,7%), Lettország (21,2%), Ausztria (19,9%), Németország (19,2%), Csehország (18,9%), Szlovákia (18,4%) és Magyarország (18,2%).

A legalacsonyabb mutatók pedig 2019-ben Lengyelországban (8,5%), Szlovéniában (7,9%), Belgiumban (5,8%), Olaszországban (4,7%), Romániában (3,3%) és Luxemburgban (1,3%) voltak. 

Az egyenlő díjazás kérdését uniós irányelv szabályozza, de az EP már többször is kérte annak felülvizsgálatát, és további, szigorúbb intézkedéseket. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég bejelentette, hogy dolgozni fog a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó új európai stratégián és a fizetések átláthatóságára irányuló szabályokon.

A számok értelmezése nem olyan egyszerű, mivel a nemek közti kisebb bérszakadék egy adott országban nem feltétlenül jelenti a nemek közötti nagyobb egyenlőséget. Egyes tagállamokban az alacsonyabb bérkülönbség abból adódik, hogy a nők kevesebb fizetett álláshelyet töltenek be. A nagy különbségek általában a részmunkaidőben dolgozó vagy csak bizonyos szakmákban dolgozó nők magas arányából adódnak. Mindazonáltal a nemek közötti bérszakadék néhány oka azonosítható.

Fizetés nélküli munka


A nők átlagosan több órányi fizetés nélküli munkát végeznek mint a férfiak (gyermekgondozás vagy házimunka). Ilyen, a nemek közti különbség a fizetetlen munkaidőben az összes EU-országban megtalálható, de míg az északi országokban heti 6 és 8 óra között mozog, addig több mint 15 óra Olaszországban, Horvátországban, Szlovéniában, Ausztriában, Máltán, Görögországban és Cipruson is a 2015-ös adatok szerint.

Ez kevesebb időt hagy fizetett munkára: a 2018-as adatok szerint a nők csaknem egyharmada (30%) dolgozik részmunkaidőben, míg a férfiaknak csupán 8% -a. Ha pedig a fizetetlen és a fizetett munkát is figyelembe vesszük, a nők több órát dolgoznak hetente, mint a férfiak.

Sokkal nagyobb a valószínűsége annak is, hogy a nők félbehagyják karrierjüket gondozói, vagy családi kötelezettségeik miatt.

A nemek közötti teljes bérszakadék mintegy 30%-a azzal magyarázható, hogy a nők túlreprezentáltak az olyan viszonylag alacsony fizetésű ágazatokban, mint a gondozás, a kereskedelem vagy az oktatás. Még mindig vannak olyan munkahelyek – például a tudományos, technológiai és mérnöki területeken –, ahol a férfi munkavállalók aránya kiugróan magas (több mint 80%).

A nők kevesebb vezetői pozíciót is töltenek be: a vezető vállalatok vezérigazgatóinak kevesebb mint 10%-át adják. Ha a különböző foglalkozások közötti különbségeket vizsgáljuk, a női vezetők vannak a leghátrányosabb helyzetben, mivel 23%-kal kevesebbet keresnek óránként, mint a férfi vezetők.

Hátrányos megkülönböztetés érheti őket a munkahelyen is, például kevesebb fizetést kapnak, mint az azonos foglalkozási kategóriákban dolgozó, ugyanolyan végzettséggel rendelkező férfi kollégáik, vagy a szülési szabadságról visszatérve lefokozzák őket.

Tehát nemcsak óránként keresnek kevesebbet, hanem több fizetetlen munkát végeznek és nagyobb eséllyel lesznek munkanélküliek, mint a férfiak. Emiatt 2018-ban csaknem 37%-ra becsülték a férfiak és a nők keresete közötti különbséget.

Küzdelem a szegénység ellen 


A nemek közötti bérszakadék az életkorral – a karrier során és a növekvő családi igényekkel együtt – nő, míg a nők munkaerő-piaci belépésekor még meglehetősen alacsony. Mivel kevesebb pénzt tudnak megtakarítani és befektetni, ezek a különbségek felhalmozódnak, és a nők idősebb korban jobban ki vannak téve a szegénység és a társadalmi kirekesztődés kockázatának. A nemek közötti nyugdíjszakadék körülbelül 29% volt az EU-ban 2019-ben.

Az egyenlő bérezés nemcsak igazságosság kérdése, hanem a gazdaságot is fellendítené, mivel a nők többet költenének. Ez növelné az adóztatható jövedelmet is, és enyhítené a támogatási rendszerekre nehezedő terhek egy részét. Az becslések szerint, hogy a nemek közötti bérszakadék 1%-os csökkentése a bruttó hazai termék 0,1%-os növekedését eredményezné.

Mit tesz a Parlament a nemek közti bérszakadék ellen?


A nemek közti egyenlőségre vonatkozó uniós stratégiáról 2021. január 21-én fogadtak el állásfoglalást a képviselők, melyben arra szólították a Bizottságot, dolgozzon ki egy új, a nemek közti bérszakadékra fókuszáló cselekvési tervet, amelynek egyértelmű célokat kell kitűznie a tagállamok számára a nemek közti bérszakadék csökkentésére a következő öt évben.

Ezenkívül a Parlament támogatja, hogy megkönnyítsék a nők és lányok a férfiak által dominált ágazatokban való tanulását és munkavállalását, a rugalmas munkaidő-rendszereket, valamint a bérek és a munkakörülmények javítását a nők által erősen dominált ágazatokban.


Összefoglalónk arról, hogy mit tesz a Parlament a nemek közötti egyenlőségért, ide kattintva olvasható.