Gyermekjogok: mit tesz az EU a gyermekek védelme érdekében? 

 
 

Összefoglaló az EU és az Európai Parlament gyermekek védelme és jóléte érdekében hozott intézkedéseiről.

Three children playing in a field  

A gyermekek jogai és védelme kiemelt uniós téma


A gyermekek jogainak védelme és előmozdítása fő célkitűzés az EU és az Európai Parlament számára is, melyet az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke és az EU Alapjogi Chartája is rögzített.

A Parlament szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal, az uniós ügynökségekkel, az Európa Tanáccsal és a nemzeti szervekkel a gyermekek jogainak erősítése és törvényi biztosítása érdekében.

A Parlament a gyermekek jogaival foglalkozó koordinátort nevezett ki, aki központi kapcsolattartó pontként működik annak ellenőrzése és biztosítása érdekében, hogy jogaik szerepeljenek az uniós szakpolitikákban és jogszabályokban.

Az EU 2021 márciusában elfogadott, 2021–2024 közötti időszakra vonatkozó gyermekjogi stratégiájával az EU a szegénység, a társadalmi kirekesztés, a megkülönböztetés és a megfélemlítés elleni küzdelemre törekszik.

Az EU megállapodott egy európai gyermekgaranciáról, amely biztosítani szeretné, hogy az EU-ban minden gyermek – beleértve a szegénység által veszélyeztetetteket is – hozzáférjen az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz. Minden uniós ország kinevezte saját gyermekgarancia-koordinátorát, aki a 2030-ig szóló nemzeti cselekvési terveik előterjesztéséért felelős.

A gyermekmunka elleni küzdelem


A kényszermunka világszerte való felszámolására irányuló erőfeszítései részeként az EU a gyermekmunka felszámolásán dolgozik.

2023 októberében a képviselők elfogadták álláspontjukat a kényszermunkával készült termékek uniós piacról való kitiltásáról.

A rendelettervezet keretet ír elő annak kivizsgálására, hogy a cégek alkalmaznak-e kényszermunkát, beleértve a gyermekmunkát is, és ha ez igazolást nyer, a termékeik behozatalát leállítják az EU határainál, és kivonják azokat, amelyek már eljutottak az uniós piacra.

Biztonságos internet


A gyerekek egyre többet használnak internetet és mobiltelefont. Bár ez új utakat nyit meg a tanulás és a társadalmi lehetőségek felé, olyan kockázatokat is rejt, mint az internetes zaklatás, az életkornak nem megfelelő tartalom és a dezinformáció.

2022 májusában az Európai Bizottság frissített stratégiát terjesztett elő a biztonságosabb és jobb internet érdekében a gyermekek és fiatalok számára.

A gyermekek online szexuális zaklatásának megelőzése


A Parlament álláspontján dolgozik azokról az új szabályokról, amelyek célja a gyermekek online szexuális zaklatásának megelőzése és megállítása a magánélet védelme mellett.

Az új szabályok köteleznék a tárhely- és üzenetküldő szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókat, hogy értékeljék szolgáltatásaikkal való visszaélés kockázatát, és arányos és hatékony intézkedéseket tegyenek a kockázatok mérséklésére, miközben teljes mértékben elkerülik a tömeges megfigyelést.

Az emberkereskedelem elleni küzdelem


A gyermekek kiszolgáltatottabbak lehetnek, mint a felnőttek, és ezért nagyobb kockázata van annak, hogy emberkereskedelem áldozataivá váljanak, különösen olyan tényezők következtében, mint a szegénység, az erőszak és a diszkrimináció.

Az Európai Bizottság a már meglévő uniós szabályok megerősítését javasolta az emberkereskedelem elleni küzdelemben.

A Parlament 2023 októberében fogadta el álláspontját, és további lépéseket javasolt az áldozatok védelmére. Ez az álláspont képezi az uniós országokkal a végleges jogalkotási szövegről folytatott tárgyalások alapját.

Az ukrajnai háború rávilágított arra, hogy több intézkedésre van szükség a háborús övezetekben élő gyermekek védelmében. 2022 áprilisában a Parlament állásfoglalásban szólított az ukrajnai háború elől menekülő gyermekek fokozott védelmére. A képviselők szerint az azonosítás és a regisztráció kulcsfontosságú annak érdekében, hogy megvédjük a gyermekeket az emberkereskedelem, az illegális örökbefogadás és más típusú visszaélések kockázatától.

Játékbiztonság


A gyermekek fogyasztói jogait az EU egészségügyi és fogyasztóvédelmi politikája védi. A játékoknak például meg kell felelniük a biztonsági kritériumoknak, mielőtt az EU-ban értékesíthetőkké válnak.

A Parlament a játékok biztonságáról szóló irányelv módosítását sürgette, azzal érvelve, hogy az nem tükrözi a lehetséges káros vegyi anyagokkal kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket.

2023 júliusában a Bizottság javaslatot tett közzé a szabályok frissítésére. A javaslat figyelembe veszi a technológiai fejlődést és a korábban ismeretlen biztonsági kérdéseket. Szigorúbb követelményeket támaszt azokra a vegyi anyagokra, amelyek rákot, genetikai mutációkat és/vagy termékenységi problémákat okozhatnak vagy elősegíthetik azokat. Betiltják a nehézfémeket és az allergén illatanyagokat.

Videojátékok


A képviselők 2023 januárjában jelentést fogadtak el, amely harmonizált uniós szabályokat szorgalmaz a játékosok, köztük a gyermekek jobb védelme érdekében az online videojáték-szektorban.

A Parlament erősebb szülői felügyeleti eszközöket és szabályokat sürget a játékon belüli vásárlási felszólításokra és az „aranytermesztésre”, amely magában foglalja a virtuális tárgyak valódi pénzért történő eladását.

Tekintettel a videojátékok által a mentális egészségre jelentett lehetséges kockázatokra, a képviselők óva intenek attól, hogy olyan játékokat tervezzenek, amelyek játékfüggőséghez, elszigeteltséghez és internetes zaklatáshoz vezethetnek.

Olvasson többet arról, hogy az Európai Parlament milyen módon szeretné megvédeni az online játékosokat

Egészséges táplálkozási szokások az iskolában


Az EU támogatja a programot, amelynek célja, hogy az egész EU-ban több millió gyermek számára kínáljanak friss gyümölcsöt, zöldséget és tejet az óvodáktól a középiskolásokig. A program 2017 óta él.

2023 májusában a Parlament több forrást, kevesebb bürokráciát, hosszabb szerződések megkötését az iskolák számára és egyszerűsített közbeszerzési eljárásokat kért. A képviselők azt is javasolták, hogy a tagállamok a program keretében finanszírozott összeg egy részét a táplálkozási oktatásba fektessék.