Megosztás itt: 

Az Európai Parlament szerda délután három fordulóban választotta meg 14 alelnökét, köztük két magyar képviselőt, két és fél éves időtartamra.

Egy képviselő leadja a szavazatát az alelnökválasztás során  

Az első fordulóban 11, a másodikban két alelnököt, egy alelnököt pedig a harmadik fordulóban, egyszerű többséggel választottak meg a képviselők.

A hat képviselőcsoporból és tíz tagállamból érkező új alelnökök megválasztásuk sorrendjében az alábbiak:


1.

Mairead McGUINNESS (EPP, Írország)

618 szavazat, 1. forduló

2.

Pedro SILVA PEREIRA (S&D, Portugália)

556 szavazat, 1. forduló

3.

Rainer WIELAND (EPP, Németország)

516 szavazat, 1. forduló

4.

Katarina BARLEY (S&D, Németország)

516 szavazat, 1. forduló

5.

Othmar KARAS (EPP, Ausztria)

477 szavazat, 1. forduló

6.

Ewa Bożena KOPACZ (EPP, Lengyelország)

461 szavazat,1. forduló

7.

DOBREV Klára(S&D, Magyarország)

402 szavazat, 1. forduló

8.

Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe, Csehország)

395 szavazat, 1. forduló

9.

Nicola BEER (Renew Europe, Németország)

363 szavazat, 1. forduló

10.

JÁRÓKA Lívia(EPP, Magyarország)

349 szavazat, 1. forduló

11.

Heidi HAUTALA (ZöldekEFA, Finnország)

336 szavazat, 1. forduló

12.

Marcel KOLAJA (Zöldek/EFA, Csehország)

426 szavazat, 2. forduló

13.

Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, Spanyolország)

401 szavazat, 2. forduló

14.

Fabio Massimo CASTALDO (független, Olaszország)

248 szavazat, 3. forduló


Az első szavazási kör eredményei

Leadott szavazatok száma: 702

Üres vagy érvénytelen szavazatok száma: 41

Érvényes szavazatok száma: 661

A leadott szavazatoknak a megválasztáshoz szükséges abszolút többsége: 331


Az első körben (abszolút többséggel) megválasztott alelnökök:


1.

Mairead McGUINNESS (EPP, Írország)

2.

Pedro SILVA PEREIRA (S&D, Portugália)

3.

Rainer WIELAND (EPP, Németország)

4.

Katarina BARLEY (S&D, Németország)

5.

Othmar KARAS (EPP, Ausztria)

6.

Ewa Bożena KOPACZ (EPP, Lengyelország)

7.

DOBREV Klára(S&D, Magyarország)

8.

Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe, Csehország)

9.

Nicola BEER (Renew Europe, Németország)

10.

JÁRÓKA Lívia(EPP, Magyarország)

11.

Heidi HAUTALA (ZöldekEFA, Finnország)


A további jelöltekre leadott szavazatok az alábbiak:


Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, Görögország)

303 szavazat

Marcel KOLAJA (Zöldek/EFA, Csehország)

237 szavazat

Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR, Lengyelország)

169 szavazat

Fabio Massimo CASTALDO (független, Olaszország)

143 szavazat

Laura HUHTASAARI (I&D, Finnország)

135 szavazat

Mara BIZZOTTO (I&D, Olaszország)

130 szavazat


A második szavazási kör eredményei

A második forduló előtt az I&D képviselőcsoport visszavonta Laura HUHTASAARI (I&D, Finnország) jelölését.

Leadott szavazatok száma: 679

Üres vagy érvénytelen szavazatok száma: 16

Érvényes szavazatok száma: 663

A leadott szavazatoknak a megválasztáshoz szükséges abszolút többsége: 332


A második körben (abszolút többséggel) megválasztott két alelnök:


12.

Marcel KOLAJA (Zöldek/EFA, Csehország)

13.

Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, Spanyolország)


A további jelöltekre leadott szavazatok az alábbiak:


Fabio Massimo CASTALDO (független, Olaszroszág)

284 votes

Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR, Lengyelország)

261 szavazat

Mara BIZZOTTO (I&D, Olaszország)

142 szavazat


A harmadik szavazási kör eredményei

A harmadik szavazási fordulóban a Ház kézfeltartással elfogadta Sassoli elnök javaslatát, és elektronikusan szavazott.

Leadott szavazatok száma: 441

Üres vagy érvénytelen szavazatok száma: 61

Érvényes szavazatok száma: 350

A harmadik körben 248 szavazattal megválasztott alelnök Fabia Massimo CASTALDO (független, Olaszország).


A választás szabályai

A jelölések az elnök jelölésével megegyező módon történnek (azaz a 15. cikk szerint). A 14 alelnököt egy körben a szavazatok abszolút többségével választják meg. Ha a sikeres jelöltek száma 14-nél kevesebb, akkor a Parlament újabb szavazási fordulót tart ugyanilyen feltételek mellett. Ha harmadik fordulóra is szükség van, a fennmaradó helyek betöltéséhez már egyszerű többség is elegendő (17. cikk).

Az alelnökök rangsora megválasztásuk sorrendjétől függ. Amennyiben döntetlen az eredmény, a képviselők rangsorában az életkor lesz a döntő. Amennyiben az alelnököket közfelkiáltással választják meg, akkor a rangsort titkos szavazás eredményeképp állapítják meg.


Az alelnökök feladata

Az alelnökök szükség esetén helyettesítik a Parlament elnökét, például a plenáris ülések levezetése során. Az alelnökök az Európai Parlament Elnökségének is tagjai. Ez a szervezet határozza meg a Parlament zökkenőmentes működéséhez szükséges szabályokat. Az Elnökség dolga töbek között a Parlament előzetes költségvetés-tervezetének összeállítása és az adminisztratív, személyzeti és szervezeti döntések meghozata.