Ki kicsoda: a Parlament vezetése 

Frissítve: 
 
Létrehozva:   
 

A képviselők 2019 júliusában megválasztották az Európai Parlament elnökét, alelnökeit és quaestorait. Ismerje meg az infografikánkból a Parlament kulcspozícióit betöltő személyeket.

Infografika  

Az Európai Parlament elnöke, alelnökei és quaestorai együtt alkotják az Elnökséget, amely az intézmény belső szervezetére vonatkozó ügyekben hoz határozatokat. Noha az elnök felügyeli a Parlament munkáját, továbbá jogi ügyekben és a külső kapcsolatokban képviseli a Parlamentet, egyes feladatait delegálhatja is az alelnökökre, akik például a plenáris ülések vezetése során helyettesíthetik az elnököt. A quaestorok foglalkoznak a képviselőket érintő pénzügyi és adminisztratív kérdésekkel.

Az e pozíciók betöltésére szóló megbízatás csupán két és fél évre szól, így az európai parlamenti képviselők minden parlamenti ciklus elején és közepén is választanak elnököt, alelnököket és questorokat.