Az e-hulladékok hatékonyabb kezelése 

Sajtóközlemény 
Plenáris ülés 
 
 

A Parlament csütörtökön szigorúbb szabályokat szavazott meg a vállalati bürokrácia megállításáról, az elektromos és elektronikai hulladékok (WEEE) hatékonyabb összegyűjtése, újrahasznosítása és újrafelhasználása érdekében. A képviselők keményebb intézkedéseket javasoltak az e-hulladékok EU-n kívüli áramlásának megfékezésére is, melyek nem megfelelő kezelése kockázatot jelent az egészségre és környezetre egyaránt.

A 2003-as irányelv módosítását 580 igen, 37 nem és 22 tartózkodás mellett fogadta el a Parlament. A törvénytervezetet Karl-Heinz Florenz (néppárti, német) terjesztette elő, aki szerint „a hulladékainkat többé nem szórhatjuk szét. A Parlament egyértelmű üzenetet fogalmazott meg, amely értelmében az állami hatóságoknak, gyártóknak és fogyasztóknak szerepet kell vállalniuk az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtésének és újrahasznosításának biztosításában."     


Szemétgyűjtési célkitűzések


A Parlament szerint a tagállamoknak 2016-ra az elektromos és elektronikai berendezések 85%-át kell begyűjteniük, 2012-re pedig a meglévő szabályok alapján az egy főre begyűjtött e-hulladékok súlya 4 kg lehet. 


A hulladékok kezelése


A képviselők egyetértettek az EP környezetvédelmi szakbizottságának ajánlásával, amely értelmében a tagállamoknak 2016-ra az elektromos és elektronikai berendezéseket, kategóriától függően 50-75% között kell újrahasznosítaniuk és 5%-ban újrafelhasználniuk. Az értékes nyersanyagok visszanyerése egyértelmű gazdasági és környezeti előnyökkel jár. 


Napelemek használata


Az e-hulladékokra vonatkozó irányelv alól a helyhez kötött nagyméretű ipari létesítmények és szerszámok, a katonai felszerelések és járművek képeznek kivételt. Az irányelv hatálya alól ki kell zárni továbbá a napelem modulokat, amelyeket szintén szakemberek szerelnek fel és távolítanak el, és amelyek jelentősen hozzájárulnak a megújuló energiákra vonatkozó cél eléréséhez és egyben a CO2-kibocsátás csökkentéséhez. A napenergia-ágazat egy önkéntes környezetvédelmi megállapodást kötött, amelynek célja a napelem modulok 85%-ának újrafeldolgozása


Termelői és fogyasztói felelősség


A képviselők hangsúlyozták, hogy a nyilvántartásba vétel és jelentéstétel egységesítésével csökkentenék a vállalatok adminisztratív terheit és költségeit. Ugyanakkor javasolták az elektromos és elektronikai berendezések kategóriába sorolásának egyszerűsítését.    


A gyártóknak biztosítaniuk kell az e-termékek kezelésének finanszírozását, a termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeinek betartását. A fogyasztók felelőssége az elhasználódott elektromos és elektronikus berendezéseket a begyűjtést létesítményekhez szállítani. A felhasználói tudatosság fokozása érdekében a tagállamok biztosítják, hogy a forgalmazók megfelelő begyűjtési rendszereket vezessenek be a kismennyiségű hulladék esetében is.Illegális export


Az egyértelműbb meghatározás és szigorúbb ellenőrzések által könnyebben különbséget lehet tenni az exportálható, újrahasznosítható termékek és a hulladékok között. A Bizottság javaslatára szigorodnak a termék szállítására vonatkozó szabályok is, a szállítónak pedig ellenőrzés esetén igazolnia kell az áru újrafelhasználhatóságát.