Az EP szerint Bulgária és Románia felkészült a schengeni tagságra 

Sajtóközlemény 
Plenáris ülés 
 
 

A Parlament szerdán úgy ítélte meg, hogy Bulgária és Románia készen áll a belső határok nélküli schengeni övezethez való csatlakozásra, mivel teljesítetik a tagság feltételeit. A képviselők viszont a jövőben is tájékoztatást várnak azokról a további intézkedésekről, amelyeket a bolgár–török–görög határon kell foganatosítani annak érdekében, hogy kezelni lehessen a megnövekedő migrációs nyomást.

Figyelembe véve azt az előrelépést, amelyet a két tagállam a schengeni övezethez való csatlakozás érdekében tett, valamint értékelve a helyszínen járt szakértők megállapításait, a Parlament úgy véli, hogy bár néhány kérdéssel kapcsolatban továbbra is rendszeres jelentésre és figyelemre lesz szükség, azok nem akadályozhatják meg azt, hogy Bulgária és Románia a schengeni övezet teljes jogú tagjává váljon. A Parlament véleményét megkapják az uniós belügyminiszterek is, akik holnap üléseznek Luxembourgban. 


A téma jelentéstevője, Carlos Coelho néppárti, portugál képviselő a parlamenti vitán elmondta: „Bulgária és Románia csatlakozhat a schengeni övezethez, és remélem, hogy a Tanács is hasonló álláspontot képvisel majd, amint megkapja pozitív véleményünket. Románia és Bulgária polgárai teljes jogú uniós polgárok, nem szabad, hogy populista szólamok túszai legyenek.”


Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke így kommentálta a Parlament döntését: „Schengen az EU egyik legnagyszerűbb vívmánya. Nem szabad, hogy meggondolatlan döntéshozatallal leromboljuk. A schengeni övezet a külső határok ellenőrzését a lehető legmagasabb szinten valósítja meg. Románia és Bulgária teljesíti az ezzel kapcsolatos elvárásokat, ezért nem szabad késleltetni csatlakozásukat. Arra kérem a Tanácsot, hogy vegye figyelembe a Parlament nagy többséggel elfogadott véleményét.”


Figyelni kell a bolgár–török–görög határszakaszra


Carlos Coelho elmondta, hogy a bolgár–török–görög határszakasz az illegális bevándorlás szempontjából az EU külső határának legérzékenyebb pontja. Ezért Bulgáriának néhány további intézkedést kell tennie. Többek között ki kell dolgoznia egy, a schengeni csatlakozáskor végrehajtandó speciális cselekvési tervet, és közös forgatókönyvet kell kidolgoznia Görögországgal és Törökországgal, hogy szükség esetén kezelni tudják a növekvő migrációs nyomást.


A képviselők elfogadtak egy módosítást is, amely arra kéri az érintett tagállamokat, hogy az Európai Parlamentet és a Tanácsot írásban tájékoztassák a tagságról szóló döntés hatályba lépését követő hat hónapban mindennemű hiányosságról és a szükséges további intézkedések végrehajtásáról.
Következő lépések
Mielőtt a Tanács dönt egy tagállam schengeni csatlakozásáról, ellenőrizni kell, hogy az új tagok teljesítik-e az összes követelményt: képesek‑e a szárazföldi, tengeri és légi határok ellenőrzésére, vízumok kiadására, megfelelő-e a rendőrségi együttműködés, felkészültek-e a schengeni információs rendszer alkalmazására. A döntés előtt a Tanács a Parlament véleményét is kikéri.
A Parlament véleményét, 487 igen, 77 nem szavazat és 29 tartózkodás mellett fogadták el, és továbbítják a tagállamok belügyminisztereit tömörítő Belügyi Tanácsnak, amely június 9–10-i luxembourgi ülésén foglalkozik a témával. A két ország schengeni csatlakozásáról a schengeni övezetbe tartozó tagállamoknak egyhangúlag kell dönteniük.Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás