A Parlament átfogó bankreformról döntött 

Sajtóközlemény 
Plenáris ülés 
 
 
©Belga/MaxPPP/C.Zachariasen  

Ütésállóbb lesz az Európai Unió bankszektora 2014. január elsejétől azoknak a szabályoknak köszönhetően, amelyeket kedden fogadott el a Parlament. A banki üzletkötők kockázatvállalási hajlandóságát a sikerdíjak maximálásával fogják vissza, szigorúbb tőkekövetelményeket vezetnek be, és megerősítik a bankfelügyeletet. Az eddig legátfogóbb bankreform-csomag a reálgazdaság motorját jelentő kis cégeknek egyszerűbben biztosítható hitelek révén a növekedés ösztönzéséhez is hozzájárul.


„Az új uniós bankcsomag egyetlen szabályrendszerbe foglalja az Unió 8.200 bankjára vonatkozó előírásokat, ezzel lefekteti a bankunió alapjait. A tetőt az egységes felügyeleti rendszer jelenti. Most jönnek a falak: a bankcsődök esetén alkalmazandó eljárás és a betétgarancia" - jelentette ki Othmar Karas (EPP, Ausztria), a bankcsomag parlamenti felelőse.


Bankárbónuszok


A banki üzletkötők túlzott mértékű kockázatvállalásának visszaszorítása céljából a bankárok alaphelyzetben a fizetésükkel megegyező összeget vihetnek haza sikerdíjként. A bónusz legfeljebb a fizetés kétszereséig emelkedhet akkor, ha az összes részvény legalább felét birtokló részvényesek legalább 66 százaléka, vagy a határozatképességhez szükséges legkisebb létszám hiányában a tulajdonosok 75 százaléka így dönt.


A távlatos gondolkodás ösztönzésére a banki dolgozók a fizetés összegénél magasabb sikerdíjrész legalább 25 százalékát csak minimum öt év múlva kaphatják meg.


Tőkekövetelmények és likviditási puffer


Az Európai Unióban működő bankoknak több és jobb minőségű tőkét kell félretenniük nehezebb időkre. Megkétszerezve az eddig elvárt tartalékmennyiséget, a bankoknak ezentúl tőkéjük legalább 8 százalékát kell tartalékolniuk, az összeg felét pedig a legalacsonyabb kockázatú, legjobb minőségű alapvető tőke alkotja. Ennek a tőkének megfelelőképpen likvidnek - azaz azonnal pénzre válthatónak - kell lennie ahhoz, hogy egy esetleges vészhelyzetben a bank ki tudja fizetni betéteseit és hitelezőit.


A pénzintézeteknek ezen kívül két tőkepuffert is létre kell hozniuk. Az úgynevezett „tőkemegőrzési puffer" a veszteségek elnyelésére és a tőke védelmére, az „anticiklikus tőkepuffer" pedig a gazdasági növekedés idején a tartalék felhalmozására szolgál.


Hitel a reálgazdaságnak


A reálgazdaság élénkítése érdekében az új szabályok megengedőbbek a kis- és középvállalkozásoknak adott hitelek kockázati súlyozásával kapcsolatban. A bankoknak így kevesebb tőkét kell félretenniük a nem teljesítő hitelek fedezésére, amelynek következtében több hitelt tudnak kihelyezni.


Közzététel és felügyelet


A jogszabály szerint a bankoknak be kell számolniuk arról, hogy az egyes országokban mekkora nyereséget értek el, mennyi adót fizettek be, mennyi állami támogatást kaptak, mekkora a forgalmuk és hány munkavállalót alkalmaznak. Az adatokat 2014-től az Európai Bizottsággal kell közölni, 2015-től pedig teljes körűen nyilvánosságra kell hozni.


Rendelet és irányelv


A bankreform-csomag két jogszabályból: a tőkekövetelményekről szóló rendeletről (CRR) és a tőkekövetelményekről szóló irányelv negyedik változatából (CDR IV) áll.


A rendelet első ízben vezet be unió-szerte bankokra vonatkozó prudenciális szabályzást. A szabályok az Európai Unió összes bankjára közvetlenül érvényesek, és alkalmazásukkal az egész Unióban teljesülnek majd a nemzetközi Bázel III tőkekövetelmények.


Az irányelv átültetése során a tagállamoknak van némi mozgástere. Dönthetnek úgy például, hogy egy esetleges ingatlanbuborék kipukkanása esetére az irányelvben megadottnál több szavatolótőkét kérnek a bankjaiktól.


A következő lépések


Az új szabályok a Miniszterek Tanácsának formális jóváhagyását követően 2014. január 1-én lépnek életbe.