EP: nem eladó az uniós állampolgárság 

Sajtóközlemény 
Plenáris ülés 
 
 
Egy uniós országnak se lenne szabad pénzért állampolgárságot árulnia ©European Union 2014 - European Parliament  

Aggályosnak tartja az EP az olyan magánbefektetői programokat, különösen a máltait, amelyek keretében uniós országok pénzért kínálnak állampolgárságot. Erről csütörtökön fogadott el állásfoglalást az EP. Az képviselők arra kérik az Európai Bizottságot, hogy nyilatkozzon arról, hogy összhangban vannak-e ezek a programok az uniós szerződésekkel, valamint a diszkriminációt tiltó szabályokkal.

Néhány uniós tagállam olyan programokat vezetett be, amelyek közvetve vagy közvetlenül lehetővé teszik az uniós állampolgárság értékesítését harmadik országok állampolgárai számára annak ellenére, hogy az EU-tagoktól elvárás, hogy felelős módon járjanak el az EU közös értékeinek megőrzése érdekében, amelyek pénzben nem kifejezhetőek - áll az állásfoglalásban, amelyet 560 igen, 22 nem és 44 tartózkodó szavazattal fogadott el az EP.


Az EP szerint az uniós állampolgárság áruba bocsátása aláássa az EU alapját képező kölcsönös bizalmat.


Az állásfoglalás hangsúlyozza, hogy az uniós állampolgárság révén elnyert jogok, mint például a szabad mozgás és letelepedés joga, nem bocsáthatók áruba. Emellett kiemeli, hogy az uniós állampolgárság az egyén Európához és a tagállamokhoz, illetve az uniós állampolgárokhoz fűződő viszonyától függ.


Az EP szerint az állampolgárság megszerzésével járó magánbefektetői programok azért is aggályosak, mert azok csak a harmadik országok leggazdagabb állampolgárai számára elérhetők, és az uniós állampolgárság megszerzésekor a hatóságok semmilyen más kritériumot nem vesznek figyelembe.


Összhangba kell hozni a máltai programot az uniós értékekkel


Málta a közelmúltban hozott intézkedéseket a máltai állampolgárság áruba bocsátását lehetővé tevő rendszer bevezetésére, ami automatikusan uniós állampolgárságot is garantál anélkül, hogy letelepedéshez kötné azt.


Az EP szerint nem egyértelmű, hogy a máltaiak hasznát veszik-e majd a rendszernek, mivel a külföldi befektetőknek nem kell majd adót fizetniük. Ennek kapcsán arra is emlékeztet az állásfoglalás, hogy az állampolgárság nem csak jogokkal, hanem kötelességekkel is jár.


Az EP ezért arra szólítja fel Máltát, hogy a jelenlegi állampolgársági feltételrendszerét hozza összhangba az uniós értékekkel. Hasonlóan kellene cselekedniük azoknak az uniós országoknak is, amelyek közvetve vagy közvetlenül lehetővé teszik az uniós állampolgárság értékesítését harmadik országok állampolgárainak.


Megfelelnek-e az ilyen programok az uniós szabályoknak?


Az EP azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy állapítsa meg, hogy ezek a rendszerek megfelelnek‑e az uniós szerződések és a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex szellemének és betűjének, valamint a diszkriminációt tiltó uniós jogszabályoknak.


Emellett javasolja, hogy a Bizottság fogalmazzon meg ajánlásokat annak érdekében, hogy az ilyen programok ne ássák alá az uniós értékeket, illetve nyilatkozzon arról, hogy hogyan lehessen uniós állampolgársághoz jutni az ilyen programokon keresztül.


A Magyarországon működő állampolgársági program letelepedéshez köti az állampolgárság megszerzését. Az ún. Letelepedési Magyar Államkötvény ára 250 ezer euró.


Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás