A Parlament konkrét lépéseket kér az LGBT közösségbe tartozók alapjogainak védelmére  

Sajtóközlemény 
 
 

Az Uniónak szakpolitikát kell készítenie a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LGBT) emberek alapvető jogainak védelmére: ezt tartalmazza a Parlamentben kedden elfogadott állásfoglalás. Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének tavalyi LGBT-felmérése szerint a kisebbség tagjainak 47 százaléka tapasztalt az Unióban hátrányos megkülönböztetést vagy zaklatást, 26 százalékuk pedig fizikai bántalmazás vagy erőszakos fenyegetés áldozatává vált.

„A homofóbia nem tolerálható tovább Európában. A leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek és interszexuálisok közül túl sokan, túl régóta élünk félelemben. Inkább nem fogjuk meg egymás kezét az utcán, tartunk a megjegyzésektől, attól, hogy távoznunk kell a bérelt lakásból, az iskolából vagy a munkahelyről. Jelentésem szerint az Uniónak lépnie kell, hogy mi is élvezhessük az EU-ban mindenkit megillető jogokat" - mondta az osztrák zöldpárti képviselő, Ulrike Lunacek.


A 394 szavazattal, 176 ellenszavazat és 72 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban a Parlament mélyen sajnálja, hogy az LGBT-emberek alapvető jogai nem mindig érvényesülnek teljes egészében az Unióban. Felszólítja az Európai Bizottságot, a tagállamokat és az EU ügynökségeit, hogy közösen dolgozzanak ki a nemek, a fogyatékosság vagy a nemzetiség alapján történő megkülönböztetés elleni stratégiákhoz hasonlóan az LGBT-jogok védelmére is szakpolitikát.


A képviselők számos témát felvetettek, amelyekkel az uniós szakpolitikának foglalkoznia kellene, ilyen többek között a foglalkoztatás, az oktatás, az egészségügy, az áruk és szolgáltatások, a családpolitika, a mozgás szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyűlölet-bűncselekmények, vagy a menedékjog. Az állásfoglalás egyértelműen leszögezi, hogy az átfogó szakpolitikának tiszteletben kell tartania a tagállami kompetenciákat.


Családok és szabad mozgás


A Bizottságnak útmutatást kell adnia arra vonatkozóan, hogy hogyan biztosítható úgy a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog és a családegyestítés joga, hogy közben a tagállami hatóság „tiszteletben tartja a tagállamok nemzeti jogszabályai által jogilag elismert családok valamennyi formáját".


Az iskolai zaklatás ellen


A Bizottságnak az oktatási és ifjúsági programjaiban támogatnia kell az egyenlőséget és a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés tilalmát, és segítenie kell a bevált gyakorlatok - tananyagok, zaklatásellenes és megkülönböztetés-ellenes szakpolitikák - cseréjét a tagállamok között, fogalmaz az állásfoglalás.


Transzneműek


A képviselők szerint „a tagállamoknak be kell vezetniük vagy felül kell vizsgálniuk a nemi hovatartozás jogi elismerésének folyamatait abból a célból, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsák a transznemű személyek méltósághoz és testi épséghez való jogát".


Gyűlölet-bűncselekmények


A rasszizmus vagy idegengyűlölet bizonyos formái ellen a büntetőjog eszközeit biztosító uniós keretszabályzást az előítéletes bűncselekmények és a szexuális irányultságon alapuló gyűlöletre uszításra is ki kellene terjeszteni, javasolják a képviselők.