A vendég, ne a prostituált kapja a büntetést 

Sajtóközlemény 
Plenáris ülés 
 
 

Az EU-tagállamoknak nem a prostituáltak, hanem vendégeik megbüntetésével kellene visszaszorítaniuk a prostitúciót, vélte az EP szerdán egy nem kötelező érvényű állásfoglalásban. A képviselők hangsúlyozták, hogy a prostitúció sérti az emberi méltóságot és az emberi jogokat, függetlenül attól, hogy önként vagy erőszak hatására végzik. A Parlament felszólította a tagállamokat, hogy találjanak menekülési útvonalat és alternatív megélhetési lehetőséget a prostitúcióval felhagyni kívánó nők számára.

„A Hollandiában és Németországban bevezetett és katasztrofálisnak bizonyuló, túlságosan általános jogszabály helyett taktikusabban kell megközelítenünk a prostitúcióval szembeni fellépés kérdését. A nők testét árucikként kezelő férfiakat kell megbüntetni, nem pedig azokat, akik kényszerből vannak a szexiparbanˮ - mondta a témáért felelős brit szocialista képviselő, Mary Honeyball. „Az Európai Parlament van olyan ambíciózus, hogy nem fogadja el adottnak a prostitúciót, hanem fellép ellene."


A nem kötelező érvényű állásfoglalást 343 szavazattal, 139 szavazat és 105 tartózkodás mellett fogadták el.


A prostitúció iránti kereslet csökkentése a vendég büntetésével


A legtöbb képviselő egyetért abban, hogy a prostitúció, a nők és lányok kereskedelme ellen leghatékonyabban az ún. északi modell alkalmazásával lehet fellépni. Svédország, Izland és Norvégia az emberi jogok megsértésének és a nők elleni erőszak egy formájának tekinti a prostitúciót, és a szexet kínáló fél helyett a szexet megvásárló felet bünteti. A képviselők felszólítják az EU tagállamait, hogy használják fel az északi tapasztalatokat saját politikájuk kialakításához.


A 21 évnél fiatalabb prostituáltaktól vett szexuális szolgáltatást minden EU tagállamban bűncselekménynek kellene tekinteni.


Fellépés az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás ellen


A képviselők felhívták a figyelmet a Bizottság adataira, amely szerint az emberkereskedők csapdájába kerülők 62 százaléka szexuális kizsákmányolás áldozata lesz. A beazonosított vagy feltételezett áldozatok 96 százaléka nő. Az EU tagországainak határozottabban kellene fellépniük az emberkereskedelem ellen, és jobb védelmet kellene biztosítaniuk az áldozatoknak, hangsúlyozták a képviselők.


Menekülési útvonal a nőknek


Az állásfoglalás felszólítja a tagállami hatóságokat, hogy dolgozzanak ki menekülési útvonalat a prostitúcióból szabadulni kívánó nők számára, és segítsenek nekik más jövedelmi források megtalálásában. A prostitúció megelőzéséhez jobb oktatásra, és a nőket és gyerekeket prostitúcióba kényszerítő szegénység felszámolására van szükség.


A nők elleni erőszak elleni fellépés


Egy kedden megszavazott másik állásfoglalásban a képviselők uniós szintű fellépést kértek a nők elleni erőszak ellen. Felkérték a Bizottságot, hogy még idén nyújtson be a nemen alapuló erőszak megelőzését célzó jogszabálytervezetet. A képviselők megjegyezték: a nemi alapú erőszakot bűncselekménynek kellene tekinteni.


„El kell érnünk, hogy Európában minden nő számára megadasson az erőszakmentes életˮ - mondta a téma parlamenti felelőse, Antonyia Parvanova bolgár liberális képviselőnő.


Az Európai Parlament március 5-én ünnepli a Nemzetközi Nőnapot, amelyet idén a nők elleni erőszak elleni fellépés jegyében tartanak meg.