Az álláskeresők és a betöltetlen állások összepárosítása Európában 

Sajtóközlemény 
 
 

A Parlament csütörtökön elfogadta a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatát (EURES) átalakító rendeletet, létrehozva az álláskeresők és állásajánlatok uniós szintű adatbázisát. A cél a munkanélküliség elleni küzdelem segítése a munkaerő-piaci kereslet és kínálat jobb párosításával. A Tanáccsal megállapodásban meghozott új szabályok nagyobb figyelmet fordítanak a határokon átnyúló régióknra és a fiatalokra.

Az intelligensebbé tett új EURES-portál automatikusan összepárosítaná az életrajzokat a megfelelő állásajánlatokkal. Ezen felül az állami foglalkoztatási szolgálatok által a tagállamokban közzétett ajánlatok uniószerte elérhetőek lesznek a honlapon.


A képviselők a tagállamok képviselőivel a tavalyi év tárgyalásai során megkötött kompromisszumot 576 szavazat mellett, 56 ellenében, 21 tartózkodással fogadták el. Heinz K. Becker (néppárti, osztrák), aki a jogszabálytervezet parlamenti előkészítését vezetette, a vita során kijelentette „Néhány uniós országban nagymértékű munkanélküliséget látunk, miközben máshol kétmillió, a képzett munkaerő hiánya miatt betöltetlen állás van.

Az EURES platform a bővítése első fázisában betöltetlen állások százaihoz könnyítheti meg a hozzáférést. (...) Soha korábban nem volt ennyire felhasználóbarát lehetőség és ennyi támogatás, különösen a fiatal munkakeresők részére, hogy egy gombnyomásra elérhetővé tegyék az életrajzukat minden európai munkaadónak.”.


Az állásajánlatok és a jelentkezések automatikus párosításának a munkavállalók részére ingyenesnek kell lennie; a párosítás során nem lehet állampolgársági alapon diszkriminációt alkalmazni a foglalkoztatás, fizetés és egyéb munkakörülmények területén; valamint biztosítani kell a fogyatékossággal élő emberek hozzáférését is.


A Parlament tárgyalói Heinz K. Becker (néppárti, osztrák) vezetésével elérték a hálózat kiterjesztését azáltal, hogy tagságot ajánlanak azon magánszervezeteknek, melyek támogató szolgáltatásokat nyújtanak mind a dolgozóknak, mind a munkaadóknak. Ezen felül, olyan módosításokat iktattak be, melyek ösztönzik a határokon átnyúló munkaerőpiacokat.


A képviselők módosítóindítványai alapján a közpénzből finanszírozott szakmai gyakorlatok mentesülnek a nemzetközi közzétételi kötelezettség alól az egyes tagállamok oktatási rendszereiben és aktív munkaerőpiaci politikáiban meglévő különbségek miatt.


Következő lépések

A rendeletet a Parlament által elfogadott formájában még a Miniszterek Tanácsának is hivatalosan jóvá kell hagynia. A rendelet az EU Hivatalos Lapjában történt kihirdetése után lép hatályba.Háttér a szerkesztőknek

Az EURES EU-szintű állásadatbázist 1993-ban hozták létre az Európai Bizottság és az EU-tagállamok (valamint Svájc, Norvégia, Izland, és Liechtenstein) munkaügyi hivatalainak, illetve magán állásközvetítő ügynökségek, szakszervezetek és munkaadói szövetségek együttműködési hálózataként.

Az időközben felmerült hiányosságok közé tartozik, hogy nem teljes az állásajánlatok és önéletrajzok köre; korlátozott az automatikus párosítás lehetősége; nem elegendő a határokon átnyúló információ a foglalkoztatásról. A másik tagállamban dolgozó munkavállalók száma - nem számítva a határok közelében dolgozókat - továbbra is csak 7,5 millió, mely az aktív lakosságnak 3,1%-a.

Az internetes portálon felül az EURES egy körülbelül 1000 fős tanácsadói hálózatot is fenntart Európában.Eljáráskód: 2014/0002(COD)

Eljárás: együttdöntés (rendes jogalkotási eljárás), megállapodás az első olvasatbanemployment

3,1%-a  ; az EU aktív lakosságának dolgozik másik tagállamban

Idézet megosztása: