Az EP támogatja az utas adatok felhasználására vonatkozó Uniós irányelvet  

Sajtóközlemény 
 
 
A légitársaságoknak a terrorizmus elleni harcban át kell adniuk bizonyos utas adatokat a nemzeti hatóságoknak. - ©AP Images/European Union - EP  

A Parlament csütörtökön támogatta az utas adatok felhasználásáról szóló új európai irányelvet (PNR), amelynek célja a terrorizmus és más súlyos bűncselekmények könnyebb megelőzése, felderítése és büntetőeljárás alá vonása. Ez arra kötelezi majd a légitársaságokat, hogy a tagországok hatóságai számára szolgáltassanak adatokat az EU-ba és az onnan kiutazó utasokról

"A mai napon fontos új eszközt fogadtunk el a terroristák és csempészek elleni harcban. Az utas adatok begyűjtése, elemzése és megosztása révén titkosszolgálataink könnyebben szűrhetnek ki gyanús személyeket. A PNR nem csodaszer, de azok az országok, amelyek létrehozzák a saját nemzeti rendszereiket, bebizonyították, hogy nagyon hatékony eszköz" - mondta Timothy Kirkhope (ECR, UK) parlamenti jelentéstevő.


“Érthető, hogy voltak aggodalmak az adatok gyűjtése és tárolása kapcsán, de úgy gondolom, hogy az irányelvbe megfelelő garanciákat építettünk bele és bebizonyítottuk, hogy a jogszabály arányban áll fenyegetettségünkkel. Most pedig itt az ideje, hogy a tagállamok mindezt átültessék a gyakorlatba" - tette hozzá a képviselő.


A szöveget 461 igen szavazattal, 179 ellenében 9 tartózkodás mellett fogadták el.


A tagállamoknak a légitársaságok által gyűjtött utas adatok kezelésére úgynevezett utas-adat információs egységeket kell létrehoznia. Ezeket az információkat öt évig kell megőrizni, de hat hónap után személyazonosításra alkalmatlanná teszik őket, vagyis az érintettek közvetlen beazonosítását lehetővé tevő adatelemeket láthatatlanná teszik a felhasználók számára. (A hatóságok megfelelő indoklás és bizonyos körülmények esetén egyes esetekben ezek után is hozzáférhetnek az adatokhoz).


Az utas-adat információs egységek felelnek a PNR-adatoknak a légi fuvarozóktól történő begyűjtéséért, ezen adatok tárolásáért és kezeléséért, továbbá más tagállamok hasonló egységeivel és az Europol-lal folytatott információcseréért. Az irányelv kimondja, hogy adattovábbítás csak eseti megítélés alapján és a terrorista bűncselekmények, súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében történhet.


Az irányelv az EU-n kívüli járatokra vonatkozik, de a tagállamok dönthetnek úgy, hogy azt az EU-n belüli légi járatokra is alkalmazzák, ha erről írásban értesítik a Bizottságot. A tagállamok a járatfoglalásokat végző utazási irodáktól és utazásszervezőktől is kérhetnek és használhatnak adatokat.

Adatvédelmi garanciák

  • A nemzeti utas-adat információs egységnek adatvédelmi tisztviselőt kell kineveznie, akik a PNR-adatok kezeléséért és a vonatkozó biztosítékok végrehajtásának ellenőrzéséért felelnek.
  • A teljes PNR adatokhoz való hozzáférés csak nagyon szigorú és korlátozott feltételek mellett biztosítható.
  • Az adatkezelést minden esetben dokumentálni kell.
  • Tilos az olyan PNR-adatok kezelése, amelyek a személyek faji vagy etnikai hovatartozására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára, szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkoznak.


Felülvizsgálati záradék

A Bizottságnak négy évvel az irányelv hatálybalépését követően felülvizsgálatot kell végeznie, különös tekintettel az adatvédelmi normák betartására, az adatgyűjtés és kezelés szükségességére és arányosságára, az adatmegőrzés hosszúságára és a tagállamok közötti információcsere hatékonyságára.

Következő lépések

A parlamenti hozzájárulás után a javaslatot még a Tanácsnak hivatalosan jóvá kell hagynia. Onnantól, hogy az irányelv az EU hivatalos lapjában megjelenik, a tagállamoknak két éve van, hogy azt átültessék jogrendjükbe.Eljárás: Együttdöntési eljárás, megállapodás az első olvasatban