CETA: A Parlament támogatja az EU-Kanada szabadkereskedelmi egyezményt 

Sajtóközlemény 
Plenáris ülés 
 
 

Az EP szerdán megszavazta az áruk, szolgáltatások és befektetések forgalmának növelését célzó Kanadával kötött szabadkereskedelmi egyezményt. A CETA ideiglenes alkalmazására már akár áprilisban sor kerülhet.

"A CETA-val a nyitottságot, a növekedést és magas sztenderdeket választottuk a protekcionizmussal és stagnálással szemben. Kanada a szövetségesünk, közösek az értékeink. Együtt hidakat építhetünk falak helyett és ez polgáraink jólétét szolgálja. Az egyezmény világítótoronyként szolgál majd a jövő kereskedelmi megállapodásai számára” - mondta Artis Pabriks (EPP, Lettország) jelentéstevő.


A megállapodást 408 szavazattal 254 ellenében 33 tartózkodás mellett fogadták el.


Bővülő kereskedelem


A CETA a legtöbb áru és szolgáltatás kapcsán felszámolja a vámokat és megnyitja Kanada közbeszerzéseit az európai cégek előtt. Az egyezmény számos termék kapcsán bevezeti a tanúsítványok kölcsönös elismerését. Az uniós szolgáltató cégek több területen - például a hajózásban, telekommunikációban vagy környezetvédelmi szolgáltatások esetében - beléphetnek a kanadai piacra.


Mezőgazdasági termékek és a szociális vívmányok védelme


A tárgyalások során az EU-nak sikerült mintegy 140 európai étel és ital számára eredetvédelmet biztosítani. Az egyezményhez a környezetvédelmi és szociális vívmányok védelmére fenntartható fejlődésről szóló fejezetet is csatoltak.


Az állampolgári aggodalmakra reagálva, miszerint a szerződés túlzott hatalmat ad a multi cégek kezébe és a kormányok az egészség, a környezet és a biztonság védelmében nem tudnak majd intézkedéseket hozni, a felek a szöveg preambulumában és egy együttes nyilatkozatban is megerősítik, hogy a CETA rendelkezései nem korlátozzák az államok szabályozási jogát.


Kivételek


A vámok eltörlése nem érinti a közszolgáltatásokat, audiovizuális és a közlekedési szolgáltatásokat, valamint egyes mezőgazdasági termékeket.


Átláthatóbb befektetés védelem


A Parlament nyomására a beruházók és az államok közötti vitarendezést szolgáló úgynevezett ISDS rendszert egy olyan mechanizmusra cserélték le, amely átláthatóbb és ahol a kormányok választanak állandó bírákat.


Következő lépések


A CETA ideiglenes alkalmazására már akár áprilisban sor kerülhet. Mivel az Európai Bizottság a megállapodást tavaly nyáron „vegyes” egyezménynek nyilvánította, azt a nemzeti parlamenteknek is jóvá kell hagynia.


A reggeli vita egyes felszólalásait a linkre kattintva lehet megnézni:

Artis Pabriks, jelentéstevő (EPP, LV)

Charles Tannock (ECR, UK)

Charles Tannock (AFET) (ECR, UK)

Georgi Pirinski (EMPL) (S&D, BG)

Bart Staes (ENVI) (Green/ALE, BE)

Cecilia Malmstrom, Uniós biztos

Manfred Weber (EPP, DE)

Gianni Pittella (S&D, IT)

Syed Kamall (ECR, UK)

Marietje Schaake (ALDE, NL)

Anne-Marie Mineur (GUE/NGL, NL)

Yannick Jadot (Green/ALE, FR)

Tiziana Beghin (EFDD, IT)

Marine Le Pen (ENF, FR)

Konstantinos Papadakis (NI, EL)


Háttér:

A CETA tárgyalások 2009. májusban kezdődtek és 2014. szeptemberig tartottak, a szerződést tavaly október végén írták alá. 2015-ben a Kanadából származó import értéke 28.3 milliárd euró volt, míg az EU 35.2 milliárd euró értékben exportált, ami 20%-kal nőhet, ha a szerződés teljes mértékben életbe lép.

Eljárás: Hozzájárulás


Magyar képviselői idézetek:


Szanyi Tibor (S&D, MSZP):

"A CETA olyan, az EU külgazdasági kapcsolataiban eddig példátlanul transzparens tárgyalási folyamat eredménye, amely az európai progresszív erőknek, illetve számos szakmai és civil szervezetnek köszönhetően szinte az európai polgárok szeme előtt, bírálatuk, befolyásuk számára nyitott módon zajlott, s ezzel követendő gyakorlatként szolgálhat az EU jövőbeni hasonló szerződéseihez is."


Molnár Csaba (S&D, DK): A CETA körül politikai hisztériakeltés zajlik. Nem kell bedőlni a riogatásoknak. Kanadától semmi félni valónk nincs, fejlett jogállam, biztonságos, jó minőségű termékekkel. Ha van CETA a magyar cégek többet exportálhatnak, több munkahely lesz itthon. Ki nem akarná ezt? A CETA mellett tettem le a voksomat, erre a bezárkózó Trump-adminisztráció miatt nagyobb szükség van, mint valaha.


Jávor Benedek (Zöldek, PM): A CETA ratifikálása komoly veszélyeket jelent Európa és Magyarország számára is. A szerződésnek az állampolgárokat kell szolgálnia, nem csak a befektetőket. Az elfogadott szöveg nem jeleníti meg a munkavállalók és a fogyasztók érdekeit és a környezet megfelelő védelmét sem biztosítja. Továbbá a szerződésről történő szavazással meg kellett volna várni az Európai Bíróság véleményét.


Balczó Zoltán (Független, Jobbik):

"A CETA veszélyezteti az uniós normákat, a fenntartható mezőgazdaságot, a beruházásvédelmi bíróság csorbítja a tagállami szuverenitást. Az USA-székhelyű cégek kanadai leányvállalataik révén, a CETA kedvezményeket élvezve juthatnak be az európai piacra. Az EP honlapja büszkén hirdeti, hogy a polgárokat képviseli. Ezért szégyen, hogy ezt, a globális cégek érdekeit szolgáló megállapodást elfogadta."


20%  ; Az EU és Kanada közötti kereskedelem 20%-kal nő, amikor a szerződés teljes mértékben életbe lép.

Idézet megosztása: 
Tények 
  • Az EU több mint 140 európai étel és ital számára biztosít