Konfliktusból származó ásványkincsek: kötelező ellenőrzés importőröknek 

Sajtóközlemény 
 
 
A rendelet célja, hogy az ásványkincsek ne járuljanak hozzá háborúk finanszírozásához - ©AP Images/European Union-EP  

Egy csütörtökön elfogadott rendelet megálljt parancsolna annak a gyakorlatnak, hogy konfliktusból származó ásványkincsek révén finanszírozzanak fegyveres csoportokat és emberi jogi sérelmek elkövetését. A „konfliktus ásvány” jogszabály az ón, tantál, volfrám, ezek ércei és az arany legkisebb importőrein kívül mindenkit arra kötelez, hogy „megfelelő gondossággal” ellenőrizze beszállítói láncát, a gyártóknak pedig jelentenie kell, hogyan monitorozzák forrásaikat.

“Az új rendelet révén javíthatunk a háború sújtotta emberek helyzetén. A rendszer azonban csak akkor fog működni, ha rugalmas marad, minden szereplő felelősen viselkedik és hajlandó tanulni” - mondta Iuliu Winkler (EPP, Románia) jelentéstevő.


“Tudatában kell lennünk, ha a világ más részén valamivel kárt okozunk. Ezzel a jogszabállyal megteremtettük az alapját annak, hogy mindennapi vásárlásaink és a háborúk, jogsértések közötti kapcsolatot felszámoljuk” - tette hozzá Bernd Lange (S&D, Németország) a nemzetközi kereskedelmi bizottság elnöke.


A rendeletet 558 szavazattal 17 ellenében 45 tartózkodás mellett fogadták el.


A Parlament elérte, hogy legyenek kötelező ellenőrzések


A tavaly novemberben lezárult tárgyalások során a képviselők meggyőzték a Tanácsot, hogy a konfliktus-zónákból és nagy kockázatot jelentő térségekből érkező ón, tantál, volfrám, ezek ércei és az arany importőreinek kötelező legyen az OECD útmutatásaira alapozott ún. megfelelő gondossággal végzett ellenőrzés. A Bizottság eleinte csak önkéntes ellenőrzéseket javasolt. A szabályok betartatásért a tagállamok felelősek. Az újrahasznosított anyagok és csak kis mennyiséget importáló cégek, mint az ékszerészek, fogorvosok (ez az összimport mintegy 5%-a) mentesülnek a követelmények alól.


Az uniós gyártóknak és forgalmazóknak jelentést kell készítenie


A termékeikben a fenti ásványokat használó, 500 főnél többet foglalkoztató gyártó cégeket arra ösztökélik, hogy rendszeres jelentést készítsenek beszállítóikról és csatlakozzanak egy uniós nyilvántartáshoz.


Magas követelmények


A rendelet értelmében a használatban lévő ipari ellenőrzési rendszerek fennmaradhatnak, de az EP elérte, hogy rendszeresen ellenőrizzék, hogy vajon megfelelnek-e az OECD követelményeknek.


Felülvizsgálati záradék


A Bizottságnak rendszeresen vizsgálnia kell a rendelet hatékonyságát és további kötelező szabályokat javasolhat, ha a mostaniak elégtelennek bizonyulnak.

Következő lépések


Miután a Tanács és az EP jóváhagyta a megállapodást, az megjelenik az EU Hivatalos Lapjában. Az ellenőrzéseket 2021. januártól kell végezni, addig kell az importőröknek és megfelelő tagállami hatóságoknak felkészülnie.


Háttér:  

Az ásványkincsekben gazdag, háború sújtotta országok egy ördögi kör részei, ahol a földből illegálisan bányászott kincseket a konfliktusok finanszírozására fordítják. A rendelet minden konfliktus-zónát és nagy kockázatú térséget érint, amik közül a legismertebb a Kongói Demokratikus Köztársaság és az afrikai Nagy-tavak vidéke. Szakértők egy listát állítanak össze a konfliktus zónákról és nagy kockázatú helyekről, de a származási ország nem az egyetlen indikátor; egy felelőtlen beszállítóval vagy tranzit országgal kapcsolatos gyanú miatt is ellenőrzést kell kezdeményeznie az importőrnek. Az ónt, tantált, volfrámot, aranyat az autóiparban, elektronikai termékekben, űrtechnológiában, csomagolóiparban, építőiparban, világítástechnikában és ékszerekben használják.  


A témához az alábbi magyar képviselők kívántak hozzászólást fűzni:

Szanyi Tibor (S&D, MSZP): "Ideje, hogy megszakítsuk a veszélyes kapcsolatot a háborús konfliktusos területekről származó ásványok és fémek kitermelése, feldolgozása, exportja és szélsőséges, terrorista szervezetek finanszírozása között. Ezért fontos, hogy a pusztán önkéntes ellenőrzést és számos más hiányosságot tartalmazó tervezethez képest most sikerült a jelenlegi szigorú, kötelező jellegű szabályozást elfogadnunk."


Jávor Benedek (Zöldek, PM): „A parlamenti javaslat a Bizottság által preferált önkéntes intézkedések helyett kötelező szabályokat ró a konfliktus-ásványok importjára: az üzemeltetőknek a teljes ellátási láncban ellenőrizni kell, hogy emberi jogok nem sérülnek-e. Sajnos még nincs minden kiskapu bezárva, tovább dolgozunk, hogy az uniós kereskedelem semmilyen módon ne adjon táptalajt a világ más tájain fegyveres konfliktusnak.”Eljárás: Rendes jogalkotási eljárás (megállapodás az első olvasatban)