A Parlament kiáll az uniós jogállamiság és alapjogok mellett 

Sajtóközlemény 
 
 
  • A Parlament megháromszorozná a Jogok és értékek programra rendelkezésre álló forrást 
  • Gyorsított eljárás a demokratikus párbeszéd támogatására ott, ahol veszélybe kerültek az uniós értékek 

Az Európai Uniónak többet kellene tennie a demokrácia, a jogállamiság és az alapjogok előmozdításáért az Unión belül, többek között civil szervezetek támogatásával.

A képviselők csütörtökön támogatták az állampolgári jogi szakbizottság javaslatát, amely megháromszorozza az új, Jogok és értékek programra 2021 és 2027 között rendelkezésre álló forrást. A Parlament így 1,834 milliárd euróra emelné a programra elkülönített összeget (az Európai Bizottság 642 millió eurót javasolt).

A Parlament álláspontját, amely kiindulási pontként szolgál az uniós miniszterekkel folytatott tárgyalásokon, 426 szavazattal, 152 ellenszavazat és 45 tartózkodás mellett fogadták el.

A program átfogó célja, hogy védje és előmozdítsa az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében foglalt jogokat és értékeket. A helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi civil szervezetek támogatása révén ösztönzi az egyenlőséget és a polgárok részvételét a demokratikus folyamatokban, és fellép a hátrányos megkülönböztetés és az erőszak ellen.

A képviselők a célok között külön megemlítették a demokrácia és a jogállamiság védelmét és előmozdítását, mivel ezek az alapjogok védelmének, a tagállamok egymás közötti bizalmának, és az európaiak Unió iránti bizalmának előfeltételei, szerepel az állásfoglalásban.

Az Unió kasszájából finanszírozott tevékenységek kapcsán a Parlament javasolja, hogy induljon figyelemfelkeltő információs kampány az európai alapértékekről, és az uniós tagságból eredeztethető jogokról és kötelességekről. A képviselők olyan kezdeményezéseket is támogatnak, amelyek a totalitárius rendszerek kialakulását elősegítő körülményekre hívják fel a figyelmet, és megemlékeznek az ilyen rendszerek áldozatairól. A képviselők emellett többek között a testvérvárosi projekteket, az emberi jogi aktivistákat, a közérdekű bejelentőket, a gyűlöletbeszéd és a félreinformálás ellen hozott szabályokat, és az erőszak áldozatainak védelmét is támogatnák.


Veszélybe kerülő jogállamiság és uniós értékek

A képviselők egyetértettek abban, hogy kivételes esetekben, ha egy tagállamban hirtelen súlyos veszélybe kerül a jogállamiság, akkor az Európai Bizottság gyorsított eljárás keretében támogatási pályázatot hirdethet olyan civil szervezetek számára, amelyek elősegítenék és támogatnák az országban a demokratikus párbeszédet.