Földgáz: a Parlament a nem uniós országokból belépő vezetékekre is kiterjeszti az uniós szabályokat  

Sajtóközlemény 
Plenáris ülés 
 
 
  • a nem uniós országból érkező gázvezetékre is az uniós szabályok lesznek érvényesek 
  • egyértelmű jogi szabályozás a nem uniós országból érkező, meglévő és a jövőbeli gázvezeték-infrastruktúrára 
  • egyértelmű szabályok a bizottsági felmentések megítélésére 

A Parlament csütörtökön jóváhagyta az Unión kívülről érkező gázvezetékeket uniós szabályzás alá vonó új gázpiaci szabályozást.

A Parlament 465 szavazattal, 95 ellenszavazat és 68 tartózkodás mellett fogadta el az uniós földgázpiacra vonatkozó szabályok reformját, amely az Unióba belépő összes gázvezetékre kiterjeszti az uniós szabályozást (beleértve a versenyjogi szabályokat is).


A nagyobb piaci verseny az uniós fogyasztónak kedvez

A módosított szabályozás nagyobb versenyt generál az uniós földgázpiacon, mert garantálja, hogy az Unió területére belépő gázvezeték tulajdonosa nem lehet ugyanaz, mint a vezetékben folyó földgázé. A vezetékekhez más szolgáltatónak is hozzá kell férnie, ahogy ez az Unión belül működő gázvezetékek esetében már meglévő követelmény. A fogyasztók a fokozódó verseny következtében alacsonyabb árakat élvezhetnek majd.

A szabályok felülvizsgálata egyértelműsítette a nem uniós partnerrel - így például a brexit utáni Egyesült Királysággal - bonyolított jövőbeli gázvezeték-projektekre vonatkozó jogi szabályzást.


Nem uniós gázvezetékekre vonatkozó mentesség: csak szigorú feltételek mellett

A módosított szabályok kizárólagos hatáskört biztosítanak az Uniónak az Unión kívüli tagállamokkal kötött új gázvezeték-szerződések terén, így a szabályok alóli felmentés megítélésében is. Az Európai Bizottság abban az esetben engedélyezheti egy tagállamnak, hogy a saját területére belépő, új gázvezetékről szóló tárgyalásokat kezdjen egy Unión kívüli országgal, ha értékelése szerint az nem mond ellent az uniós szabályzásnak, és nem veszélyezteti a versenyt vagy az ellátás biztonságát. A Bizottságnak bármilyen mentesség javaslása előtt egyeztetni kell a többi tagállammal, de a felmentésről szóló döntést a Bizottság hozza meg.

A már meglévő gázvezetékekkel (vagyis az irányelv hatályba lépése előtt már az uniós csővezetékekhez csatlakoztatott vezetékekkel) kapcsolatos mentességről az irányelv életbe lépését követő év folyamán továbbra is a tagállamok hozhatnak döntést. A felmentés nem korlátozhatja a versenyt.


Jerzy Buzek lengyel néppárti jelentéstevő szerint

„Sok, nyereségorientált piaci szereplő szerette volna, ha a tárgyalások kudarcba fulladnak, mert a megállapodás nélkül az uniós szabályozás nem vonatkozott volna a nem uniós tagállamokból érkező gázvezetékekre. De ami egyes szereplőknek nyereség, az az európaiaknak és az egész energiauniónak több szinten veszteség lett volna. Mostantól minden, Unión kívülről érkező gázvezetékre, így az Északi áramlat 2-re is az uniós szabályok vonatkoznak: a hozzáférés harmadik félnek, a tulajdonjogok szétválasztása, a megkülönböztetés-mentes árszabás, és az átláthatóság. Mindez nagyobb energiabiztonságot eredményez kontinensünkön. Mindig is ez volt az Európai Parlament fő célja, és nagyon örülök, hogy sikerült ezt elérni.”


A következő lépések

Miután az uniós szakminiszterek is jóváhagyják a megállapodást, az irányelv megjelenik az Unió hivatalos lapjában, majd 20 nappal később hatályba lép. A tagállamoknak kilenc hónap alatt kell összhangba hozni saját törvényeiket az irányelvvel.


Háttér

Az Európai Unióban forgalmazott földgáz 70 százaléka az Unión kívülről, elsősorban Norvégiából, Oroszországból és Algériából érkezik, többnyire gázvezetékeken keresztül.