Megosztás itt: 

A Parlament szerdán szavazott húsz szakbizottságának és két albizottságának létszámáról. A bizottságok tagjairól szintén szerdán döntött a Parlament.

A képviselők az alábbiakban állapították meg a szakbizottságok tagjainak számát:


 • Külügyi Bizottság (AFET): 71 tag,
 • Fejlesztési Bizottság (DEVE): 26 tag,
 • Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA): 41 tag,
 • Költségvetési Bizottság (BUDG): 41 tag,
 • Költségvetési Ellenőrző Bizottság (CONT): 30 tag,
 • Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON): 60 tag,
 • Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL): 55 tag,
 • Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI): 76 tag,
 • Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE): 72 tag,
 • Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO): 45 tag,
 • Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság (TRAN): 49 tag,
 • Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI): 43 tag,
 • Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság (AGRI): 48 tag,
 • Halászati Bizottság (PECH): 28 tag,
 • Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT): 31 tag,
 • Jogi Bizottság (JURI): 25 tag,
 • Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE): 68 tag,
 • Alkotmányügyi Bizottság (AFCO): 28 tag,
 • Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (FEMM): 35 tag,
 • Petíciós Bizottság (PETI): 35 tag,
 • Emberi Jogi Albizottság (DROI): 30 tag, és
 • Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság (SEDE): 30 tag.

Az állandó tagok listája itt olvasható. A bizottságok elnökeit az egyes bizottságok és albizottságok alakuló ülésein választják meg.

A képviselőcsoportok még nem minden esetben juttatták el a póttagok listáját a bizottságokhoz.


Magyar képviselők

A kilencedik parlamenti ciklus magyar képviselői az alábbi szakbizottságokban lesznek állandó tagok:A bizottságok összetételének szabályai

A Parlament Eljárási szabályzata alapján (a 209. cikk értelmében) a bizottságok és albizottságok összetételének a lehető legnagyobb mértékben kell tükröznie a Parlament egészének összetételét.

A bizottsági helyeket úgy kell elosztani a képviselőcsoportok között, hogy az arányos eredményt a legközelebbi egész számra kerekítik. A vitás kérdéseket az Elnökök Értekezlete (azaz a Parlament elnöke és a képviselőcsoportok elnökei) döntik el.

A képviselőcsoportok és a független képviselők maguk döntik el, kit jelölnek az egyes bizottságokba és albizottságokba. A bizottsági helyek nem cserélhetők a képviselőcsoportok között.