• A képviselők a nők helyzetével foglalkozó ENSZ-bizottság 64. ülése előtt fogalmazták meg legfontosabb elvárásaikat 
 • A Parlament felszólítja az Uniót, hogy az minden, a nők jogait a tagállamokban aláásó intézkedés ellen lépjen fel 

A Parlament megfogalmazta a nemi esélyegyenlőséggel kapcsolatos elvárásait a nők helyzetével foglalkozó ENSZ-bizottság márciusi, New Yorkban megrendezett 64. ülése előtt.

A képviselők a 463 szavazattal, 108 ellenszavazat és 50 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban bírálják, hogy a 25 évvel a Pekingi nyilatkozat és cselekvési platform megszületését követően a nyilatkozatban beazonosított problémák jelentős része továbbra is fennáll.


A képviselők felszólítják a tagállami miniszterekből álló Tanácsot, hogy jussanak egységes uniós álláspontra, és ne hagyják, hogy a nemi esélyegyenlőséggel és a női jogokkal egyet nem értők tábora kerekedjen felül.


A képviselők az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának márciusi ülésére készülve felsorolták, melyek azok a legfontosabb lépések, amelyekkel a nők gazdasági és politikai jogai megerősíthetők:

 • nagyobb szerephez kell juttatni a nőket a munkaerőpiacon;
 • több támogatást kell biztosítani a vállalkozószellemű nők számára;
 • fel kell számolni a bérszakadékot (16 százalék) és a nők és férfiak nyugdíja közötti különbséget (37 százalék);
 • támogatni kell a háztartási és a gyermek- és idősgondozási feladatok egyenlő elosztását férfi és nő között;
 • ösztönözni kell a lányok iskoláztatását és tudományok, technológia, matematika és műszaki témák felé terelését;
 • a nemek szempontjából kiegyensúlyozott döntéshozatali fórumokat kell létrehozni minden szinten; és
 • a Tanácsban véget kell vetni annak a bojkottnak, amely a a nőket a vállalati igazgatótanácsba juttató irányelv elfogadásának útjában áll.

A nők védelmének céljából az Uniónak az alábbi lépéseket kellene megtennie:

A nemzetközi színtéren az Uniónak:

 • minden új szabadkereskedelmi és befektetésvédelmi megállapodásá külön nemi esélyegyenlőségi fejezettel kell kiegészíteni;
 • el kell ítélnie az amerikai, ún. „általános tilalmi szabályt", amelynek értelmében az Egyesült Államok megszünteti azoknak a nemzetközi szervezeteknek a támogatását, amelyek abortuszt végeznek vagy támogatják azt;
 • jelentős támogatást kell nyújtania a szexuális és reproduktív egészség és jogok előmozdítására; és
 • segítenie kell abban, hogy minél több nő vehessen részt az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, békefenntartásban és békeépítésben, és konfliktusokban való közvetítésben.

Háttér

A Pekingi nyilatkozat. c. ENSZ-állásfoglalást 1995. szeptember 15-én, a nőkről szóló 4. világkonferencia végén fogadták el annak érdekében, hogy világszerte elterjedjenek a nők és férfiak egyenjogúságának alapelvei. A cselekvési platform több téren (gazdaság, oktatás, egészségügy, erőszak, döntéshozatal, stb.) stratégiai fellépést szorgalmazott.

Hamarosan a Parlamentben: „Hosszú út a nemek közti egyenlőségig: milyen feladatok állnak még előttünk?"

Meghívjuk az újságírókat a Pekingi nyilatkozat 25. évfordulója alkalmából rendezett szemináriumra Brüsszelbe, március 4-én. A következő napon a Parlament női jogokkal és esélyegyenlőséggel foglalkozó bizottsága nemzeti parlamenti képviselőkkel szervez találkozót a témában. A március 16-18. között New Yorkban megrendezett ENSZ-konferencián a Parlament részéről a női jogokkal foglalkozó képviselők egy küldöttsége vesz részt.

A vita magyar felszólalói

Cseh Katalin (RE)