A Parlament különbizottságokat, egy vizsgálóbizottságot és egy állandó albizottságot állított fel 

 
  • A különbizottságok a rákkal, a mesterséges intelligenciával, és a külföldi beavatkozással, többek között a dezinformációs kampányokkal foglalkoznak majd 
  • A Gazdasági és Monetáris Bizottság albizottsága adózási kérdéseket vizsgál majd 
  • Vizsgálóbizottság foglalkozik majd a haszonállatok szállítása során történt szabálysértésekkel 

A képviselők nagy többséggel három, tizenkét hónapig működő különbizottság, egy vizsgálóbizottság és egy állandó albizottság létrehozása mellett döntöttek csütörtök este és pénteken.

A Parlament elnökéből és a képviselőcsoportok elnökeiből álló Elnökök Értekezletének javaslatára a plenáris döntött az új testületek feladatköréről, létszámáról és hivatali idejéről. Az új bizottságok tagjairól a következő plenáris ülés dönt.


Adózügyi albizottság


A Parlament az elmúlt évek különböző adóügyi kiszivárogtatásaival és botrányaival foglalkozó különbizottságok sora és egy vizsgálóbizottság után most egy állandósult bizottság keretén belül próbál fényt deríteni különböző adózási kérdésekre.


Az adózási ügyekkel foglalkozó albizottságnak 30 tagja lesz. Elsősorban az adócsalás és adóelkerülés elleni fellépéssel, és a pénzügyi átláthatóság adózást érintő aspektusaival foglalkozik majd.


Az albizottság részletes feladatai itt tekinthetők meg. Az albizottságot 613 szavazattal, 67 ellenszavazattal és nyolc tartózkodással hozták létre. A Parlamentben jelenleg két további albizottság működik: az Emberi Jogi és a Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság, mindkettő a Külügyi Bizottság felügyelete alatt.

Különbizottságok

A Parlament konkrét témák megvizsgálására különbizottságokat hozhat létre. A csütörtökön létrehozott különbizottságok egy évig működnek, megbizatásuk meghosszabbítható. Mindhárom új különbizottságnak 33 tagja lesz.

A rák legyőzésével foglalkozó különbizottság feladata többek között annak felmérése, hogy milyen jogszabályokat alkothat és egyéb intézkedéseket hozhat az Unió a rák megelőzésére és legyőzésére, és hogyan segítheti az Unió a leghatékonyabban a rákellenes kutatást. A különbizottság részletes feladatai itt tekinthetők meg. A különbizottságot 651 szavazattal, 28 ellenszavazat és nyolc tartózkodás mellett állították fel.

Az uniós demokratikus folyamatokba való külső beavatkozással, köztük a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság többek között a kulcsfontosságú választási szabályok megsértését vagy megkerülését feltáró vizsgálatok részletes elemzésével foglalkozik majd. Be kell azonosítania azokat a területeket, ahol jogszabályalkotással vagy egyéb módon kellene foglalkozni a közösségi médiákkal, közös uniós fellépést kell javasolnia a hibrid fenyegetések ellen, és fel kell lépnie az Unión kívüli országokból rossz szándékkal érkező információs kampányokkal vagy stratégiai kommunikációval szemben. A különbizottság részletes feladatai itt tekinthetők meg. A különbizottságot 548 szavazattal, 83 ellenszavazat és 56 tartózkodás mellett állították fel. 

A mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság a mesterséges intelligencia megjelenésének hatásait és kihívásait vizsgálja majd, emellett célkitűzésekkel és a célok eléréséhez szükséges lépésekkel teli menetrendet határoz meg az Unió számára. A különbizottság részletes feladatai itt tekinthetők meg. A különbizottságot 574 szavazattal, 41 ellenszavazat és 72 tartózkodás mellett állították fel. 

Vizsgálóbizottság

Az állatok szállítása során elkövetett állítólagos jogsértésekkel és hivatali visszaélésekkel foglalkozó vizsgálóbizottság elsősorban azt a valószínűsíthető bizottsági és tagállami mulasztást vizsgálja ki, hogy még mindig nem hajtanak végre maradéktalanul az állatok Unión belüli vagy azon kívülre történő szállítására vonatkozó számos uniós jogszabályt. A vizsgálóbizottság pontos feladatairól külön sajtóközlemény ad tájékoztatást (angolul), a vizsgálat pontos tárgya pedig itt olvasható. A vizsgálóbizottságot 605 szavazattal, 53 ellenszavazat és 31 tartózkodás mellett hozták létre.

Háttér

A Parlament Eljárási Szabályzata értelmében a különbizottságok megbizatása nem haladhatja meg a tizenkét hónapot, csak abban az esetben, ha a Parlament azt a megbizatás lejártakor meghosszabbítja (207. cikk). A vizsgálóbizottságok szintén egy évig működnek, megbizatásuk két alkalommal, három-három hónappal hosszabbítható meg (208. cikk). Az albizottságok megbizatási határidő nélkül működhetnek (212. cikk). A különbizottságok, vizsgálóbizottságok és albizottságok nem fogadnak el jogszabályokat.

Albizottságokat a hozzájuk kapcsolódó szakbizottság létrehozásával egyidejűleg vagy egy már létező bizottság kérésére, annak munkájának támogatására lehet felállítani az Elnökök Értekezletének előzetes engedélyével. Az albizottságok megbizatása konkrétan meghatározott szakterületre szól.

A vizsgálóbizottság az uniós jog végrehajtása során elkövetett állítólagos jogsértésekkel vagy hivatali visszásságokkal foglalkozik.